Когнитивна терапия 1 ползи и преимущества
Когнитивна терапия – същност

За NEURO THERAPY

Neuro Therapy е иновативна онлайн терапия, подходяща за деца и възрастни с дислексия, разстройство на слуховата обработка, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, както и за хора с разстройства от аутистичния спектър – аутизъм и синдром на Аспергер и други нарушения.

Neuro Therapy е когнитивна терапия, базирана на невропластичност и невронаука, която работи с източника на проблема, вместо със симптомите. Програмата е базирана на най-новите открития в неврологията и се използва за обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения. През последните 20 години над 200 научни изследвания на учени от университети като Харвард, Станфорд, МИТ, лабораторията за развитие на мозъците в Университета в Орегон, Университета Вандербилт, Хайфа в Израел и много други доказват ефективността й както при деца, така и при възрастни.

В терапията използваме международно признатия софтуер Fast ForWord  с повече от 50 вида упражнения под формата на мини онлайн игри, които подобряват различни когнитивни умения като концентрация, памет, развитие на езиковите умения и комуникация и т.н.

Невротерапията чрез Fast ForWord е комплексно и цялостно решение, което чрез невропластиката трайно третира източника на затрудненията и резултатите от нея остават за цял живот. След като се създадат невронните връзки и невронните области са активирани, използването на езици и общуването вече не са толкова голямо предизвикателство за децата със специфични потребности.

 

ПОДХОДЯЩА ЛИ Е ЗА МОЕТО ДЕТЕ?

Ако искате да помогнете на детето си и търсите най-подходящия подход.  Ако искате да развиете индивидуалния потенциал на детето си. Ако сте бил при много специалисти и не знаете какво да правите. 

Когнитивна терапия 8 ползи и преимущества

Neuro Therapy е подходяща терапия ако детето ви:

 • Има проблеми с четенето
 • Размества букви и пропуска думи (дислексия)
 • Не може да се концентрира и да се задържи на едно място
 • Има проблеми със слуховата преработка
 • Има проблеми от аутистичния спектър
 • Има обучителни трудности

Ако детето ви има някое от изброените затруднения, вероятно сте забелязали, че повечето организации предлагат методи, които не лекуват причината, а симптомите й. Тези методи са временни решения и след края им симптомите отново се появяват с пълна сила. Така се навлиза в един омагьосан кръг на временни решения, които дават временни резултати. Те никога няма да премахнат напълно проблема и да създадат един по-добър живот за детето ви.

КАК работи NEURO THERAPY

Нашият софтуер Fast ForWord е създаден така, че да достига до причината за проблема и да я отстранява. По този начин резултатите остават дълго след като обучението приключи. 

Ученето започва от разбирането на звуците в езика. В повечето случаи децата със затруднения не разграничават звуците в естествената реч и поради това не разбират смисъла на думите и изреченията, които чуват. От своя страна това довежда до изоставане в училище и социални проблеми. По този начин светът около децата със затруднения започва да се движи по-бавно и те за първи път разбират какво наистина се случва в него

Във всеки един език има характерни звуци и е необходима минимална скорост на обработка. Когато мозъкът не може да регистрира даден звук или когато не може да обработи серия от звуци с голяма скорост, той просто ги пропуска. Или както чува звуците, така след това ги възпроизвежда. Това кара учените чрез когнитивната терапия да изследват и пресъздадат процесите на учене на езика при децата от тримесечна до тригодишна възраст.

В първите две нива на терапията фокусът е върху звуците и започва с научаването на мозъка да чува звуци, например 400 Hz. След това  по време на терапията мозъкът се научава да чува и обработва определен брой звуци за секунда.

Следващата стъпка в когнитивната терапия е работа с фонеми и срички, което все още не е свързано с конкретен език. Паралелно има упражнения за развиване на когнитивните умения. Когнитивната терапия продължава с разпознаване на сходни по звучене думи, фрази и т.н., което има общо с езика, но пак е разпознаване на последователност от звуци.

Един от последните етапи на когнитивната терапия е работа със звуци в комбинация с развитие на когнитивните умения, лексика и английска граматика. Всичко това когнитивната терапия постига под формата на онлайн компютърна игра с анимации, което значително улеснява процеса на учене, защото играта и примерите с модели е естествения начин за учене при човека.

 

КАК РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ИМА РЕЗУЛТАТИ

Системата на когнитивната терапия е резултатно ориентирана и в реално време разбира кои звуци са трудни за обучаемия, кои когнитивни умения са предизвикателство и т.н. За да се премине едно упражнение или ниво на когнитивната терапия, е необходимо ученикът да постигне поставените целите. Докладите дават детайлна обратна връзка за успехите и предизвикателствата на ученика по време на когнитивната терапия.

Една от целите на терапията е насочена към подобряване на когнитивните умения, най-вече тези които са свързани с ученето по принцип, памет (дългосрочна, краткосрочна, визуална, слухова и т.н.), четенето, езиковите умения и слуховата обработка. Основното предназначение, терапията, започва с научаването на мозъка да чува звуците най-вече в обхвата между 500Hz и 2000Hz, следва скоростта на обработка на звуци, след което обработка на сложни комбинации от звуци, фонеми, срички и думи като звучене (понякога измислени думи). Чак след като всичко това се усвои, се започва с език.

Невронни области и мрежи при хора с аутизъм и нормално развити хора

Целта е да се създадат невронни връзки и области в мозъка които да обслужват разпознаването на звуците, декодирането им, търсене в дългосрочната памет, четенето, езиковите умения и слуховата обработка. При децата със специфични нужди, тези области не са развити в мозъка изобщо или са слабо развити. Всичко това е доказано чрез научни изследвания, където се използва функционален ядрено магнитен резонанс и чрез тестове, както и от поведението на обучаемите.

как протича курсът по когнитивна терапия?

Курсът по когнитивна терапия в Neuro English се извършва 100% онлайн в удобно за вас време и място при следните условия:

         1. Обучаемият трябва да е в състояние да работи на компютър със слушалки, да използва мишка и клавиатура, както и да може да играе компютърни игри!

         2. Желание!

         3. Компютър или таблет.

         4. Стабилна Интернет връзка.

След стартиране на програмата за когнитивна терапия, на обучаемият ще бъде назначен персонален ментор (психолог), който ще се грижи за него. Той/тя ще следи как се справяте в упражненията по когнитивна терапия, ще ви изпраща допълнителни материали, ако срещате предизвикателства, и ще отговоря на всичките ви въпроси.

Как изглежда Neuro Therapy?

как Neuro Therapy работи при различни състояния

 

Когнитивна терапия 6 ползи и преимущества
Когнитивната терапия  Neuro Therapy – ползи

 

Нашите упражнения по когнитивна терапия служат за подобряване на специфични когнитивни умения – за четене или за учене, могат да бъдат полезни в следните области за вас или вашето дете:

 • Синдром на Даун (Down Syndrome)
 • Фонологично нарушение (Phonological Disorder)
 • Аутизъм (Autism)
 • Синдром на Аспергер (Asperger’s Syndrome)
 • Разстройство на експресивната реч (Expressive Communicative Disorder)
 • Изоставане в психическото развитие (Developmental Delay)
 • Специфични обучителни трудности (Special Learning Disability)
 • Синдром на дефицит на вниманието (Attention Deficit Disorder)
 • Синдром на Рет (Rett’s Disorder)
 • Детско дегенеративно разстройство (Childhood Disintegrative Disorder)
 • Разстройството на рецептивната реч (Receptive Communication Disorder)

Разстройство на слуховата обработка

Neuro Therapy изгражда основни умения за учене на език, липсата на които е основната причина за трудностите при учене на много деца. Подобряването на умението за слухова обработка на звуците помага за по-доброто разбиране на разговорния език, четенето и вниманието на учениците.

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

Много деца със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието всъщност имат трудности с обработката на звуците. Слушането и разбирането на естествената скорост на речта ги изтощава и след време спират да се опитват да разберат това, което чуват. Нашата когнитивна терапия прави обработката на речта в мозъка по-ефективна и чувствително подобрява фокуса и вниманието на ученика.

Дислексия

Когнитивната терапия действа положително на забавянето на обработката на звуците, което е една от основните причини за дислексията. В зависимост от началното ниво на детето ви, ние можем да създадем индивидуализирана програма на когнитивна терапия за него, която би могла да пребори симптомите на дислексията и свързаните с нея трудности с ученето само за няколко месеца.

Разстройства от аутистичния спектър

Аутизъм
Когнитивната терапия достига до проблема със забавянето в обработката на езика и речта, което стои в същността на диагнозата аутизъм. След употребата на нашата програма за когнитивна терапия децата с аутизъм подобряват езиковите си умения и уменията си за четене.

Синдром на Аспергер
Уменията за възприятие на речта и за изразяване на собствените мисли са най-големите предизвикателства пред децата със Синдрома на Аспергер. Нашата програма за когнитивна терапия им помага като подобрява уменията им за слушане с разбиране, което от своя страна подобрява уменията им да водят разговори.

Четене

Умения за четене при начинаещи, за основни и средни училища и за възрастни. Предлагаме програми за когнитивна терапия, които изграждат когнитивните умения, необходими за четене и поредица от упражнения за подобряване на фониката, речника, владеенето и четенето с разбиране. Когнитивната терапия помага да се обработва по-добре, да се анализира и да се запазва писмената информация. Благодарение на когнитивната терапия се изгражда скорост на четене и речник, а след това се развива по-високо ниво на разбиране и мислене. При възрастните за третиране на дислексия, програмата за когнитивна терапия допълнително помага за повишаване на издръжливостта на вниманието.

защо Neuro THERAPY?

 • Пластичността на мозъка може да промени бъдещето на детето ви. Програмата за когнитивна терапия Fast ForWord използва пластичността на мозъка – способността на мозъка да се променя, когато е стимулиран. Това означава, че когнитивните умения, основата на ученето и четенето могат да бъдат променени и подобрени на всяка възраст чрез когнитивната терапия. Пластичността на мозъка е наричана “най-важното научно откритие през последните 50 години“. Тя променя начина на учене, като за целта се използват упражнения по когнитивна терапия, които увеличават функцията на мозъка до по-високи нива, като добавят скорост и сложност в малки стъпки.
 • Програмата Fast ForWord, който се използва в  Neuro Therapy, е проучван в повече от 240 изследвания и има 55 патента. Програмата за когнитивна терапия е използвана от повече от 3 милиона ученици в над 52 страни по света, а през 2016 година идва в България. 
 • Чрез програмата за когнитивна терапия Fast ForWord ние третираме причината, като се фокусираме върху обработката, звуковото разпознаване и свързаните с това умения, които причиняват 90% от всички проблеми с четенето, и така се развива лексиката, правописа, разбирането и четенето.
 • Чрез невропластика и Fast ForWord се постига бърз напредък в четенето и ученето, който остава завинаги.
 • Ние предлагаме персонализирано обучение. Само подобно на нашата индивидуализирана интервенция може да свърши това от вкъщи чрез онлайн софтуер за четене и учене.
Когнитивна терапия 7 ползи и преимущества
Когнитивна терапия – приложение

 

 • Занимателен софтуер, който е персонализиран за нуждите на вашето дете. След тест, Невро Терапия създава персонализирана програма за детето ви. Ден след ден софтуерът се адаптира, редува различни интерактивни упражнения, които приличат на компютърни игри, и създава индивидуализиран път на учене за всеки ученик.
 • По-ефективен и по-евтин от уроците. Почти винаги е по-ефективно и по-евтино да се справиш със самия проблем,  а не с неговите симптоми. Меката гума на автомобила трябва да бъде залепена, а не помпана всеки ден. Уроците са като помпането на гуми, докато Невро Терапия стига до причините за проблема и ги отстранява. Това е
  еднократна инвестиция, която може да спести хиляди левове в бъдещи разходи за уроци.
 • Всяка сесия е продуктивна. Тъй като софтуерът се променя с всеки клик, така се създава индивидуализирана пътека, която се фокусира върху най-належащите нужди на ученика. Детето Ви няма да „забие” – ако упражненито е прекалено трудно, програмата ще намали скороста или ще стане по-лесна за известно време, преди да ускори отново. 
 • Софтуер, основан на установени принципи в неврологията. Невролозите създават Fast ForWord, като използват работен модел за това как мозъкът работи и как може да бъде променен. Той обединиява в едно принципите на неврологията за честотота, интезивността и оформлението и създава напредък с малки свързани стъпки. Той също обединява естествената наука за ученето, подход, базиран на изследвания, който прави софтуерът по- интересен и помага ежедневният напредък да остане за дълго. 
 • 50+ когнитивни упражения и упражнения за четене Fast ForWord съдържа повече от 50 игри, организирани в 10 когнитивни програми и програми за четене според възрастта на детето. Ние осигуряваме интригуващи образователни решения в персонализирана поредица, в
  зависимост от нуждите и целите на вашето дете. Повечето ученици работят само върху когнитивните и езиковите упражнения в началото и след това, преминават към упражненията за четене и разбиране. Базирани на множество проучвания, нашите упражнения са създадени, за да подобрят когнитивните умения, четенето, представянето на тестове и много повече.
 • Адаптивно учене. Fast ForWord е адаптивен, което означава, че децата нямат чувството, че програмата е прекалено трудна или че стоят на едно място в нея. Тя добавя скорост и сложност в малки стъпки, като постепенно дърпа детето Ви нагоре до по-високи постижения във всяка сесия. 
Запиши се сега

Диагностика

Имате колебания дали Neuro Therapy е подходяща за вас или вашето дете?  Свържете се с нашия психолог за допълнителна информация.

КОНТАКТИ