Daily Archives: 17.09.2021

Нагласата към стреса в учебния процес – ключов фактор за успех и ментално здраве на децата!

students-sitting-in-class

Изпотяването на ръцете по време на интервю за работа, ускореният сърдечен ритъм при награждаване за някакво постижение или излизане на сцена, стомашните болки преди изпит – всички тези физически усещания са свързани с изживяване на определено ниво на стрес. Имаме представата, че стресът е нещо вредно и се предпазваме от него. Това е полезно по […]