Дефицит на вниманието 1 симптоми и лечение
Дефицит на вниманието – същност

Дефицит на вниманието – описание

Дефицит на вниманието или Синдром на дефицит на вниманието (СДВ) се характеризира с трудности да се задържи и превключва вниманието, трудности в отсяването на нужната информация, липса на организация. В същото време, ако е налице мотивация за дейност, (например при спортните дейности), тогава се демонстрират добри възможности за концентрация. Това състояние се смята за причинено от неадекватни нива на два химикала или невротрансмитери в мозъка, норепинефрин и допамин.

Ниските нива на норепинефрин затрудняват хората със синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието да се съсредоточат върху задачата, да планират напред и да разберат концепцията за време и последователност. Ниските нива на допамин пречат на хората които страдат от синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието да контролират поведението си, като действат импулсивно и проблемно на публични места.

Точно както четенето или всяко друго умение за учене, на някои хора им е лесно да се фокусират върху дадена дейност, докато при други е необходимо да се работи. В повечето случаи ние не порицаваме детето, когато има затруднения с четенето и се отнасяме с неразбиране към онези които имат проблеми да останат фокусирани.

При медикаментозното лечение се предписват лекарства, стимулиращи производство на химикали за повишаване на концентрацията. Проблемът при този подход е, че мозъка не произвежда тези химикали самостоятелно и зависи от лекарства.

Поведения при Дефицит на вниманието

Най-често срещаните поведения при Дефицит на вниманието включват:

  • Невнимание
  • Разсеяност
  • Хиперактивност
  • Безпокойство
  • Импулсивност
  • Прекъсване/Намесване
Дефицит на вниманието 2 симптоми и лечение
Дефицит на вниманието – хиперактивност

Хиперактивност и дефицит на вниманието

Това състояние понякога се нарича нарушение на дефицита на вниманието, но това е остарял термин, някога използван за човек с проблем със съсредоточаването, но не и хиперактивен. Американската психиатрична асоциация публикува през май 2013 г. диагностичния и статистически наръчник за психичните разстройства, Пето издание (DSM-5). DSM-5 промени критериите за диагностициране на хора с ADHD.

За повече информация виж „Хиперактивност или Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието„.

Причини за хиперактивност и дефицит на вниманието

Синдромът се приема за наследствено заболяване. Изследвания при близнати показват генетична основа на симптомите. Прието е, че тази основа обяснява около 70% от случаите. В тези случаи са засегнати гените отговарящи за транспорта на допамин.

Неврологични механизми при дефицит на вниманието

Механизмите свързани с възникването и развитието на дефицита на вниманието не са изцяло изяснени. В литературата е описано забавяне на развитието на някои мозъчни структури средно с около 3 години. Забавяне се забелязва в развитието на челния дял и слепоочния дял на крайния мозък. В същото време е установено ускорено развитие на моторния кортекс. Тази комбинация се приема за причина на някои от симптомите като силно изразена двигателна активност и неспособност да се стои в покой.

Дясната страна на крайния мозък при хора със синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието е по-изтънена и при случаите когато са засегнати гените отговарящи за транспорт на допамин, затруднението се компенсира в пубертета, което съвпада с подобряване на симптоматиката, особено за хиперактивността.

Независимо, че има съгласие за връзката между синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието и аномалиите в допаминовата система, не е потвърдено, че патологията на допаминовата система е истинският молекулярен механизъм на синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието или тя е породена от друга патология. В подкрепа на версията за вторичен характер на аномалиите в допаминовата система са установени случаи на хипокалемична сетивна свръхстимулация, което е вследствие от патология в йонните канали на периферната нервна система.

Дефицит на вниманието 3 симптоми и лечение
Дефицит на вниманието – Fast ForWord

Fast ForWord и синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието

Чрез използването на съвременна невронаука е възможно мозъка да бъде обучен да произвежда самостоятелно необходимите химикали. Fast ForWord не е специално предназначен за лечение на синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието, той работи за увеличаване обхвата на слуховото внимание и развива устойчиво слухово и визуално такова.

Fast ForWord постига това, като обучава мозъка естествено да произвежда трите химикала, необходими за лечение на тези състояния – невротрансмитерите, необходими за фокус и концентрация, наречени допамин, норепинефрин и ацетилхолин.

Дефицит на вниманието – описание

Хиперактивност и дефицит на вниманието

Fast ForWord и синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието

Запиши за терапия