Проблеми с поведението в училищна възраст – как родителите да подходят към създаването на здрави поведенчески модели и навици?

teenage-girl-on-her-phone

Задача с повишена трудност за родителите е изграждането на дисциплина и добри навици у детето. Има много информация по темата, но е важно да се има предвид уникалността на личността на всчко едно дете и необходимостта от много индивидуален подход, който е съобразен с качествата на детето, неговото ниво на чувствителност, вродените му особености, талантите и емоционалните и физическите му нужди. Друг важен фактор е възрастта на сина или дъщеря ви.

Как да подходите към създаването на добри поведенчески модели и навици у дете в началното училище?

На този етап децата са напълно способни да придобият по-добро разбиране за регулиране на емоциите и поведението при условие, че виждат подходящи примери в ежедневието от страна на родителите. Задачите пред децата на тази възраст са свързани с написване на домашната работа, почистване на детската стая, разчистване на масата след хранене и т.н. Съпротивата срещу тези дейности може да е много голяма. Друг проблем биха могли да бъдат бурни конфликти с братя, сестри или съученици.

Какво може да направите?

  • Говорете с детето за случилото се опитвайки се да видите ситуацията през неговите очи. Какво е предизвикало силната емоция у него? Какво е искало да постигне с действията си, дори и да не е бил добър резултатът? След това го попитайте: Как можеше да реагираш по-различно? Дайте му примери за това как вие сте постъпвали в подобни ситуации и какво сте научили от опита и грешките си. Подкрепете детето в това да се опита да поправи грешката си. След това му дайте признание за усилията да подобрява себе си.
kids-arguing-on-a-teddy-bear
  • Направете така, че ако има дисциплиниращи последствия за направена грешка, наказанието да бъде логично свързано със самата му постъпка. Например, ако детето е закъсняло за училище, защото си е легнало много късно предишната вечер и ставането е било трудно, отнемането на правото му да гледа детско предаване по телевизията не е подходящо наказание, защото не е логично свързано с проблема. По-добре би било да поговорите с него за това, което е станало причина за закъснението и да промените часа на лягане, така че детето да има повече възможност за наспиване.

Какви подходи са подходящи за ученик в средното училище?

Тийнейджърите имат затруднения с контролирането на поведението си и това отчасти се дължи на хормоналните промени, през които преминават. Когато към това се добавят огромното им желание за независимост и натиска от връстниците да се държат по определен начин, за да спечелят внимание и да са популярни сред съучениците си, ситуацията за родителите става изключително сложна.

Децата в пубертета се чувстват като възрастни, но нямат достатъчно житейски опит и способността им за контрол на импулса все още се развива. Когато родителите разговарят с тях, това, което често се случва е демонстриране на незаинтересованост от страна на тийнейджърите.

Какво могат да направят родителите?

  • Не приемайте лично поведението на детето си. Запазването на самообладание е съществено, за да имате шанс да се справите по здрав начин с провокациите идващи от сина или дъщеря ви.
  • В началото на учебната година, както и след това през определен период от време, разговаряйте с тийнейджъра за постигане на съгласие по основни правила. Освен поставянето на граници, имайте предвид, че с нарастването на възрастта на сина или дъщеря ви, би трябвало да нараства и свободата, която имат. Разбира се, нивото на свобода се базира и на доверието, което тийнейджърът е спечелил с постъпките си до този момент. По този въпрос също е важно да се разговаря.

Проблемно поведение при затруднения с ученето?

fast-forword

Това е още една възможна причина за гневни изблици при учениците или затваряне в себе си. Едно ефективно съвременно решение е подпомагане на децата да се справят с трудностите в учебния процес с иновативни технологични средства. Програмите Fast ForWord, SoundSory, ForBrain и Reading Assistant са създадени от невробиолози с цел развиване на когнитивните умения – за четене, концентрация, работна памет, усвояване на нов език, слухова обработка и т.н. Те се прилагат в училищна и домашна обстановка. Редовното им използване стимулира мозъка да създава невронни връзки в областите отговорни за когнитивните функции както при деца с леки затруднения, които искат на напреднат по-бързо в учебния процес, така и при деца с разстройства на засягащи уменията за учене – разстройство на слуховата обработка, дислексия, дефицит на вниманието и разстройства от аутистичния спектър.

Можете да прочетете повече в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: