Проблемното поведение на децата в училище – възможни причини и решения!

teenagers-with-schoolbags

За родителите, получаването на обаждане от училище, с което се съобщава за проблемно поведение на детето им, е изключително неприятна ситуация. В тези случаи от значение е към какво ще бъде насочен фокусът на родителите – дали ще заемат отбранителна позиция и ще отхвърлят възможността да разберат повече за поведението на детето, дали ще решат да накажат детето, без да потърсят причините за неговите действия или ще се насочат именно към откриване на това, което стои зад проблемното поведение. Третият вариант би довел до трайно решаване на проблема, а не временно потушаване на поведенческите симптоми.

Първата стъпка

Първата стъпка след получаване на информация за проблемно поведение на детето е родителите да си поемат дълбоко въздух няколко пъти, за да намалят интензитета на негативната емоция в себе си. След това е важно да не реагират прибързано, а да помислят как да подходят към детето, за да му помогнат да изследва поведението си и да се открие коренът на проблема, ако все още няма яснота относно този въпрос.

Какви са възможните причини за проблемното поведение?

  • Една от възможните причини е тестване на границите от страна на детето. В този случай е необходим разговор за приемливото и неприемливото в поведението и за последиците от нарушаване на здравите граници.
  • Друга възможна причина е наличие на напрежение в детето заради някакви неприятни и стресови ситуации в семейството или в училище. Родителите е нужно да помогнат на детето да регулира емоциите с изслушване с емпатия и валидиране на емоциите. Важно е да насърчат детето да говори за тях, да не ги потиска, но и да осъзнае, че има здрави начини за изразяване на емоциите и такива, които са вредни и разрушителни. Когато се открие източникът на стрес за детето, родителите носят отговорността да разрешат проблема, да променят средата и условията, в които то расте, така че да не акумулира напрежение в себе си. Помощта от страна на психолог, специалист по емоционалното здраве или семеен терапевт може да предотврати задълбочаване на кризата и да даде ценни инструменти на родителите за здрава комуникация и решаване на конфликти.
  • Трета възможна причина е наличие на обучителни затруднения, които са причината то да не се справя с тестовете в училище или с домашната работа. Фрустрацията от тази ситуация може да провокира избухвания и агресивно поведение или затваряне у детето.

Ако причината за проблема е несправяне с ученето, следващата стъпка е да се потърси специалист, който да прецизира оценката на затрудненията на детето и да се установи дали става въпрос за разстройство на слуховата обработка, дислексия, разстройство от аутистичния спектър или Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Специалистът ще прецени дали има нужда от промяна в хранителния и двигателния режим, дали е нужен повече сън и какви средства могат да се приложат, за да се постигне оптимално преодоляване на дефицитите на физическо, емоционално и когнитивно ниво.

fast-forword

Съвременните начини за трениране на мозъка да развива когнитивните си функции включват използването на иновативни програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Тези програми са създадени от невробиолози с цел да се стимулира изграждането на нови невронни връзки и мрежи, които се намират в областите отговорни за четенето, писането, усвояването на език, вниманието, работната памет, слуховата обработка и др. Интегрират се в учебния процес като е възможно да се използват както в училище, така и в домашна обстановка. В рамките на няколко месеца се наблюдава значителен напредък в развитието на когнтивните умения на децата, което се отразява положително върху академичното им представяне, самооценката им и емоционалното им благосъстояние.

Очаквайте още информация по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: