ДИАГНОСТИКА

 

Логопед 35

Диагностика е невропсихологично изследване на основни когнитивни умения като памет, внимание, гнозис (способността да се възприемат, разпознават и класифицират предметите и явленията от околната среда), праксис (придобити чрез обучение сложни автоматизирани двигателни навици и умения и интелект.

Прилага се при деца деца от 3 до 12 години.

Понякога е необходимо да се проведе повече от една среща, което влиза в обявените цени.

DESK 3-6 R

Скринингов инструмент установяване и превенция на ранни симптоми на изоставане в детското развитие. Оценка на училищна готовност. Тестът не цели да постави диагноза.

Тестът е съобразен с изискванията на PISA, децата да получат първоначална подготовка (равен старт) преди да тръгнат на училище.