Daily Archives: 08.10.2021

Изграждане на самодисциплина и здрави модели на поведение – как родителите да подходят към тази сложна задача?

mother-and-son-online-education

Да научиш детето си на самодисциплина и здрави модели на поведение е една от основните и доста трудни задачи на родителството. Целта е да превърнете една ситуация, когато детето ви се е държало неприлично, в урок по осъзнаване на последиците от подобно поведение и да проведете разговор относно начините, по които то би могло да […]