Потребителски формуляр


* Задължително поле


  Въведете валиден електронен адрес за обратна връзка.


  Клиентът може да е различен от потребителя (например родителят е клиентът, а детето е потребителят)


  Въведете телефон за връзка


  Населеното място е нужно за организираните събития на живо и лични срещи, когато е необходимо. Адресът също се изполва за изпращане на сертификати и награди.


  Потребителят може да е различен от клиента (например детето е потребителят, а родителят е клиентът)


  Потребителят може да е различен от клиента (например детето е потребителят, а родителят е клиентът)


  Датата на раждане е необходима при създаване на потребител в системата и определяне на правилната група упражнения според неговата възраст.


  Диагноза на потребителя, ако има такава.

  Дислексия;Аутизъм;Синдром на дефицит на вниманието;Фонологично нарушение;Разстройство на експресивната реч;Разстройството на рецептивната реч;Изоставане в психическото развитие;Специфични обучителни трудности;Детско дегенеративно разстройство;Генерализирани разстройства на развитието (ГРР);Синдром на Даун;Синдром на Аспергер;Синдром на Рет;Слухово-речевата рехабилитация след поставяне на кохлеарен имплант;Няма диагноза:


  За да има по-добри и явни резултати се препоръчва протокол от 4.2 часа - 5 x 50 минути.

  4.2 часа за оптимални резултати (5 x 50 минути)2.5 часа за добри резултати (3 x 50 минути)2.5 часа за добри резултати (5 x 30 минути)1.5 часа за минимални резултати (3 x 30 минути)


  Играта на компютър с клавиатура и мишка е различно от игра на смарт телефон или таблет. От таблетите, единствено се поддържа iPad. Android и други таблети не се поддържат.

  ДаНе съм сигуренНе


  Какво бихте искали да постигнете с помощта на програмата?