Кохлеарен имплант
Слухов апарат

Neuro Therapy подпомага живота на хората с намален слух, които използват слухови апарати или кохлеарни импланти, чрез слухово и езиково обучение, използващо Fast ForWord.

Електронни помощни средства за хора с намален слух

Кохлеарен имплант

Кохлеарен имплант е хирургично имплантирано електронно устройство, което помага на загубилите слуха си да чуват. Той осигурява усещане за звук при хора който са изгубили слуха си или чуват трудно. Кохлеарните имплатни възстановяват нормалния слухов процес чрез микрофон и електроника, които се намират извън главата, обикновено зад ухото, което предава сигнали към електроди, поставени в кохлеята, които предават импулси на кохлеарния (слуховия) нерв. Като название освен „кохлеарен имплант“ понякога се използва „кохлеимплант“.

С кохлеарен имплант звуковото възприятие е различно от това, на което са свикнали нормално чуващите. Тези, които някога са имали слух и след загубата му ползват имплант, описват човешкия глас като глас на робот.

Слухов апарат

Слуховият апарат е компактно електронно устройство, създадено в помощ на хората с увреден слух. Носи се извън тялото в или зад ухото. Той усилва звука, който приема и предава към вътрешното ухо.

Fast ForWord и кохлеарни импланти

От 1997 г. до сега, много терапевти се обръщат към Scientific Learning Corp. за възможността Fast ForWord да се приложи за рехабилитация и обучение на хора с кохлеарни импланти и слухови апарати. В изследователски условия, водени от Бети Шомпайер и д-р Джон Нипарко от Центърът за слушане в Johns Hopkins, започват да прилагат обучение чрез Fast ForWord на деца с кохлеарни импланти в експериментално проучване, започнато през април 1997 г. Положителните резултати от научните изследвания са потвърдили ефикасноста от използването на Fast ForWord при пациенти с кохлеарни импланти.

Особености при развиване на слухови и езикови умения

Хората с кохлеарни импланти трябва да се научат да придават значение на новата си слухова придобивка чрез терапевтична намеса. Съществува голяма вариация в степента на развитие на различните хора след имплантацията. Малките деца, които са глухи по рождение имат предимство, защото имат по къс период от слухово лишаване, но същото време, те нямат слухови умения и са изправени пред предстоящо слухово и езиково развитие. Хората, които са имали по-късна загуба на слуха или прогресивна загуба, имат предимство на предишно слухово възприятие и често по-високо развити езикови умения. При всички случаи, Fast ForWord е един от доказалите се начини за осигуряване на интензивно обучение и практика с много различни слухови и езикови умения.

Изисквания и подготовка за Fast ForWord

Преди да започнат обучение с Fast ForWord, децата с импланти трябва да имат известен опит с разпонаване на реч с техния имплант и минимално езиково функционално разбиране и използване. Трябва да са налице основна идентификация на звука, способност за дискриминация между повечето гласни и съгласни и минимална езикова компетентност (дори с визуална подкрепа). При децата които са глухи по рождение, е необходимо да са минали между 18 и 24 месеца след поставяне на кохлеарния имплант, за да може в мозъка им да има добре установен източник на сензорна информация. Както при чуващите деца, тези с кохлеарни импланти трябва да са поне 4-5 годишни за да бъдат субективно преценени дали отговарят на изискванията за програмата Fast ForWord.

Области на затруднение при използване на кохлеарни импланти и Fast ForWord

От натрупания опит, областите които са по-голямо предизвикателство за потребителите с кохлеарна имплантация са следните:

  • Най-трудни са игрите (упражненията) за тренировка на работната памет, способността за слушане, задържане на вниманието и идентификация на фонемите. Големината и сложността на инструкциите в “Space Commander” се увеличават бързо, за което се изисква добра слухова памет, като в същото време някои от децата се борят да чуят и разберат разликата между “бяло” и “червено”. Повечето деца се нуждаят от повече увереност и насърчаване по време на тези упражнения. Също така се препоръчва, вкъщи да се практикува с физически цветове, форми и размери.
  • Има тенденция идентификацията на фонема да бъде още по-трудна по отношение на проценти на резултатите от упражненията. Децата не изглежда да са много разочаровани от това, защото придвижването напред в упражненията става по-бързо и вероятността за правилен отговор е 50 на 50.
  • Децата с кохлеарни импланти показват най-големи успехи с Old MacDonald’s Flying Farm, където се оказва, че техният опит със задачи за разпознаване на звук им помага.
  • Някои деца показват големи затруднения с играта Circus Sequence, дори когато се включва визуална помощ за обучение. Като цяло, обработката на последователност от звуци е трудна област за деца с кохлеарни импланти. Някои деца се възползват от упражненията за разпознаване на еднакви и различни тонове или с посочване на две картинки, в случаите, когато са произнесени две думи.

Време за приключване на едно ниво

Повечето деца с кохлеарни импланти не могат да изпълнят едно ниво във Fast ForWord за времето което е типично при хора без увреждания. Завършването на ниво е въпрос на индивидуална преценка и зависи от много фактори.

Ползи от Fast ForWord при деца с кохлеарни импланти

Всички деца с кохлеарни импланти, които са използвали Fast ForWord са имали подобрения, което се установява както от видими наблюдения, така и от официални тестове. Нивото и специфичния вид промени варира в зависимост от всеки конкретен случай. Все пак има следните общи тенденции:

  • По-добро езиково изразяване и по-добро възприемане.
  • Подобрения в запомнянето на смислено съдържание (изречения).
  • По-добро качество на говоримия език.
  • Повишено внимание към слуховата информация.
  • Подобрена способност за съставяне на изречения в говорим и писмен вид.
  • Увеличено използване на морфологични маркери в говоримия език.