Изграждане на самодисциплина и здрави модели на поведение – как родителите да подходят към тази сложна задача?

mother-and-son-online-education

Да научиш детето си на самодисциплина и здрави модели на поведение е една от основните и доста трудни задачи на родителството. Целта е да превърнете една ситуация, когато детето ви се е държало неприлично, в урок по осъзнаване на последиците от подобно поведение и да проведете разговор относно начините, по които то би могло да постъпи в бъдеще, за да може това да поведе до положителни резултати за него и другите в ситуацията. Основният принцип е детето да бъде научено да е проактивно, а не реактивно. Проактивен човек е този, който избира как да действа в даден момент, воден от своите ценности и знания за това кое поведение е приемливо, а не импулсивно, неосъзнато и автоматично.

Детето ви е уникално

Избирането на правилния тон на гласа и изразяването на посланието, което желаете да му предадете, изисква способност за ясно мислене от ваша страна, дори когато чувствате раздразнение и гняв. Всяко дете е уникална комбинация от личностни качества, ниво на зрялост, интелект, самоувереност, умение за учене и податливост на външни влияния от средата.

Например, ако детето ви има затруднения с ученето, най-вероятно се сблъсквате по-често с моменти, в които е нужно да разрешавате проблеми с поведението му. Една от последиците на трудностите в учебния процес е ниска самооценка, което нерядко се проявява като провокативно поведение и гневни изблици. Едно от решенията в този случай е да намерите начини да подкрепите самооценката на детето и да окуражавате силните му страни като същевременно подсилвате вярата му, че може да подобри себе си в онези области, в които изпитва затруднения.

fast-forword

Друга съществена част от разрешаването на поведенческите проблеми свъзрани с дефицити в уменията за учене е използването на специалните софтуерни програми създадени от невробиолози с цел развиване на когнитивните умения – за четене, концентрация, работна памет, усвояване на нов език, слухова обработка и т.н. Такива програми са Fast ForWord, SoundSory, ForBrain и Reading Assistant. Те се прилагат в училище и в домашна обстановка също така и като интервенция при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и разстройства от аутистичния спектър.

Работа с поведението на децата в предучилищна възраст

За децата в тази възраст основните предизвикателства са свързани с научаването да споделят вещи с другите, да общуват и да се разбират с връстниците си, да могат да помолят за помощ, да благодарят, да изразяват недоволството и гнева си без да нападат другите.

  • Личният пример от родителите е важен за всяка възраст на децата, но особено в периода на предучилищната. Те се учат от това, което виждат. Това означава, че родителите е необходимо да са развили способността да изразяват собствените си емоции по здравословен начин в моменти на стрес. Децата ще повторят това умение и ще действат с повече спокойствие и самообладание.
  • По отношение подобряване на уменията за слушане, имайте предвид, че не би трябвало да питате детето си повече от два пъти едно и също нещо. Повтаряйки въпроса си, предупредете го какви биха били последствията от липсата на отговор и, ако не получите отговор, приложете последствията, за които вече сте му казали. По този начин детето се научава да обръща внимание на думите ви и да изгради по-добри умения за слушане.
  • Не на последно място, не забравяйте да отбелязвате и хубавите му постъпки и да го поздравявате и за тях. Така подпомагате процеса на превръщане на тези здравословни постъпки и избори на детето в добри навици.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: