Европейски център по невронауки е създаден през 2016 г. и е официален разпространител на онлайн програмите  Fast ForWord и Reading Assistant на американската организация Scientific Learning Inc. за България, Гърция, Македония, Сърбия, Албания и Черна гора.

Центърът предлага широк кръг от иновативни програми за онлайн обучение по английски език, терапия на деца със специални образователни потребности,  емоционална интелигентност и диагностика.

Мозъкът е изключително пластичен и също както мускулите, подлежи на тренировки и промени. Щом мозъкът може да се промени, начинът на учене също може да се промени.

Това е идеята, която ни вдъхнови да въведем в България иновативните онлайн програми на американската компания Scientific Learning Inc и да ги разпространяваме чрез Neuro English и Neuro Therapy.

Ние сме първата организация в България, която предлага иновативен подход за обучение, който в световен мащаб се прилага повече от 20 години, подходящ за деца със затруднения като дислексия, аутизъм, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, централно разстройство на слуховата обработка и други.

Ако детето ви има някое от изброените затруднения, вероятно сте забелязали, че повечето организации предлагат методи, които не лекуват причината, а симптомите й. Тези методи са временни решения и след края им симптомите отново се появяват с пълна сила. Така се навлиза в един омагьосан кръг на временни решения, които дават временни резултати. Те никога няма да премахнат напълно проблема и да създадат един по-добър живот за детето ви. 

А има ли друг начин? Можем ли да изкореним проблема веднъж завинаги?

Възможно е и ние в Neuro Therapy знаем как да го постигнем. Нашият софтуер Fast ForWord е създаден така, че да достига до причината за проблема и да я отстранява. Така резултатите остават дълго след като обучението приключи. Програмата е базирана на най-новите открития в неврологията. През последните 20 години над 200 научни изследвания по целия свят доказват ефективността й както при деца, така и при възрастни. 

 

Нашите партньори са :

Exclusive sanatorium-resort treatment and rest programs for the elderly based on modern Israeli systems for the treatment of chronic diseases using methods of rehabilitation medicine and physiotherapy.

Эксклюзивные санаторно- курортные программы лечения и отдыха для пожилых людей на основе современных израильских систем лечения хронических заболеваний методами реабилитационной медицины и физиотерапии.