Когнитивна терапия 1 ползи и преимущества
Когнитивна терапия – същност

  За ОНЛАЙН ТЕРАПИЯТА

  Онлайн терапията е подходяща за деца и възрастни с дислексия, разстройство на слуховата обработка, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, както и за хора с разстройства от аутистичния спектър – аутизъм и синдром на Аспергер. По време на тази когнитивна терапия се използват повече от 50 упражнения, които се адаптират спрямо всеки ученик и подобряват различни когнитивни умения като концентрация, памет, развитие на езиковите умения и комуникация и т.н. Благодарение на терапията това се постига по един лек и забавен начин чрез участието на ученика в различни мини онлайн игри, където се съревновава със самия себе си и се стреми да подобри собствените си резултати. Игрите, практикувани по време на когнитивната терапия, са съставени от продукта на американската организация Scientific Learning Inc – Fast ForWord.

  За целите на когнитивната терапия, учените изследват какви са причините хората да не разбират даден език или да имат затруднения да учат чужди езици. Те установяват, че едно от най-важните неща е мозъкът да може да чува и обработва звуците. Във всеки един език има характерни звуци и е необходима минимална скорост на обработка. Когато мозъкът не може да регистрира даден звук или когато не може да обработи серия от звуци с голяма скорост, той просто ги пропуска. Или както чува звуците, така след това ги възпроизвежда, което е обяснението на специфичния диалект на някои нации. Това кара учените чрез когнитивната терапия да изследват и пресъздадат процесите на учене на езика при децата от тримесечна до тригодишна възраст.

  Когнитивна терапия 2 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – обратна връзка за чуването на звуци

  В първите две нива на когнитивната терапия, фокусът е върху звуците и по-малко върху английска лексика и граматика. Когнитивната терапия започва с научаването на мозъка да чува звуци, например 400 Hz. След това  по време на терапията мозъкът се научава да чува и обработва определен брой звуци за секунда.

  Когнитивна терапия 3 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – обратна връзка за чуването на фонеми

  Следващата стъпка в когнитивната терапия е работа с фонеми и срички, което все още не е свързано с конкретен език. Паралелно има упражнения за развиване на когнитивните умения. Когнитивната терапия продължава с разпознаване на сходни по звучене думи, фрази и т.н., което има общо с езика, но пак е разпознаване на последователност от звуци.

  Когнитивна терапия 4 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – разпознаване на сходни по звучене думи

  Един от последните етапи на когнитивната терапия е работа със звуци в комбинация с развитие на когнитивните умения, лексика и английска граматика. Всичко това когнитивната терапия постига под формата на онлайн компютърна игра с анимации, което значително улеснява процеса на учене, защото играта и примерите с модели е естествения начин за учене при човека.

  Когнитивна терапия 5 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – доклад за постигането на целите

  Когато в мозъка се изгради невронна мрежа и структура за един език, след това същата структура се използва за допълнителни езици.

  Системата на когнитивната терапия е резултатно ориентирана и в реално време разбира кои звуци са трудни за обучаемия, кои когнитивни умения са предизвикателство и т.н. За да се премине едно упражнение или ниво на когнитивната терапия, е необходимо ученикът да постигне поставените целите. Докладите дават детайлна обратна връзка за успехите и предизвикателствата на ученика по време на когнитивната терапия.

  Една от целите на терапията е насочена към подобряване на когнитивните умения, най-вече тези които са свързани с ученето по принцип, памет (дългосрочна, краткосрочна, визуална, слухова и т.н.), четенето, езиковите умения и слуховата обработка. Основното предназначение, терапията, започва с научаването на мозъка да чува звуците най-вече в обхвата между 500Hz и 2000Hz, следва скоростта на обработка на звуци, след което обработка на сложни комбинации от звуци, фонеми, срички и думи като звучене (понякога измислени думи). Чак след като всичко това се усвои, се започва с език.
  Целта е да се създадат невронни връзки и области в мозъка които да обслужват разпознаването на звуците, декодирането им, търсене в дългосрочната памет, четенето, езиковите умения и слуховата обработка. При децата със специфични нужди, тези области не са развити в мозъка изобщо или са слабо развити. Всичко това е доказано чрез научни изследвания, където се използва функционален ядрено магнитен резонанс и чрез тестове, както и от поведението на обучаемите.

  Невронни области и мрежи при хора с аутизъм и нормално развити хора
  Активни зони в мозъка при нормално четящи хора и хора с дислексия

  Невротерапията чрез Fast ForWord е комплексно и цялостно решение, което чрез невропластиката трайно третира източника на затрудненията и резултатите от нея остават за цял живот. След като се създадат невронните връзки и невронните области са активирани, използването на езици и общуването вече не са толкова голямо предизвикателство за децата със специфични потребности. Всичко това е доказано с много научни изследвания на учени от университети като Харвард, Станфорд, МИТ, лабораторията за развитие на мозъците в Университета в Орегон, Университета Вандербилт, Хайфа в Израел и много други.

   

  Когнитивна терапия 6 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – ползи

  как можем да бъдем полезни чрез когнитивната терапия?

  Нашите упражнения по когнитивна терапия служат за подобряване на специфични когнитивни умения – за четене или за учене, могат да бъдат полезни в следните области за вас или вашето дете:

  • Синдром на Даун (Down Syndrome)
  • Фонологично нарушение (Phonological Disorder)
  • Аутизъм (Autism)
  • Синдром на Аспергер (Asperger’s Syndrome)
  • Разстройство на експресивната реч (Expressive Communicative Disorder)
  • Изоставане в психическото развитие (Developmental Delay)
  • Специфични обучителни трудности (Special Learning Disability)
  • Синдром на дефицит на вниманието (Attention Deficit Disorder)
  • Синдром на Рет (Rett’s Disorder)
  • Детско дегенеративно разстройство (Childhood Disintegrative Disorder)
  • Разстройството на рецептивната реч (Receptive Communication Disorder)
  Когнитивна терапия 7 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – приложение

  Разстройство на слуховата обработка

  Нашата когнитивна терапия изгражда основни умения за учене на език, липсата на които е основната причина за трудностите при учене на много деца. Подобряването на умението за слухова обработка на звуците помага за по-доброто разбиране на разговорния език, четенето и вниманието на учениците.

  Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

  Много деца със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието всъщност имат трудности с обработката на звуците. Слушането и разбирането на естествената скорост на речта ги изтощава и след време спират да се опитват да разберат това, което чуват. Нашата когнитивна терапия прави обработката на речта в мозъка по-ефективна и чувствително подобрява фокуса и вниманието на ученика.

  Дислексия

  Когнитивната терапия действа положително на забавянето на обработката на звуците, което е една от основните причини за дислексията. В зависимост от началното ниво на детето ви, ние можем да създадем индивидуализирана програма на когнитивна терапия за него, която би могла да пребори симптомите на дислексията и свързаните с нея трудности с ученето само за няколко месеца.

  Когнитивна терапия 8 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – разстройства

  Разстройства от аутистичния спектър

  Аутизъм
  Когнитивната терапия достига до проблема със забавянето в обработката на езика и речта, което стои в същността на диагнозата аутизъм. След употребата на нашата програма за когнитивна терапия децата с аутизъм подобряват езиковите си умения и уменията си за четене.

  Синдром на Аспергер
  Уменията за възприятие на речта и за изразяване на собствените мисли са най-големите предизвикателства пред децата със Синдрома на Аспергер. Нашата програма за когнитивна терапия им помага като подобрява уменията им за слушане с разбиране, което от своя страна подобрява уменията им да водят разговори.

  Четене

  Умения за четене при начинаещи, за основни и средни училища и за възрастни. Предлагаме програми за когнитивна терапия, които изграждат когнитивните умения, необходими за четене и поредица от упражнения за подобряване на фониката, речника, владеенето и четенето с разбиране. Когнитивната терапия помага да се обработва по-добре, да се анализира и да се запазва писмената информация. Благодарение на когнитивната терапия се изгражда скорост на четене и речник, а след това се развива по-високо ниво на разбиране и мислене. При възрастните за третиране на дислексия, програмата за когнитивна терапия допълнително помага за повишаване на издръжливостта на вниманието.

  как протича курсът по когнитивна терапия?

  Курсът по когнитивна терапия в Neuro English се извършва 100% онлайн в удобно за вас време и място при следните условия:

           1. Обучаемият трябва да е в състояние да работи на компютър със слушалки, да използва мишка и клавиатура, както и да може да играе компютърни игри!

           2. Желание!

           3. Компютър или таблет.

           4. Стабилна Интернет връзка.

  След стартиране на програмата за когнитивна терапия, на обучаемият ще бъде назначен ментор, който ще се грижи за него. Той/тя ще следи как се справяте в упражненията по когнитивна терапия, ще ви изпраща допълнителни материали, ако срещате предизвикателства, и ще отговоря на всичките ви въпроси.

  Записване сега

   

  Когнитивна терапия 9 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – ефект

  защо Neuro THERAPY?

  Когнитивната терапия Neuro Therapy е доказана наука и доказана услуга. Продуктът Fast ForWord, който се използва в когнитивната терапия Neuro Therapy, е проучван в повече от  240 изследвания и има 55 патента. Програмата за когнитивна терапия е използвана от повече от 3 милиона ученици в над 52 страни по света, а през 2016 година идва в България. 

  Пластичността на мозъка може да промени бъдещето на детето ви. Програмата за когнитивна терапия Fast ForWord използва пластичността на мозъка – способността на мозъка да се променя, когато е стимулиран. Това означава, че когнитивните умения, основата на ученето и четенето могат да бъдат променени и подобрени на всяка възраст чрез когнитивната терапия. Пластичността на мозъка е наричана “най-важното научно откритие през последните 50 години“. Тя променя начина на учене, като за целта се използват упражнения по когнитивна терапия, които увеличават функцията на мозъка до по-високи нива, като добавят скорост и сложност в малки стъпки.

  Чрез програмата за когнитивна терапия Fast ForWord ние третираме причината, като се фокусираме върху обработката, звуковото разпознаване и свързаните с това умения, които причиняват 90% от всички проблеми с четенето, и така се развива лексиката, правописа, разбирането и четенето.

  Д-р Майкъл Мерзеник и д-р Паула Тала са едни от главните учени, създали продукта за когнитивна терапия Fast ForWord. Fast ForWord използва невропластика – способността на мозъка да се променя под влияние на стимули, точно както мускулите стават по-силни с упражнения. Д-р Майкъл Мерзеник е сред водещите имена в неврологията и невропластиката, а д-р Паула Тала е един от първите учени, които откриват връзката между езика и четенето.

  Чрез когнитивната терапия ние се целим към източника на затрудението. Най-бързият и ефективен начин за подобряване на уменията за четене е да се лекуват затрудненията, от които произтичат. Точно това прави нашият софтуер за когнитивна терапия по-различен. Около 90% от проблемите с четенето произтичат от проблеми с разбирането на звуците и свързаната с това обработката на дадения език в мозъка. Нашата програма за когнитивна терапия третира затрудненията директно и след това подобрява уменията за четене, лексика и разбиране. 

  За повече информация, разгледайте нашата брошура!

  Как изглежда Neuro Therapy?

  вИЖТЕ нашата брошура !

  Ние имаме още много информация, която да споделим с вас. Разгледайте нашата брошура сега!

  изпрати ми брошура

  Когнитивна терапия 10 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – въпроси

  често задавани въпроси

  Колко време ще отнеме когнитивната терапия, за да има видими резултати?

  Въпреки че някои семейства виждат резултати през първите 2-3 седмици на когнитивната терапия, видимите резултати изискват 40-60 часа или около 2-3 месеца. Нашите клиенти обикновено използват когнитивната терапия от 2 до 12 месеца, за повечето деца е от 4 до 7 месеца. Много често след като е постигната основната цел, нашите клиенти продължават да използват програмата по когнитивна терапия, защото искат да се възползват от допълнителните предимства които получават.

  Колко струва когнитивната терапия?

  Цената на когнитивната терапия варира в зависимост от това от колко време се нуждае детето ви, за да извлече максимума от програмата.
  Когнитивната терапия Neuro Therapy се предлага под формата на месечен абонамент (виж Общи условия), който започва от първо число на месеца и приключва в края на всеки календарен месец. Месечният абонамент за когнитивна терапия зависи от протокола, който използва всеки ученик. Протоколите за когнитивна терапия варират от 3 дни седмично по 30 минути на ден до 5 дни седмично по 50 минути на ден. За деца със затруднения може да се използва различен протокол от 90 минути на ден. Знаейки как работи човешкият мозък, препоръчваме когнитивната терапия да се използва минимум 3 месеца, за да се почувства ефектът от нея.

  Как се започва?

  Започваме с разговор по телефона, за да се убедим, че можем да помогнем чрез когнитивната терапия. Можем да ви дадем данните за плащане по телефона/имейла и да започнете работа с нашия софтуер за когнитивна терапия в началото на календарния месец.

  Fast ForWord винаги ли работи?

  Невинаги. В около 5% от случаите, в които ученикът изглежда подходящ за когнитивна терапия Fast ForWord и е следвал протокола си, ние не виждаме резултатите, на които сме се надявали. Въпреки това, 95.8% от клиентите ни са доволни и това показва, че в повечето случаи нашата програма за когнитивна терапия дава резултати.

  Какво става, ако детето ми не иска да прави упражненията?

  Докато вие и вашето дете видите резултатите от когнитивната терапия, този въпрос остава. В първите няколко седмици софтуерът за когнитивна терапия е доста интригуващ, за да задържи интереса на ученика. След това ползите от когнитивната терапия стават очевидни, което мотивира родителите и учениците.
  В редките случаи, в които на детето ви не му е интересно, можете да прекъснете програмата за когнитивна терапия.

  Невро Терапия различна ли е от частните уроци?

  Да. Чрез когнитивната терапия ние се съсредоточаваме в причините за затрудненията в четенето и ученето. Частните уроци не обръщат внимание на тези причини, а по-скоро опитват да работят с тях, като оставят източника на затруднението недокоснат. Така след края на уроците, трудностите отново се появят.

  Когнитивна терапия 11 ползи и преимущества
  Когнитивна терапия – процедура

  Как работи вашата услуга?

  Учениците ни правят упражненията по когнитивна терапия 4-5 дни в седмицата за 30-50 минути или повече. Нашите ментори ги подкрепят, мотивират ги, осигуряват допълнителни материали, както и седмични доклади за прогреса на учениците по време на когнитивната терапия. Резултатите от нашата когнитивна терапия надхвърлят доста по-скъпите клинични алтернативи.

  Как се сравнявате с лекарите?

  Най-важната разлика е в това, че чрез когнитивната терапия ние предлагаме интензивна тренировка на мозъка, програми за математика и четене за домашна употреба. Това е всичко, което правим.

  Как програмата ще се впише в семейния ни график?

  Вярваме, че във всеки график може да се отделят 30 минути за програма за когнитивна терапия като тази, която може да променя животи. Програмата за когнитивна терапия може да бъде използвана през уикенда, ако работната седмицата е натоварена. Също така, ученикът може да раздели сесията по когнитивна терапия, като прави 1-2 упражнения преди училище, 1-2 след училище. Имаме също и 50-минутни и 90-минутни протоколи.

  Как ще следвам напредъка на детето ми?

  Ако пожелате, всяка седмица ще получавате информация и доклади, за това как се справя детето ви в програмата по когнитивна терапия. Ние ще бъдем в постоянна връзка с вас, ще ви изпращаме допълнителни материали, ако е необходимо и ще сменяме протокола на програмата по когнитивна терапия, ако се налага.

  Как работи гаранцията ви?

  Неврологията, на която са базирани упражненията по когнитивна терапия, помага за това. При всички случаи ще бъдат създадени нови нервни пътища. Това означава, че ще има полза от упражненията по когнитивна терапия за мозъка. Така че очакваме по време на терапията да забележите напредъка в четенето на детето ви.

  Как програмата ви помага за четенето?

  Нашият софтуер за когнитивна терапия за четене прави четенето по-лесно, като премахва когнитивните затруднения, които стоят на пътя към гладкото четене. Когнитивната терапия използва мозъчна тренировка, за да изгради когнитивни умения, необходими за четенето с нашите програми. Така чрез терапията се развиват гладкото четене и разбирането на текстовете.

  За ОНЛАЙН ТЕРАПИЯТА
  защо Neuro THERAPY?
  често задавани въпроси