Подобрения в процесите на учене са свързани с намаляване на депресивните симптоми – ново изследване!

frustrated-child

Учени от Института Фралин за Биомедицински Проучвания са открили, че подобрения в невронните процеси и уменията за учене са свързани с намаляване на симптомите на депресия. Това е ново „парче от пъзела“ на методите за лечение на това състояние.

Изследователският екип наблюдавал процесите случващи се в мозъка по време на обучителна игра при 101 участника. Някои от тях имали клинична депресия, а други – не. Една група, от участниците с депресия, минали през 12 седмици когнитивно-поведенческа терапия, която включва усвояване на начини за разпознаване и коригиране на негативни мисловни модели. Мозъците на тези участници били наблюдавани с магнитен резонанс по време на заниманията им с съответната игра преди да започнат когнитивно-поведенческата терапия и след това.

Едно от откритията на учените било, че хората с депресия учат по различен начин и че процесите на учене при тях се променят, след намаляване на депресивните симптоми вследствие на когнитивно-поведенческата терапия.

Д-р Кинг-Касас, един от изследователите, обяснява:

„Един от примерите за влиянието на депресията върху учебните процеси, който наблюдавахме, е свързан с това как участници, които губят няколко цента в обучителната игра, се чувстват все едно са загубили стотици долари и им е трудно да продължат с учебния процес и да преодолеят загубата.“

Депресивното съствояние възпрепятства ученето, но, от друга страна, подобряването на уменията им за учене се отразява положително и спомага за намаляване на депресивните състояния.

Д-р Чиу, съавтор на изследването, пояснява:

„Връзката между процесите на учене и депресията може да се сравни с връзката на стреса и солта с високото кръвно при хората. Начинът на лечение на високото кръвно ще зависи от това дали е причинено от нездравословно ниво на употреба на сол или от прекалено високо ниво на стрес. По същия начин, при някои хора е възможно депресията да е провокирана в голяма степен от обучителните трудности. Това изисква интегриране на нови начини за третиране, които включват компоненти за подобряване на процесите на учене на невронно ниво.“

fast-forword

На базата на предишни изследвания в областта на невронауката са създадени обучителни и терапевтични софтуерни програми, които помагат на деца и възрастни да преодолеят дефицити в когнитивните умения – четене, слухова обработка на информацията, концентрация, работна памет, езикови умения и т.н. Такива програми са Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Те тренират мозъка да изгражда невронни връзки в областите отговорни за уменията за учене. Подобренията в когнитивните функции се отразяват положително и върху самоувереността на децата и възрастните използващи тези програми.

Източник: Neuroscience News

И още: