Аутизъм 1 същност и лечение
Аутизъм – същност

Същност на аутизма

Аутизмът е „спектърно“ разстройство, група от смущения със сходни признаци, но със симптоми, вариращи от дете до дете. „Спектърът“ на аутизма се отнася до разнообразието и комбинацията от симптоми, а не степента на тежест. Разстройствата в спектъра на аутизма включват:

  • Аутистично разстройство (наричано още „класически“ аутизъм).
  • Синдром на Аспергер.
  • Генерализирани разстройства на развитието, което не е определено по друг начин (PDD-
    NOS или атипичен аутизъм).

Докато признаците на аутизъм варират, една обща тема в спектъра на аутизма е трудността със социалните взаимодействия – всъщност това е характерната черта на синдрома на Аспергер. Аутизмът е силно променливо неврологично разстройство, което оказва влияние върху социалните контакти, вербалната и невербалната комуникация. Много деца с аутизъм имат затруднения в ученето, почти винаги заради забавените умения за обработка на езика.

Много деца с аутизъм се справят добре с основни езикови задачи, включващи лексика и правопис. По-сложните езикови функции, като разбиране на фигуративен език обаче могат да бъдат трудни за децата с аутизъм. Нашата програма за деца с аутизъм ускорява слуховото развитие, като помага за по-ефективното обработване на езика, така че ученикът с аутизъм да може да наблюдава и мисли, докато слуша.
Децата с аутизъм правят същите грешки в четенето като децата без аутизъм, но просто правят повече от тях.

Аутизъм 2 същност и лечение
Аутизъм – упражнения

Упражнения за четене и разбиране при деца с аутизъм

За децата с аутизъм четенето с разбиране често е предизвикателство. Това е така, защото четенето е езиково умение. Въпреки че децата с аутизъм (Autism Spectrum Disorder-ASD) се различават значително в уменията си за четене, липсата на разбиране на езика може да бъде пречка за четенето. Нашата програма упражнява първо уменията за обработка на езика и след това подобрява уменията за четене на децата с аутизъм.

Важността на обработката на мозъка

Затрудненията с обработката са биомаркер за аутизма. Ранното им откриване означава, че аутизмът и терапиите, свързани с него могат да започнат по-рано. Това ново откритие отваря вратите към един нов начин за лечение на аутизма. Обработката на мозъка е когнитивно умение, което може да бъде упражнявано и подобрено.

Аутизъм 3 същност и лечение
Аутизъм – деца

Разбиране на аутизма при децата

Откакто започнаха да разбират разстройствата от спектъра на аутизма, учените не спират да се учудват от мистериите, които те крият. Фактът, че хора с високофункциониращ аутизъм със Синдром на Аспергер като д-р Темпъл Грандинанд са успели да станат обществени личности говори за потенциала, който притежават хората с аутизъм, за желанието ни да им съчувстваме за битката с аутизма, която се води вътре в тях.

Според центровете за контрол и превенция на заболяванията, приблизително 9 на всеки 1000 деца в САЩ, всяка година са диагностицирани с аутизъм. Тези деца с аутизъм се характеризират с проблеми със социалната реципрочност и комуникация, повтарящи поведения и ограничени интереси. В такъв случай, как можем да помогнем на децата с аутизъм да се впишат по-добре в класната стая и да извлекат колкото се може повече ползи от преживяванията, които предлагаме? Каква основополагаща информация можем да използваме, за да изградим успешни стратегии за децата с аутизъм?

На първо място, можем да се опитаме да разберем по-добре природата на аутизма. Няколко нови изследвания показват връзки между аутизма и слуховата обработка. Учените в Университета Вандербилт откриват, че въпреки че типично развиващите се деца представят по подобен начин с тези от спектъра на аутизма на зрителни задачи, децата от спектъра на аутизма срещат по-големи предизвикателства със слуховите задачи. Също така, учените от Хайфа, Израел доказват, че определени говорни модели са свързани с аутизма.

Разбирането на тези връзки между аутизма и слуховата обработка не само ще ни помогне по-добре да разбираме децата с аутизъм, но и да помогнем на учените и на учителите да създадат по-ефективни стратегии за учене, за да помогнат на децата с аутизъм да постигат успехи.

През 2007 година учените от Scientific Learning провеждат изследване за ползите от обучението с подходящата за деца с аутизъм Fast ForWord – програма, която подобрява уменията за четене на базата на визуални и звукови стимули. Те откриват, че децата с аутизъм имат голямо подобрение на езиковите си способности. Данните показват, че подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord подсилва уменията, необходими на тези деца с аутизъм, за да извличат повече полза от часовете в училище и да се справят по-добре в обществото.

Аутизъм 4 същност и лечение
Аутизъм – подобрение

Подобряване на разбирането за четене при деца с аутизъм

Никол Русо провежда друго изследване с деца с аутизъм, свързано със звуковата обработка. На кратко, тя разделя децата с аутизъм на две групи. Първата група деца с аутизъм използва Fast ForWord, а втората група деца с аутизъм – не. Данните показват, че децата с аутизъм, които използват програмата, подобряват уменията си за звукова обработка и четене, което доказва, че Fast ForWord е полезен инструмент за децата с аутизъм.

Повече от 30 години, тя работя с деца с диагноза хиперлексия, които понякога са диагностицирани и със Синдром на Аспергер или високофункциониращ аутизъм.Това са деца с аутизъм, които могат да четат думи с лекота, без дори да се се учили как и понякога на много ранна възраст. Тези деца с аутизъм винаги имат проблеми със социалните си умения и имат увреждания при езиковата и слуховата обработка. Те може да се представят добре на ранните тестове за четене и декодиране. Терминът “хиперлексия” се използва, защото те често възпроизвеждат думите по-добре от връстниците си, които нямат проблеми с развитието. Заради уменията си да декодират, тези деца с аутизъм може да изглежда, че не се нуждаят от специална помощ в четенето. Всъщност, те се нуждаят от помощ при разбирането и лексиката в изреченията, които толкова лесно четат на глас.

Проблемите с четенето с разбиране при децата с аутизъм често са скрити зад уменията им в декодирането, паметта и разбирането на конкретна информация. Това е особено вярно по време на началното образование, когато фокусът е върху начина, по който децата четат. Има определени трудности при малките деца, които се свързват с по-нататъшни трудности в четенето с разбиране, които присъстват при децата с аутизъм. Например дете, което чете гладко, може да няма добро фонемично разбиране заради проблемите със слуховата обработка, които се често срещани при деца с аутизъм. Понякога тези деца с аутизъм имат проблеми с възприятието на езика.

Аутизъм 5 същност и лечение
Аутизъм – алтернативи

Алтернативи на медикаментозното лечение на аутизъм – Fast ForWord

Аутизмът и синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието са свързани по няколко начина. Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието не е в спектъра на аутизма, но има някои от същите симптоми. Когато има поне едно общо условие, това увеличава вероятността да имате и двете затруднения. Експертите са променили начина, по който мислят за това как са свързани аутизмът и синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието. Четвъртото издание на Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-IV) твърди, че човек не може да има аутизъм и синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието. Следващата версия обаче (наречена DSM-5) и публикувана през 2013 г., позволява на човек да бъде диагностициран и с двете.

Биохимията на мозъка е в основата на няколко аспекта на мозъчната функция:

● Невротрансмисия на химикали в синаптичната цепка (инхибиторен невротрансмитер – гоба или възбуждащ невротрансмитер – глутамат).
● Невромодулатори като ацетилхолин, допамин, норепинефрин, серотонин, които когато са нерегулирани или регулирани надолу, осигуряват по-общи ефекти върху обработката.
● Клетъчна и молекулярна биология, повлияна от фактори като храненето и генетиката.

Аутизъм 6 същност и лечение
Аутизъм – изследвания

Науката, която стои зад разработката на подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord, включва изследване на методологията за учене, проведено в Калифорнийския университет, Сан Франциско (UCSF) и други основни лаборатории за неврологични науки. Резултатите показват, че чрез различни методи на невропластиката които се използват в подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord, се постига регулиране на невромодулаторите.

Измерването на биохимичните промени в мозъка е направено индиректно, чрез използването на функционален ЯМР (fMRI) в Харвард, Станфорд и МИТ преди и след използването на подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord. Отчетена е промяна на кортикални невронни модули, които се възбуждат след работа с подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord, което не се случва преди използването на Fast ForWord.

Съществуват много изследвания и статии, посветени на биохимията на мозъка за това как методологиите за обучение използвани в подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord, модулират положителни промени в мозъчната пластичност.

Ричард А. Фридман, професор по клинична психиатрия и директор на Психо-фармакологичната клиника в Медицинския колеж Weill Cornell обсъжда неотложната нужда да се отговори на нуждите на учениците с аутизъм и дефицит на вниманието. Доктор Фридман твърди, че е необходимо да се намерят по-естествени (немедицински) начини да се помогне на тези ученици. В своето изказване той казва: „В училище тези любознателни деца, които търсят опит, най-вероятно ще се справят по-добре в малки класове, които наблягат на задачите, базирани на технологии и задачи, които изграждат специфични умения“.

Един важен тип нарушение на вниманието, което е лекувано успешно без лекарства, е нарушения на слуха, свързано с някои видове увреждания при ученето. Изследванията, проведени от Къртни Стивънс и нейните колеги в лабораторията за развитие на мозъците в Университета в Орегон, показват, че децата със специфични нарушения на езиковото обучение имат проблеми със слуховото внимание. Родителите и преподавателите рядко използват термина „слухово внимание“; обаче, научните изследвания все повече подкрепят неговата важна роля в ученето.

Ние всички признаваме студентите, които имат проблеми със слуховото внимание: тези, които не могат да останат фокусирани върху слушането достатъчно дълго, за да завършат задача или изискване (като слушане на дискусия в училище). Всъщност, когато учителите използват термина „умения за слушане“, те се отнасят до слуховото внимание. На практика е невъзможно да си представим една класна стая, където обръщането на внимание на учителя за продължителни периоди от време не е от решаващо значение за академичния успех. Според Международната асоциация за слушане (www.listen.org) 45% от студентския ден се изразходват за слушане, а от студентите се очаква да придобият 85% от своите знания чрез слушане. Слуховите умения за внимание се развиват с течение на времето и като много други умения, важни за ученето (памет, мислене), учениците променят способността си. Децата с дефицит на вниманието имат известна диагноза на значителни слухови (и визуални) проблеми с вниманието. Въпреки това, според научните изследвания, дори и сред типичните учащи, има вариации на способностите, вариращи от тези със средни умения за слухово внимание към тези с отлични умения за слухово внимание. Както и при други когнитивни умения, независимите контролирани изследвания показват, че обучението чрез подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord може значително да подобри слуховото внимание и/или уменията за четене: ученици и хора със специфично езиково увреждане.

Аутизъм 7 същност и лечение
Аутизъм – обучение

За тези, които се интересуват от спецификата на Stevens et al. проучване, тя и нейните колеги изследват дали шест седмици от подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord Language обучение ще повлияят върху нервните механизми за селективно слухово внимание, които преди това са показали недостатъчност при деца със специфично езиково увреждане. Двадесет и шест-годишни ученици получиха Fast ForWord езиково обучение, включващо 8 ученици, диагностицирани със специфично езиково увреждане и 12 ученици с нормално развиващи се езикови умения. Допълнителни 13 студенти с нормално развиващ се език не са получили специализирано обучение, но са тествани и тествани отново след сравним период от време като контролна група. Преди и след обучението, учениците получават стандартизирана езикова оценка, както и високоцелева електрофизиологична невронна мярка за внимание, използвайки потенциали, свързани с събития.

В сравнение с контролната група, студентите, получаващи обучение по подходящата за деца с аутизъм програма Fast ForWord, показват увеличение на стандартизираните мерки за приемлив език, както и подобрен ефект на вниманието върху нервната обработка. Няма значителна промяна в контролната група. Повишеният ефект на вниманието върху невронната обработка представлява голям ефект (Cohen’s d = 0.8, което показва, че средното дете в експерименталната група е сравнимо с детето на 79-ия персентил от групата за сравнение). Тези открития показват, че нервните механизми на селективно слухово внимание, които преди това са показали недостатъчност на децата със СПИ, могат да бъдат рехабилитирани чрез обучение и могат да съпътстват подобренията в стандартизираните измервания на езиковото развитие.

Същност на аутизма

Разбиране на аутизма при децата

Алтернативи на медикаментозното лечение на аутизъм – Fast ForWord

 

Аутизъм 15 същност и лечение
Аутизъм 14 същност и лечение
Аутизъм 13 същност и лечение
Аутизъм 12 същност и лечение
Аутизъм 11 същност и лечение
Аутизъм 10 същност и лечение