Daily Archives: 24.09.2021

Преосмисляне на стреса в процеса на учене – намалени нива на кортизол и успехи на изпитите!

teenagers-doing-test

На хората им е нужно през целия си живот да придобиват голям спектър от разнообразни и сложни социални и интелектуални умения и след това да ги прилагат, за да усещат оптимално удовлетворение и щастие във всяка една житейска сфера. Този процес сам по себе си носи определено ниво на стрес, но е съществен за това […]