Преосмисляне на стреса в процеса на учене – намалени нива на кортизол и успехи на изпитите!

teenagers-doing-test

На хората им е нужно през целия си живот да придобиват голям спектър от разнообразни и сложни социални и интелектуални умения и след това да ги прилагат, за да усещат оптимално удовлетворение и щастие във всяка една житейска сфера. Този процес сам по себе си носи определено ниво на стрес, но е съществен за това един човек да живее качествено, да реализира целите си, да има принос и да се чувства полезен за себе си и обществото. Това означава, че един от ключовите фактори за успех на едно дете е създаването на здрава нагласа към стреса, който идва от срещата с предизвикателствата в процеса на научаване на нови неща в училище и след това в работата.

Какво представлява преосмилянето на стреса?

При стрес хората изпитват увеличение в нивото на възбуда на симпатиковата нервна система. Това се усеща като изпотяване на ръцете и/или ускорен пулс. Когато стресът е резултат от излизане от зоната на комфорт при усвояване на ново умение, тези физически реакции не би трябвало да ни възпрепятстват и отказват от процеса на учене. Вместо да виждаме такива ситуации като нещо лошо и нежелателно, по-добре е да насочим фокуса си върху ползите, които произтичат от усвояването на новото умение и придобиването на опит.

Преосмислянето на стреса не цели пълно елиминиране на стреса, а трансформация на начина на възприемане на стресовите реакции при изправяне пред предизвикателства. Когато вярваме, че имаме достатъчно ресурси за справяне с трудностите, стресът при излизане от зоната на комфорт не се усеща като заплаха.

Преосмислянето на стреса води до по-добри резултати на изпити и тестове

Изследователи от Университета в Рочестър си поставили за цел да проверят значението на новата нагласа към стреса върху резултатите на студенти на изпитни сесии. Те провели проучване, в което на една група младежи било дадено специално упражнение за изграждане на нова нагласата към стреса преди изпити, а другата група се явили на изпитите без такава предварителна работа за преоценяване на стреса.

teenage-girl-writing

Студентите, които имали нова нагласа към стреса се справили много по-добре в сравнение с контролната група на изпитите по математика, защото нивата им на тревожност били спаднали значително.

Друга полза от упражнението за преоценяване на стреса била и намалявене на отлагането при изпълнение на учебни задачи във времето между изпитите. Това е съществен фактор за успехи на следващите изпити.

Изследователите установили и промяна в мотивацията на студентите за постигане на цели. Младежите били много по-фокусирани върху положителните аспекти на полагането на усилия и усвояването на нови умения. Те не показвали поведение на избягване на предизвикателства, което често се случва заради дискомфорта от физическите усещания произлизащи от нормалното ниво на стрес, което се генерира в такива ситуации.

Промени в нивата на кортизол и тестостерон според нагласата към стреса

Кортизолът е хормон на стреса и увеличение в нивата му се наблюдават, когато човек се чувства застрашен. Този хормон често се тълкува като индикатор за „негативен стрес“, въпреки че стресът не винаги е „лош“, особено когато става въпрос за учене на нови неща. Тестостеронът е хормон, който подкрепя оптималното представяне при предизвикателства.

Изследователите открили, че новата нагласа придобита след преоценяване на стреса води до увеличаване на тестостерона и намаляване на нивата на кортизола у учениците в класната стая по време на изпити, а това е основен фактор за постигане на оптимално добри резултати.

Съвети за родителите и учителите на базата на изследването

Учените съветват родителите и учителите да разговарят с децата за физическите усещания на стрес, които те изпитват при изправяне пред предизвикателства в учебния процес, за да им обяснят, че тези усещания са естествена реакция на тялото при вълнение. За да се минимизира тревожността на децата от изпити, е необходимо да се постави като приоритет полагането на усилия в ученето, а не получаването на отлична оценка. Когато развиването и усвояването на нови умения стане ценност за децата, те ще изпитват нормално ниво на стрес при трудност, но не и дистрес (негативния стрес при тревожност). Стресът е просто отговорът на тялото към всяко едно изискване, идващо отвън. Няма прогрес без излизане от зоната на комфорт.

fast-forword

Когато става въпрос за деца със затруднения в ученето в резултат от когнитивни дефицити заради дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието, разстройства от аутистичния спектър и т.н., в учебния процес е важно да се включат иновативни и ефективни решения като програмите Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Те са създадени от невробиолози на базата на откритията за невропластичността с цел трениране на мозъка да създава нови невронни връзки в областите свързани с уменията за четене, слухова обработка, концентрация, езикови умения, работна памет и др. Могат да се използват както в училище, така и в домашна обстановка.

Можете да прочетете повече в първата част на статията.

Източник: Neuroscience News

И още: