Изграждане на самодисциплина и здрави модели на поведение – как родителите да подходят към тази сложна задача?

mother-and-son-online-education

Да научиш детето си на самодисциплина и здрави модели на поведение е една от основните и доста трудни задачи на родителството. Целта е превръщането на ситуация, в която детето е имало неприемливо поведение в учебен момент за осъзнаване на последиците от това поведение и разговор за начините, по които би могло да постъпи в бъдеще, за да създаде положителни резултати за себе си и другите в ситуацията. Основният принцип е детето да бъде научено да е проактивно, а не реактивно. Проактивен човек е този, който избира как да действа в даден момент воден от своите ценности и знания за това кое е здраво поведение, а не импулсивно, неосъзнато и автоматично.

Детето ви е уникално

Избирането на правилния тон на гласа и изразяването на посланието, което желаете да му предадете изисква способност за ясно мислене от ваша страна, дори когато чувствате раздразнение и гняв. Всяко дете е уникална комбинация от личностни качества, ниво на зрялост, интелект, самоувереност, умение за учене и податливост на външни влияния от средата.

Например, ако детето ви има затруднения с ученето, най-вероятно се сблъсквате по-често с моменти, в които е нужно да разрешавате проблеми с поведението му. Една от последиците на трудностите в учебния процес е ниска самооценка, което нерядко се проявява като провокативно поведение и гневни изблици. Едно от решенията в този случай е да намерите начини да подкрепите самооценката на детето и да утвърждавате силните му страни, като същевременно подсилвате вярата му, че може да подобри себе си в онези области, в които изпитва затруднения.

fast-forword

Друга съществена част от разрешаването на поведенческите проблеми свъзрани с дефицити в уменията за учене е използването на специалните софтуерни програми създадени от невробиолози с цел развиване на когнитивните умения – за четене, концентрация, работна памет, усвояване на нов език, слухова обработка и т.н. Такива програми са Fast ForWord, SoundSory, ForBrain и Reading Assistant. Те се прилагат в училище и в домашна обстановка също така и като интервенция при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и разстройства от аутистичния спектър.

Работа с поведението на децата в предучилищна възраст

За децата в тази възраст основните предизвикателства са свързани с научаването да споделят вещи с другите, да се общуват и да се разбират с връстниците си, да могат да помолят за помощ, да благодарят, да изразяват недоволството и гнева си без да нападат другите.

  • Личният пример от родителите е важен за всяка възраст на децата, но особено в периода на предучилищната. Те се учат от това, което виждат. Това означава, че родителите е необходимо да са развили способността да изразяват собствените си емоции по здрав начин в моменти на стрес. Децата ще копират това умение и ще действат с повече спокойствие и самообладание.
  • По отношение на подобряването на умението за слушане, имайте предвид, че не би трябвало да питате детето повече от два пъти едно и също нещо. При казването на даден въпрос за втори път, предупредете го какви биха били последствията от липсата на отговор и ако не получите отговор, приложете самите последствия, за които вече сте му казали. По този начин детето се научава да обръща внимание на думите ви и да изгради по-добри умения за слушане.
  • Не на последно място, не забравяйте да посочвате и хубавите му постъпки и да му давате признание за тях. Така подпомагате процеса на превръщане на тези здрави постъпки и избори на детето в добри навици.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: