Поведенчески проблеми и затруднения с ученето – каква е връзката и какви са решенията?

teacher-supporting-a-student

Когато едно дете има проблем с поведението, не е полезен подход да се третира симптома с критика към детето, а е нужно да се потърси корена на проблема. Има много различни причини за агресивното или пасивно-агресивното поведение. Един от възможните варианти е наличие на обучителни трудности, които фрустрират детето и то изразява емоцията по неподходящ начин.

Диагностицирането на причината за обучителни затруднения е предизвикателство, тъй като всяко дете е уникална комбинация от характерови черти, интелигентност, вродени наклонности и реакции към средата, в която расте. Ето защо търсенето на информация в социалните медии или задаването на въпроси към други родители в повечето случаи не носи подходящите отговори и решения свързани с конкретното дете.

Повечето обучителни проблеми и затруднения с четенето не са генетично предопределени и често нямат проявление на физическо ниво, което да отличава видимо едно дете от друго. Например, разстройството на слуховата обработка е свързано с неспособността да се обработва звука с естествената за речта скорост. Не става въпрос за физически проблем, за разлика от случай като затруднение с ходенето заради изкълчен глезен.

Списъци със симптоми

Когато едно дете има проблем с поведението в училище и сте изключили други възможни причини (като стрес от отношения със съученици, учители или семейната среда), тогава може да започнете да наблюдавате дали проявява някои от симптомите характерни за разстройствата засягащи уменията за учене.

Запознаването със списъка със симптомите на разстройството на слуховата обработка може да помогне. Ако повечето от поведенческите проблеми се случват около времето, в което децата имат задача да четат, прегледайте списъка със симптомите на дислексия. Сред списъците, които е важно да се изчетат е и този на симптомите на Разстройство на дефицит на вниманието и хиперактивност.

Следващите списъци, които е нужно да бъдат прегледани са тези с възможните фактори водещи до появата на съответното разстройство, както и препоръките за промяна и решения. Например, при дете с Разстройство на дефицит на вниманието и хиперактивност се знае, че поведенческите симптоми се засилват при консумиране на прекалено много захарни десерти, пържена храна и сол. Други неща, които най-вероятно е необходимо да бъдат променени са нивото на сетивна стимулация, навиците на сън и т.н.

Колкото повече родителите се образоват по тези теми, толкова по-ефективно решение биха могли да вземат, като наблюдават детето и комбинират знанията си с добър усет за сина или дъщеря си.

Справяне с обучителните предизвикателства и поведенческите проблеми

Две са посоките, които е важно да се следват:

  • Да се подкрепя развитието на детето в онези дейности, които му носят усещане за удовлетворение и истински интерес. Всъщност, много деца с обучителни затруднения имат високо ниво на интелигентност и дарба за дадена дейност.Окуражаването на детето да развива своите дарби и силни страни ще му даде по-голяма увереност и вътрешна устойчивост, когато то се изправя пред предизвикателствата в трудните за него области.
fast-forword
  • Да се търсят подходящи начини за преодоляване на затрудненията с ученето. Използването на иновативни решения като софтуерните програми Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain също е ключов елемент от изграждане на когнитивните умения, които са в основата на учебния процес в училище. Тези програми са създадени от учени на основата на принципи от невронауката, за да се подпомогне преодоляването на проблеми с ученето. Прилагат се като интервенция при разстройство на слуховата обработка, дислексия, дефицит на вниманието, аутизъм и т.н. Когато поведенческите проблеми са свързани със затруднения в ученето, използването на такива иновативни средства също е ефективен начин за разрешаване на първопричината за проблемите.

Можете да прочетете още по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: