Синдром на Аспергер 1 симптоми и лечение
Синдром на Аспергер – същност

Какво представлява Синдрома на Аспергер

Синдромът на Аспергер е психично разстройство от аутистичния спектър, за което са характерни значителни трудности в социалното взаимодействие и невербалното общуване, съпътствани от ограничени и повтарящи се модели на поведение и интереси. То се отличава от други подобни разстройства по относителното запазване на езиковото и познавателно развитие. Често се наблюдават също физическа несръчност и нетипична употреба на езика. За хората, имащи синдром на Аспергер, е типичен силен, почти маниакален интерес към дадена област.

Синдромът на Аспергер е свързан с по-слабо развита работна памет, липса на внимание и неразвити умения за слухова обработка, които пречат на усвояването на четенето и езика.

История на Синдромът на Аспергер

Синдромът на Аспергер носи името на австрийския педиатър Ханс Аспергер, описал го за първи път през 1944 година. Терминът “Синдром на Аспергер” обаче се въвежда в медицината чак през 1981 година.

Синдром на Аспергер 2 симптоми и лечение
Синдром на Аспергер – симптоми

Синдром на Аспергер – симптоми

Симптомите на Синдрома на Аспергер обикновено започват да се проявяват около тригодишна възраст. Въпреки че ранното им откриване е полезно, Синдромът на Аспергер може да бъде овладян на всяка възраст. Ако детето ви има два или повече от изброените симптоми, трябва да се свържете със специалист.

Синдром на Аспергер – затруднения

Децата със Синдрома на Аспергер изпитват сериозни трудности в комуникацията с останалите. Те трудно изразяват мислите си и забелязват чувствата на другите. Те не обичат промените и предпочитат да следват фиксиран режим. Фокусират се задълбочено върху малко неща. Говорят монотонно или прекалено официално за възрастта си.

Синдром на Аспергер 3 симптоми и лечение
Синдром на Аспергер – училище

Децата със Синдромът на Аспергер в училище

Децата с поставена диагноза “Синдром на Аспергер”, представляват голямо предизвикателство в училище, защото техните съученици ги считат за странни и ексцентрични личности. Неумелото им поведение в обществото, често ги поставя в ролята на “жертва” или “черна овца”. Към техните нестрандартни прояви може да се добавят несръчност и натрапчив интерес към определени неща, които са странни за околните. Децата със синдром на Аспергер не могат да разберат същността на човешките взаимоотношения и общоприетите правила на обществото. Те са наивни и видимо не им достига “здрав разум” според общоприетите норми. Непреклонността и липсата на възможност да възприемат промените ги прави особено уязвими и склонни към стрес. В същото време те имат средно и над средното ниво на интелигентност и силна механична памет. Децата със Синдром на Аспергер последователно и педантично следват собствените си интереси, което по-късно в живота може да доведе до значими постижения.

Не всички деца със Синдром на Аспергер са еднакви. “Типичните” симптоми се проявяват по индивидуален начин, специфичен за всяко дете. Ето защо, няма точна рецепта за подход в клас, който да бъде приложим към всеки подрастващ със синдром на Аспергер.

Синдром на Аспергер – социална комуникация и езикови умения

За децата със Синдрома на Аспергер е толкова трудно да следят посоката на разговора, колкото и да разбират чужд език. Тези трудности причиняват редица социални и езикови симптоми, които са общи за всички деца със синдрома. Например те:

  • Срещат трудности с разбирането на жестовете и тона на гласа
  • Говорят странно
  • Разбират всичко буквално и пропускат нюансите на шегите и сарказма

Едно дете със Синдром на Аспергер може да говори добре езика, но да среща трудности да води разговор или да бъде прекалено педантично или да разбира всичко, което чува, в буквалния смисъл. В този случай детето може да има:

  • Забавено развитие на речта
  • Прекалено официална реч
  • Трудности с разбирането
  • Проблеми с буквалните и преносните значения

Поне три от споменатите симптоми са необходими, за да се постави диагнозата Синдром на Аспергер. Ако те са налице, обсъдете проблема със специалист.

Fast ForWord – софтуер, който изгражда по-добра скорост на обработка на звуците в мозъка

Всички деца със Синдрома на Аспергер имат трудности със социалните контакти. Нашата програма Fast ForWord се адаптира спрямо ученика и тренира уменията му за обработка, които са необходими за слушането. Чрез подобряване на ефективността на обработката, софтуерът “намалява скоростта, с която се движи света“. По този начин слушането, мисленето и четенето стават много по-лесни и приятни дейности за децата.

Синдром на Аспергер 4 симптоми и лечение
Синдром на Аспергер – лечение

Синдром на Аспергер: подобрени езикови умения

Нашият софтуер подобрява уменията за слушане, лексиката и граматиката.Тези нови умения подобряват  уменията за възприемане и изразяване, които са същността на Синдрома на Аспергер.

Колкото повече трудности с езика има детето, толкова по-вероятно е нашият софтуер да му помогне.
Да разбира това, което чува вкъщи и в училище
Да не разбира всичко, което чува буквално
Да открива “тънкостите“ на езика
Да чете между редовете и да прави по-добри предположения

Синдром на Аспергер: подобрено четене

Fast ForWord последователно развива когнитивните умения и знанията за езиковите структури, необходими за гладкото четене на английски език, след което работи върху четенето с разбиране.

Синдром на Аспергер: подобрено социално общуване

По-добрите умения за обработка на езика помагат да децата да разбират и да участват в разговорите. С намаляването на скоростта на звуците, нашата 4-6-месечна програма изгражда увереност у децата, водеща до подобрени умения за учене и за социални контакти.

Какво представлява Синдрома на Аспергер
Децата със Синдромът на Аспергер в училище
Синдром на Аспергер – социална комуникация и езикови умения
Fast ForWord – софтуер, който изгражда по-добра скорост на обработка на звуците в мозъка

Запиши за терапия