Движението за развитие, иновации, технологии, техническо и научно творчество на младежта е общност под ръководството на „Европейски център по невронауки“ с девиз „Възможност за всяко дете да разгърне пълния си потенциал“. Идеята за създаване на това движение фигурира още от края на 90-те години (1996) като възраждане на закритото през 1990 г. движение за „Техническо и научно творчество на младежта“ (наричано ТНТМ).

Център за развитие, иновации, технологии, техническо и научно творчество на младежта

Първата дейност на движението, чрез която ще се постави началото ще бъде невропластика (мозъчна/невронна пластичност) и иновативни образователни технологии, след което постепенно ще бъдат добавени други иновативни, технологични и технически дейности.

Чрез тези центрове ще се оказва висококвалифицирана терапевтична помощ на децата с аутизъм, дислексия, хиперактивност и т.н., като за всяко дете ще се работи по индивидуален терапевтичен план, чрез което ще помогнем да се сбъднат мечтите на няколко поколения родители на деца със СОП в България.

В центровете ще бъдат обучавани специалисти, ще се помага на децата да се интегрират в обществото и ще се работи за повишаване на обществената ангажираност. Той ще бъде в основата на бъдещи събития и публични кампании.

Основните дейности ще бъдат терапия на деца със СОП и изучаване на английски език чрез методите на невропластиката за деца, ученици и възрастни. Също така ще се извършват редица дейности, инициативи, летни училища и т.н.

Забавани ваканции, развлечение и радостно детство.

Една от важните дейности на тези центрове е възможността всяка седмица нашите потребители да посещават центровете, чрез което да получават помощ по конкретни казуси или по принцип. Емоционалната връзка, емоционалната интелигентност и нейното подобряване чрез развитието на емоционалната компетентност на деца и родители ще бъде съществена част от дейността на тези центрове.

За да направим тази наша мечта и намерение реалност е необходимо:

 • Всички съмишленици да се обединим в една общност за един по-добър живот на нашите деца;
 • Да създадем екип и план за действие;
 • Намиране на подходящо помещение;
 • Организация и изпълнение с добро настроение, веселие и забавление.

Най-важното за да изградим този детски храм, камъните от които имаме нужда са хората. Центърът приветства всички, малки и големи, преподаватели, психолози, невролози, логопеди, терапевти, ментори и хора от цялата страна. Всеки който иска и има желание да работи с деца, да учи и преподава, да развива своите и на децата социални и емоционални умения е добре дошъл. Градовете където ще създадем първите центрове ще бъдат определени според активността и броя на съмишлениците.

Който иска да стане част от общността и да допринесе за нейното развитие, може да попълни формата по-долу или да изпрати имейл до info(at)nscenter.eu.

  Качеството на живот зависи много повече от емоционалната интелигенстност (EQ) отколкото от рационалната интелигентност (IQ).

  Защо е важно да повишаваме емоционалната интелигентност на децата?

  Това е най-важното нещо на което може да научим нашите деца!

  Много често сме склонни да вярваме, че нашите деца са малки и не разбират света на възрастните, че са неспособни да идентифицират и разберат емоционалните сложнотии които ги заобикалят. Смятаме, че ги защитаваме като прикриваме трудните и неприятни сцени от живота. Това обаче е възможно най-грешното решение и поведение. Те напълно добре разбират ситуациите в които попадат и понеже учат чрез модели, те започват да не виждат, да не изразяват своите чувства и емоции, както и да не разбират чуждите емоции. В едно общество е много важно да можем да комуникираме правилно, да има диалог, да може да разбираме и изразяваме емоциите си и да разбираме чувствата и емоциите на хората около нас. Това ще ни направи успешни.

  Грижим се да образоваме децата си по толкова много теми и забравяме за тяхното емоционално образование, което може драматично да подобри качеството на техния настоящ и бъдещ живот.

  Когато повишаваме емоционалната компетентност на децата, как да разпознават чувствата си, да разбират откъде идват и да се научат да се справят с тях, ние ги учим на най-важните умения за техния успех в живота. Изследванията показват, че емоционалната интелигентност (ЕК) е над 54% от успеха при взаимоотношения, ефективността, здравето и качеството на живот.

  Емоционалната връзка между дете и родител има правопропорционална зависимост между мотивацията, ангажираността, щастието и успехите на детето.

  Невро науките доказват тезата, че щастливите хора дават по-добри резултати в работата и градят по-добър личен живот. Усещането за щастие се заражда в най-ранна детска възраст и то зависи най-вече от начина на комуникация на възрастните с децата. Когато децата се чувстват щастливи, защитени и способни свободно да изразяват чувствата си, независимо какви са те, децата са много по-спокойни и склонни към разбирателство с възрастните. Ако едно дете просто си мълчи, то не значи, че е добре. Може да се е отказало да споделя с възрастните. Това от друга страна е като бомба със закъснител и може да се взриви по различни начини, често чрез агресия към другите или самоагресия. Ние като възрастни сме отговорни за поколението, което създаваме. По този начин даваме своя принос към обществото. Всички ние като хора можем да влияем на бъдещето поколение като помагаме на децата да градят ценностна система и да общуват свободно и пълноценно с възрастните и помежду си.

  Разпознаването на собствените емоции и емоциите на другите, разбирането на причините, които ги пораждат, последиците които водят след себе си, правилното наименуване и тяхното изразяване по най-подходящия начин са ключови за успеха на всеки един човек. Чрез програмите ни за повишаване емоционалната интелигентност и социалните умения на децата, се подобряват производителността, резултатите и лидерските умения, като същевременно се намалява безпокойството, депресията и случаите на тормоз между децата. Чрез обучението се създава всестранна положителна среда както за децата, така и за преподаватели, родители и възрастни.

  Като родители и преподаватели, когато ние не се справяме със собствените си емоции по здравословен начин, ние не може да научим нашите деца как да го правят. Ето защо, промяната трябва да започне от нас самите. За щастие, всичките пет компонента на емоционалната интелигентност могат да бъдат преподавани и научени на всяка възраст. Има много инструменти и техники, които могат да помогнат на нас и нашите деца да започнат да идентифицират и разбират собствените емоциите и емоциите на другите. Този процес започва с признание, защото само когато забелязваме къде сме, можем да се преместим там, където искаме да бъдем.

  Когато признаем дълбокото влияние на емоциите в нашия живот, ние създаваме предпоставка за ново отношение към самосъзнанието и психическото ни здраве. Чак след това може да си задаваме въпроса, как да развием и подобрим емоционалната интелигентност на бъдещите поколения.

  За пълноценното развитие на всеки един човек, от съществено значение са физическата активност, музиката, танците, ученето на нови неща, социалните и емоционални умения. Ето защо, чрез игри и забавление, центъра ще създава и развива уменията на децата.

  Един от начините за развитие на мозъка е физическата активност, като освен кардио спортовете и танците, искаме да добавим НевроДвижение, методът на Анат Баниел и специализирана Йога.

  Както ритъмът и метрума са важни за музиката, със същата сила те са важни за мозъка, тялото, емоциите и живота на човека. Ето защо, това е следващото направление в което искаме да работим активно, като помагаме на малки и големи да развиват своето чувство за ритъм и да интегрират уменията си с двигателната си култура и развитие.

  Обучение, иновации, производство и предприемачество

  Друга бъдеща дейност на центъра е иновативно обучение и производство под формата на Fab Lab и Fab Academy:

  • Технологична прототипна платформа за иновации и изобретения, която стимулира местното предприемачество;
  • Платформа за обучение и иновации – място за игри, за създаване, за учене, за подпомагане, за измисляне, за изследване и творене.

  Това ще бъде лаборатория за производство и обучение, в която ще се използват системи за автоматизирано и компютърно проектиране – Computer Aided Design (CAD: SolidWorks, AutoCAD, CadStarAltium/ProtelOrCAD и т.н.), машини с цифрово програмно управление (CNC), лазерни и нано-технологии, молекулярни квантови компютри, математическо моделиране и други.

  Как изглежда Fab Lab и Fab Academy по света

  По-долу следват снимки, идеи и други материали на сходни партньорски организации по света: