Нагласата към стреса в учебния процес – ключов фактор за успех и ментално здраве на децата!

students-sitting-in-class

Изпотяването на ръцете по време на интервю за работа, ускореният сърдечен ритъм при награждаване за някакво постижение или излизане на сцена, стомашните болки преди изпит – всички тези физически усещания са свързани с изживяване на определено ниво на стрес. Имаме представата, че стресът е нещо вредно и се предпазваме от него. Това е полезно по отношение на ситуации, които не носят важен смисъл за нас, но когато става въпрос за изправяне пред непознатото, осъществяване на желани промени и излизане от зоната на комфорт за постигане на цели, тогава е необходима нова гледна точка към стреса, който неминуемо преживяваме дори и по време на положителни събития.

Екип от психолози към Университета в Рочестър са доказали, че менталното здраве, общото благосъстояние и успехът зависят до голяма степен от начина на възприемане на стреса.

Как учените изградили нова нагласа към стреса в учебния процес у подрастващи и студенти

В тяхното изследване са участвали подрастващи и студенти, които са били обучавани да възприемат стреса като инструмент вместо като пречка или препятствие. Тази нагласа за разграничаване на „добрия стрес“ от „вредния стрес“ помогнала на учениците и студентите да се справят по-добре на тестове, по-малко да отлагат изпълняването на задачи и като цяло да откликват на предизвикателствата по по-здрав начин.

Учените помолили участниците да изпълнят специално упражнение за четене на текст и писане по зададен въпрос, за да помогнат на подрастващите да променят начина си на възприемане на стреса. Текстът, който им бил даден, обяснявал в детайли адаптивните ползи на стреса и как стрес-реакцията има определена функция в контекста на изправяне пред непознати ситуации или предизвикателства като изпитите в училище. След прочитането на текста, подрастващите и колежаните трябвало да напишат за това как могат да използват тези знания за стреса за по-добро справяне с конкретни ситуации в училище.

В предишни изследвания на екипа от изследователи основният въпрос за проучване бил свързан с влиянието на стреса върху взимането на решения, емоциите и изпълнението на задачи. Последното им проучване надгражда откритията от предишните. На базата на резултатите от изследванията, учените препоръчват на родителите да подготвят децата си за приемане на стреса от предизвикателствата в учебния процес по по-здравословен начин. Могат да обяснят на учениците, че ускореният пулс преди изпит не е основание за притеснение, защото това е знак, че тялото им изпраща повече кислород до мозъка и освобождава хормони, които генерират енергия за справяне с предизвикателството по-добре.

Нови средства за подобряване на уменията за учене

Освен изграждането на нова нагласа към стреса в учебния процес, родителите могат да помогнат на децата си да се справят по по-ефективен начин с трудностите в ученето като използват иновативни технологични средства, които са създадени на базата на открития на невронауката за работата на мозъка.

fast-forword

Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain стимулират изграждането на нови невронни връзки в областите свързани с уменията за четене, слухова обработка, учене на нов език, концентрация, работна памет и т.н. Те се използват за по-бърз напредък в учебния процес на деца, които не изпитват особени затруднения, но се прилагат и като интервенция при ученици с разстройства засягащи уменията за учене – дислексия, дефицит на вниманието, разстройтсво на слуховата обработка, аутистични разстройства и др. Могат да се използват както в училищна, така и в домашна обстановка.

Може да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Neuroscience News

И още: