Category Archives: Uncategorized

Подхранване на детската креативност – защо според изследванията похвалите и наградите не винаги са полезни?

kids-drawing-and-painting

Родителите, които искат да подпомогнат развитието на детската креативност, могат да запишат децата си на курсове по изкуство или да им купят игри, които са създадени с тази цел. Тези неща със сигурност са полезни, но е нужно да се обърне внимание и на отношението на родителите към постиженията на децата и как награждават тяхната […]

Участието в спорт и физическа активност – намален риск от депресивни и тревожни симптоми при момчетата!

active-kids

Учени от Университета в Монреал стигат до извода, че момчетата, които спортуват в ранното си детство, имат по-малък риск от развиване на депресивни симптоми или тревожност (емоционален дистрес) в пубертетна и предпубертетна възраст. Изследователите са искали да проучат дългосрочните ефекти и реципрочната връзка между спорта и емоционалното здраве на децата в училищна възраст. Те също […]

Положителен родителски подход към дете с дефицит на вниманието и хиперактивност – кои са ключовите елементи?

mother-and-sons-on-the-beach

Родителството е една от най-удовлетворителните и същевременно най-трудните житейски мисии. При родителите на деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност предизвикателствата са още по-големи. Но има и един друг принцип, който се отнася за всяко едно нещо, включително и за родителството. Той гласи: „Колкото повече вложиш от себе си в дадено нещо, толкова […]

Проблеми с поведението в училищна възраст – как да родителите подходят към създаването на здравословни поведенчески модели и навици?

teenage-girl-on-her-phone

За родителите задача с повишена трудност е как да изградят дисциплина и добри навици у детето си. Има много информация по темата, но е важно да се има предвид колко уникално е всяко едно дете и необходимостта от строго индивидуален подход, който е съобразен с качествата на детето, неговото ниво на чувствителност, вродените му особености, […]

Изграждане на самодисциплина и здрави модели на поведение – как родителите да подходят към тази сложна задача?

mother-and-son-online-education

Да научиш детето си на самодисциплина и здрави модели на поведение е една от основните и доста трудни задачи на родителството. Целта е да превърнете една ситуация, когато детето ви се е държало неприлично, в урок по осъзнаване на последиците от подобно поведение и да проведете разговор относно начините, по които то би могло да […]

Повече спонтанна игра за бебетата – опознаването на предметите в дома е важно за когнитивното им развитие!

Ползите от играта с различни предмети (кубчета, блокчета, колички, кукли и т.н.) за деца в яслена възраст са добре известни. Предишните проучвания по този въпрос са се случвали в лабораторни условия, където на децата са давани само играчки и са наблюдавани как взаимодействат с тях. В скорошно изследване учени от Университета в Ню Йорк са […]

Преосмисляне на стреса в процеса на учене – намалени нива на кортизол и успехи на изпитите!

teenagers-doing-test

На хората им е нужно през целия си живот да придобиват голям спектър от разнообразни и сложни социални и интелектуални умения и след това да ги прилагат, за да усещат оптимално удовлетворение и щастие във всяка една житейска сфера. Този процес сам по себе си носи определено ниво на стрес, но е съществен за това […]

Нагласата към стреса в учебния процес – ключов фактор за успех и ментално здраве на децата!

students-sitting-in-class

Изпотяването на ръцете по време на интервю за работа, ускореният сърдечен ритъм при награждаване за някакво постижение или излизане на сцена, стомашните болки преди изпит – всички тези физически усещания са свързани с изживяване на определено ниво на стрес. Имаме представата, че стресът е нещо вредно и се предпазваме от него. Това е полезно по […]

Поведенчески проблеми и затруднения с ученето – каква е връзката и какви са решенията?

teacher-supporting-a-student

Когато едно дете има проблем с поведението, не бива да подхождате с критика към симптоматиката на детето, а да потърсите корена на проблема. Има много различни причини за агресивното или пасивно-агресивното поведение. Един от възможните варианти е наличие на обучителни трудности, които фрустрират детето, и затова то изразява емоциите си по неподходящ начин. Диагностицирането на […]

Проблемното поведение на децата в училище – възможни причини и решения!

teenagers-with-schoolbags

За родителите, получаването на обаждане от училище, с което се съобщава за проблемно поведение на детето им, е изключително неприятна ситуация. В тези случаи от значение е към какво ще бъде насочен фокусът на родителите – дали ще заемат отбранителна позиция и ще отхвърлят възможността да разберат повече за поведението на детето, дали ще решат […]