Логопед 1 при разстройство на слуховата обработка
Логопед

Логопедията накратко

На първо място, нека поясним какво точно означава логопед. Логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на звуковете на устната реч, нарушенията на четенето, писането и способността за извършване на всякакъв вид математически операции. Много често, когато има затруднения с произношението на звуковете от устната реч, това е свързано с разстройство на слуховата обработка.

Логопедия и разстройство на слуховата обработка

Разстройството на слуховата обработка е разминаване между начина, по който дадено лице чува звук и как звукът се обработва в мозъка. В повечето случаи няма загуба на слуха или неврологично заболяване. Тъй като това влияе върху умения като слушане, работна памет, мислене, нарушението на слуховата обработка може да бъде трудно за откриване.

 

Логопед 2 при разстройство на слуховата обработка
Логопед за деца

Логопедия

Все повече деца срещат трудности с произнасянето на звукове, говорната продукция, разбирането, четенето и ученето на нови неща. Най-честата причина за тези затруднения е, че мозъкът не може да разпознае и обработи звуковете, които детето чува. Следователно, то не разбира и идентифицира думите и техния смисъл, не рабира смисъла на изреченията и не може да се включи пълноценно в разговора. Оттук произтичат повечето затруднения. Този процес оказва негативно влияние върху социалните умения, увереността на детето и цялостното му развитие в бъдеще.

Логопедия и нашето решение Fast ForWord

След дългогодишни научни изследвания четирима американски учени – Майкъл Мерзеник, Паула Талал, Стивън Милър и Уилям Дженкинс, провеждащи изследвания в сферата на логопедията, откриват начин да забавят скоростта, с която се “върти света” около децата със затруднения. Те създават програма със звукови логопедични упражнения, базирана на науката невропластика.

 

Логопед 3 при разстройство на слуховата обработка
Логопедия – инструменти

Инструмент в арсенала на логопедите

Логопедичната програма се адаптира към скоростта на учене на всеки ученик. Когато ученикът има затруднения с определени звукове, логопедичната програма акцентира върху тях, докато ученикът ги овладее. След всяка логопедична сесия, програмата предоставя подробни доклади за представянето на ученика във всяко упражнение, броя верни отговори, както и грешките, които е допуснал ученикът. Обикновено са необходими 3-4 месеца редовни логопедични упражнения, за да има видими резултати.

Логопедичните упражнения увеличават продължителността на съгласните звукове от 20 до 80 милисекунди. По този начин звукове стават лесно разбираеми за децата със затруднения. В началото на логопедичното упражнение се започва с научаването на мозъка да разпознава звуковете, например 500 Hz, след което се преминава към фонеми, срички, думи, изрази и изречения. Следващо важно нещо на което се учи мозъка е да разпознава и обработва определен брой звукове за секунда. Паралелно с това има логопедични упражнения за повишаване на когнитивните умения като памет, внимание, фокус, обработка, мислене и т.н.

Логопедичната програма е целево насочена и едно ниво може да се мине за 2-3 седмици и повече. Обикновено това се случва за 4 до 6 седмици.

 

Логопед 4 при разстройство на слуховата обработка
Логопедия – програми

Логопедична интервенция в специфични езикови нарушения

За част от текстовете и информацията за логопедичния подход в тази глава е използвана статия на Виктор М. Акуста Родригес от Катедра по дидактика и образователни изследвания към Факултет по психология в Университет Ла Лагуна, Санта Круз де Тенерифе, Испания

Логопедичен подход чрез Fast ForWord Language

Този логопедичен подход, създаден преди повече от 20 години, цели да подобри езиковите умения на децата в мислене, слушане, говорене и четене. Логопедичният подход не е обвързан с конкретен език, защото в основата му стои научаване на мозъка да разпознава и обработва последователност от звукове. След като в мозъка се изградят неврони пътеки за мислене, слушане, говорене и четене на един език, тези неврони пътеки се използват за допълнителни езици. Поради тази причина логопедичният подход Fast ForWord успешно се използва повече от 10 години в страни като Испания, Полша, Русия и т.н. Неговите теоретични основи се основават на интерактивната концепция за четене и натрупване на знания (интегрира модели отдолу нагоре и отгоре надолу). Освен това се смята, че много деца със затруднения в ученето в основата на които са езиковите нарушения, имат значителни дефицити в способността си да представят и обработят фината спектрално-времева структура на речта (Tallal and Pierci, 1974/1975). В допълнение на горното се предполага, че способността за дискриминация и разпознаване на сензорния вход от последователен и бърз характер може да бъде подобрена чрез интензивна намеса (Merzenich and De Charms, 1996). В резултат на това, повечето от дейностите са организирани на три нива: повторение, мотивация и адаптация. Логопедичният подход Fast ForWord включва:

  • Логопедични упражнения със звукове (разпознаване, работна памет, бърза обработка на звукове, умения за подреждане и разпознаване на сложни комбинации от звукове).
  • Разтегляне продължителността на звуковете с цел мозъка да се научи да ги разпознава, след което постепенно продължителността на звука се намалява до нормалната.
  • Подобряване на когнитивните умения, като особено се набляга на тези които са необходими за учене и обработка на звукове.
  • Логопедични упражнения с тонове, представялващи различен фрагмент от честотата – фонеми и срички.
  • Логопедични упражнения с думи като звучене, не като смисъл (слухово разпознаване на думи и фонемична дискриминация, подобряване на работната памет и укрепване на скоростта на слуховата обработка).
  • Логопедични упражнения с изречения за оптимизация на устния език и слушане, разбиране на синтаксиса и морфологията, както и увеличаване скоростта на обработка.
  • Включване на повече от един сензор (аудиален, визуален, моторен и т.н.) с цел по-лесно и бързо създаване на неврони връзки.

Тъй като децата със специфични езикови нарушения (СЕН) имат дефицит в уменията си за слухова обработка, упражненията по логопедия, създадени от Fast ForWord Language, се опитват да укрепят уменията за идентификация на фонемите и приемане на говор.

 

Логопед 5 при разстройство на слуховата обработка
Логопедия – партниране

Партниране с логопеди и други видове терапевти

Логопедичната програма е ценно средство, което помага на деца с дислексия, аутизъм, Синдром на Аспергер, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и др. Нашата мисия е да помагаме на тези деца със затруднения да имат същите възможности за развитие като връстниците си. За да постигнем това, ние си партнираме с психолози, логопеди и терапевти. Организираме обучения за специалисти, които желаят да интегрират нашата система в своите практики. Многогодишният опит с деца в комбинация с най-новите научни открития в областта на логопедията води до много по-добри резултати в логопедичната терапия на децата със затруднения.

Предлагаме различни форми на партниране с училища, школи, логопеди, психолози, терапевти и т.н. Свържете се с нас и се включете в нашата партньорска програма!

Логопед 10
Логопед 11
Логопед 12
Логопед 13
Логопед 14
Логопед 15
Логопед 16
Логопед 17
Логопед 18
Логопед 19
Логопед 20
Логопед 21
Логопед 22
Логопед 23
Логопед 24
Логопед 25
Логопед 26
Логопед 27
Логопед 28
Логопед 29
Логопед 30
Логопед 31
Логопед 32
Логопед 33
Логопед 34
Логопед 35
Логопед 36
Логопед 37
Логопед 38
Логопед 39
Логопед 40
Логопед 41
Логопед 42
Логопед 43
Логопед 44
Логопед 45
Логопед 46
Логопед 47
Логопед 48
Логопед 49
Логопед 50
Логопед 51
Логопед 52
Логопед 53
Логопед 54
Логопед 55
Логопед 56
Логопед 57