Движението за развитие, иновации, технологии, техническо и научно творчество на младежта е общност под ръководството на „Европейски център по невронауки“ с девиз „Възможност за всяко дете да разгърне пълния си потенциал“. Идеята за създаване на това движение фигурира още от края на 90-те години (1996) като възраждане на закритото през 1990 г. движение за „Техническо и научно творчество на младежта“ (наричано ТНТМ).

Първата дейност на движението, чрез която ще се постави началото ще бъде невропластика (мозъчна/невронна пластичност) и иновативни образователни технологии, след което постепенно ще бъдат добавени други иновативни, технологични и технически дейности.

По-долу следват снимки, идеи и други материали на сходни партньорски организации по света: