Аутистичен спектър

Аутизмът е „спектърно“ разстройство, група от смущения със сходни признаци, но със симптоми, вариращи от дете до дете. „Спектърът“ се отнася до разнообразието и комбинацията от симптоми, а не степента на тежест. Разстройствата в аутистичния спектър включват:

  • Аутистично разстройство (наричано още „класически“ аутизъм).
  • Синдром на Аспергер.
  • Всеобхватно разстройство на развитието, което не е определено по друг начин (PDD-
    NOS или атипичен аутизъм).

Докато признаците на аутизъм варират, една обща тема е трудността със социалните взаимодействия – всъщност това е характерната черта на синдрома на Аспергер. Аутизмът е силно променливо неврологично разстройство, което оказва влияние върху социалните контакти, вербалната и невербалната комуникация. Много деца с аутизъм имат затруднения в ученето, почти винаги заради забавените умения за обработка на езика.

Много деца с аутизъм се справят добре с основни езикови задачи, включващи лексика и правопис. По-сложните езикови функции, като разбиране на фигуративен език обаче могат да бъдат трудни. Нашата програма ускорява слуховото развитие, като помага за по-ефективното обработване на езика, така че ученикът да може да наблюдава и мисли, докато слуша.
Аутистичните деца правят същите грешки в четенето като децата без аутизъм, но просто правят повече от тях.

Упражнения за четене и разбиране при деца с аутизъм

За децата с аутизъм четенето с разбиране често е предизвикателство. Това е така, защото четенето е езиково умение. Въпреки че децата с аутизъм (Autism Spectrum Disorder-ASD) се различават значително в уменията си за четене, липсата на разбиране на езика може да бъде пречка за четенето. Нашата програма упражнява първо уменията за обработка на езика и след това подобрява уменията за четене.

Важността на обработката на мозъка

Затрудненията с обработката са биомаркер за аутизма. Ранното им откриване означава, че аутизмът и терапиите, свързани с него могат да започнат по-рано. Това ново откритие отваря вратите към един нов начин за лечение на аутизма. Обработката на мозъка е когнитивно умение, което може да бъде упражнявано и подобрено.

Как помагаме на деца с аутизъм?

Аутизмът и затрудненията с ученето и поведенията, свързани с аутизма, имат доста общи неща с предизвикателствата, които невротипичните деца изпитват. Следователно, много програми с езикови упражнения могат да бъдат полезни на деца с аутизъм, ако:

  • Детето с аутизъм може да напредва с своя собствена скорост.
  • Упражненията са разбираеми за децата с аутизъм.

Нашият софтуер Fast ForWord е доказал ефективността си при деца с аутизъм. Той помага за езика, четенето и увереността. Това е така, защото е насочен към обработката на мозъка. Неговите адаптиращи се към ученика алгоритми увеличават скоростта и сложността едва когато детето е усвоило материала до момента и е готово да продължи напред.