Метакогницията е основен принцип в науката за ученето – вижте как може да се прилага в учебния процес!

Когнитивната наука изследва въпроса как хората учат и как мозъкът осъществява когнитивните си функции – управление на вниманието, работна памет, четене, слухова обработка на информацията, логическо мислене, усвояване на нов език, решаване на проблеми и т.н. Откритията на учените в тази сфера биха могли да помогнат на учителите да направят учебния процес в класната стая още по-ефективен.

Един от основните принципи на когнитивната наука е свързан с когнитивното натоварване. За него можете да прочетете в първата част на статията. Друг основен принцип е този за метакогницията. Вижте какво означава той и как може да се прилага в класната стая.

Принцип: Метакогниция

Метакогницията е „мислене за самото мислене“, т.е. тя е свързана с познанието за собствения ни начин на мислене и учене. Когато се запитаме „Разбирам ли смисъла на това?“ или „Знам ли тази материя?“, сме ангажирани с метакогниция.

За съжаление, учениците, които изпитват обучителни затруднения, не се ангажират достатъчно или по подходящ начин със задаване на метакогнитивни въпроси. Често тези деца объркват понятията „нещо ми е познато“ с „имам познания за даденото нещо“. Например, ако са прочели дадена теория веднъж или два пъти, те имат усещането, че вече са я усвоили, само защото информацията вече им е позната. Истинският критерий, за това дали добре са усвоили дадена теория, е способността им да я обяснят на някой друг.

Приложение на принципа: Учениците минават в ролята на учители и обясняват материала на свои съученици

Учителите могат да помогнат да децата да преодолеят „илюзията за знание“ като направят няколко неща:

  • Да ги разделят на групи и да им дадат задачата да обясняват части от материала на другите деца в групата.
  • Като помогнат на децата да изградят навика да се ангажират с метакогниция като си задават определени въпроси. Такъв въпрос е „Добре ли разбирам смисъла на тази теория?“.
  • И още един начин за прилагане на принципа за метакогниция е като учителят дава куизове на децата, в които те да отговорят на въпроси свързани с материала. Въпросите да са подбрани така, че да помагат на учениците да осъзнаят доколко добре са разбрали теорията и върху какво имат нужда още да поработят.

В крайна сметка, метакогницията е умение, което се развива. Това е вярно и за останалите когнитивни умения – логическо мислене, концентрация, умения за четене, работна памет, скорост на обработка на информацията, слухова обработка, математически умения, езикови умения и т.н. Тренирането на мозъка да подобрява когнитивните си функции е от ключово значение за успешното справяне с предизвикателствата в учебния процес, но и във всички житейски сфери.

fast-forword

Когато учителите прилагат принципите от когнитивната наука в класната стая, учениците могат по-ефективно да учат и да използват силата на мозъка си. Интегрирането на иновативни средства базирани на откритията за невропластичността ускоряват още повече прогреса в развиването на когнитивните умения, които са в основата на качественото учене. Такива средства са програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те могат да се прилагат както в училищна среда, така и в домашна обстановка.

Източник: Carnegie Learning

И още: