Положителен родителски подход към дете с дефицит на вниманието и хиперактивност – кои са ключовите елементи?

mother-and-sons-on-the-beach

Родителството е една от най-удовлетворителните и същевременно най-трудните житейски мисии. При родителите на деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност предизвикателствата са още по-големи. Но има и един друг принцип, който се отнася за всяко едно нещо, включително и за родителството. Той гласи: „Колкото повече вложиш от себе си в дадено нещо, толкова по-хубав е резултатът.“ От ключово значение са вниманието и времето, които родителите влагат в това да опознаят детето си, да открият причините за неговите затруднения, да намерят решения за тях и да създадат пълноценни и радостни моменти на общуване с него.

Изисква се огромно търпение, когато за пореден път детето не се справи със задачите в училище заради липсата си на фокус, окаже съпротива срещу четенето или постоянно забравя домашната си работа. В тези ситуации родителите е нужно да си припомнят, че детето не избира съзнателно да има такива затруднения, и че това са неща, които създават негативни емоции и в него.

И все пак, като родители на дете със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност често се сблъсквате с огромното предизвикателство да овладеете собствените си емоции, за да не реагирате по нараняващ за детето ви начин.

Как може да се справите по-добре с тези трудни моменти?

Първо, признайте емоциите си

Нормално е да се чувствате фрустрирани от това, че детето ви има тези затруднения, които не са лесни за разрешаване. Научете се да изпитвате емпатия към себе си. Похвалете се пред себе си за това, че полагате толкова много усилия да се информирате и сте станали експерти в тази област и в желанието си да откриете най-добрите начини, по които да помогнете на детето си.

Забелязвайте уникалността на детето си

Лесно е да се отдадете само на фрустрацията от факта, че детето ви е различно от връстниците си. Но разликите не са само негативни.

Обърнете внимание на силните му страни. Показва ли креативност в някаква област? Има ли музикален талант? Намира ли добри решения на практически въпроси? Кои са положителните му личностни качества?

Помогнете му да развива силните си страни, за да подсилите усещането му за успех и добра самооценка.

Подходът на напътстването

Подходът на напътстването би бил особено полезен. Когато осъзнавате, че поведенческите и учебните затруднения на детето идват от нещо, което то не е избрало съзнателно, тогава методът с наказанията няма да изглежда подходящ за постигане на промяна.

Покажете на детето си, че чувствата му са нормални – слушайте, показвайте истински интерес към това, което го вълнува. Избягвайте да го съдите. По-добре показвайте на детето какво е поведението му като използвате техниката на огледалото. Тази техника за отразяване е подходяща и за деца с аутизъм, но се прилага успешно и при синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Възприемайте себе си много повече като ментор и треньор на детето си, който мотивира и напътства, отколкото като някой, който налага наказания.

Използвайте научно-базирани технологии като свои съюзници

fast-forword

За справяне с учебните задачи и предизвикателства, можете да разчитате на съвременни технологични средства създадени от невробиолози, които стимулират мозъка на децата да изгражда нови невронни връзки и мрежи в областите отговарящи за когнитивните умения – четене, концентрация, работна памет, слухова обработка, усвояване на нов език и т.н. Успешни интервенции са програмите Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те се използват в училищата и в домашна обстановка и с тяхна помощ учениците постигат осезаема разлика в рамките на няколко месеца редовна употреба.

Източник: Gemm Learning

И още: