Daily Archives: 15.10.2021

Проблеми с поведението в училищна възраст – как родителите да подходят към създаването на здрави поведенчески модели и навици?

teenage-girl-on-her-phone

Задача с повишена трудност за родителите е изграждането на дисциплина и добри навици у детето. Има много информация по темата, но е важно да се има предвид уникалността на личността на всчко едно дете и необходимостта от много индивидуален подход, който е съобразен с качествата на детето, неговото ниво на чувствителност, вродените му особености, талантите […]