Какво представлява Синдрома на Аспергер

Синдромът на Аспергер е свързан с по-слабо развита работна памет, липса на внимание и неразвити умения за слухова обработка, които пречат на усвояването на четенето и езика.

Синдром на Аспергер – симптоми

Симптомите на Синдрома на Аспергер обикновено започват да се проявяват около тригодишна възраст. Въпреки че ранното им откриване е полезно, Синдромът на Аспергер може да бъде овладян на всяка възраст. Симптомите варират при различните деца. Ако детето ви има два или повече от изброените симптоми, трябва да се свържете със специалист.

Синдром на Аспергер – затруднения

Децата със Синдрома на Аспергер изпитват сериозни трудности в комуникацията с останалите. Те невинаги избягват социалните контакти, но трудно изразяват мислите си и забелязват чувствата на другите.
Не обичат промените и предпочитат да следват фиксиран режим
Фокусират се задълбочено върху малко неща
Говорят монотонно или прекалено официално за възрастта си

Социална комуникация и езикови умения

За децата със Синдрома на Аспергер е толкова трудно да следят посоката на разговора, колкото и да разбират чужд език. Тези трудности причиняват редица социални и езикови симптоми, които са общи за всички деца със синдрома. Например те:
Срещат трудности с разбирането на жестовете и тона на гласа
Говорят странно
Разбират всичко буквално и пропускат нюансите на шегите и сарказма

Едно дете може да говори добре езика, но да среща трудности да води разговор или да бъде прекалено педантично или да разбира всичко, което чува, в буквалния смисъл. В този случай детето може да има:
Забавено развитие на речта
Прекалено официална реч
Трудности с разбирането
Проблеми с буквалните и преносните значения

Поне три от симптомите на Синдрома на Аспергер са необходими, за да се постави диагнозата. Ако детето ви има три или повече от споменатите симптоми в някои от списъци по-горе и се тревожите за поведението или комуникацията му с останалите, обсъдете проблема със специалист.

Fast ForWord – софтуер, който изгражда по-добра скорост на обработка на звуците в мозъка

Всички деца със Синдрома на Аспергер имат трудности със социалните контакти. Нашата програма Fast ForWord се адаптира спрямо ученика и тренира уменията му за обработка, които са необходими за слушането – главното умение, което осигурява пълноценни социални контакти. Чрез подобряване на ефективността на обработката, софтуерът “намалява скоростта, с която се движи света“. По този начин слушането, мисленето и четенето стават много по-лесни и приятни дейности.

Подобрени езикови умения
Нашият софтуер подобрява уменията за слушане, лексиката и граматиката, които причиняват объркване при деца със Синдрома на Аспергер.Тези нови умения подобряват уменията за водене на разговор, или по-точно уменията за възприемане и изразяване, които са същността на Синдрома на Аспергер.

Колкото повече трудности с езика има детето ви, толкова по-вероятно е нашият софтуер да му помогне.
Да разбира това, което чува вкъщи и в училище
Да не разбира всичко, което чува буквално
Да открива “тънкостите“ на езика
Да чете между редовете и да прави по-добри предположения

Подобрено четене
Нашата програма подобрява четенето на много нива. Fast ForWord последователно развива когнитивните умения и знанията за езиковите структури, които са необходими за гладкото четене на английски език, след което работи върху четенето с разбиране.

Подобрено социално общуване
По-добрите умения за обработка на езика помагат да децата със Синдрома на Аспергер да разбират и да участват в разговорите, които се водят около тях. С намаляването на скоростта на звуците, нашата 4-6-месечна програма изгражда увереност у децата със Синдрома на Аспергер, което от своя страна води до подобрени умения за учене и за социални контакти.