ЦЕНИ ЗА NEURO THERAPY БЕЗ АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР

Сумата за съответния период се изплаща авансово.

Достъп за:

ПРОМО: 2 месеца

430 лв.

 

Цена на месец: 215 лв.

Направи регистрация

1 месец

360 лв.

 

Цена на месец: 360 лв.

Направи регистрация

2 месеца

480 лв.

 

Цена на месец: 240 лв.

Направи регистрация

3 месеца

650 лв.

 

Цена на месец: 217 лв.

Направи регистрация

6 месеца

1150 лв.

 

Цена на месец: 192 лв.

Направи регистрация

12 месеца

2020 лв.

 

Цена на месец: 169 лв.

Направи регистрация

Забележки: Промоционалната цена на 2 месеца е валидна до края на 2021 г. В цените е начислен ДДС. Сумата се изплаща по банков път след регистрация.

ЦЕНИ ЗА NEURO THERAPY С АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР

Абонамент за достъп до системата за 6,12 или 24 месеца. Сумата се заплаща всеки месец.

АБОНАМЕНТ ЗА:

Договор 6 месеца

215 лв.

на месец

Стандартна цена: 288 лв.
на месец

Направи регистрация

Договор за 12 месеца

200 лв.

на месец

Стандартна цена: 264 лв.
на месец

Направи регистрация

Договор за 24 месеца

170 лв.

на месец

Стандартна цена: 240 лв.
на месец

Направи регистрация

Забележки: Промоционалната цена е валидна при сключване на абонаментен договор със съответния срок на ползване. В цените е включен ДДС. Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.

СЕМЕЙНИ ПАКЕТИ ЗА NEURO THERAPY

За повече от един ученик/член от семейство. Сумата се заплаща всеки месец.

2 членове от семейство

400 лв.

на месец

200 лв. на човек
на месец

Направи регистрация

3 членове от семейство

510лв.

на месец

170 лв. на човек
на месец

Направи регистрация

Забележки: В цените е включен ДДС. Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.

ЦЕНИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДЕЦА

Диагностика се осъществява, след предварително записване на час по телефона.

Начална диагностика

70 лв.

 

Невропсихологично

изследване

Запиши час

DESK 3-6-R

100 лв.

 

Скринингов инструмент за оценка дали има риск в развитието

ЗАПИШИ ЧАС

Вторична диагностика

60 лв.

 

При необходимост от допълнителна информация, след преминаване на обучението​

ЗАПИШИ ЧАС

Забележки: Може да се наложи диагностиката да протече в повече от една среща. Необходимо е и двамата родителите да подпишат информирано съгласие.

ЦЕНИ ЗА ЛОГОПЕД

Консултацията се осъществява след предварително записване на час по телефона.

Консултация

50 лв.

 

Първична

консултация

Запиши час

Терапия

40 лв.

 

Индивидуална

терапия

Запиши час

DENVER-2

65 лв.

 

Оценка чрез скрининг тест на детското
развитие

ЗАПИШИ ЧАС

 

Denver II е предназначен за оценяване на ранно детско развитие във възрастовия диапазон от 0 до 6 години.

Denver II оценява в каква степен детето може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел. Оценява развитието на детето по четири показателя: Личностно-социална сфера, Фина моторика и адаптивност, Говор, Груба моторика.