Допаминът влияе на поведението на деца с аутизъм и на мотивацията при мъжете – ново изследване го доказва!

Ново изследване показва, че допаминовата система е по-активна при повечето мъже в сравнение с жените. Професор Сигмунсон от Департамента по Психология към Норвежкия Университет за Наука и Технологии е проучвал половите разлики по отношение на ключовите мотивационни фактори за постигане на подобрение в дадена сфера. Изследването използва различната активност в допаминовата система като обяснение за различията във факторите за развитие и усъвършенстване при двата пола.

Професор Сигмунсон пояснява:

„Проучвахме половите разлики по отношение на страстта, самодисциплината и позитивната нагласа за развитие.“

Допаминът има важна роля за ученето, вниманието и способността за фокусиране. Ето защо учените изследват значението му и за постигането на напредък в дадено умение или дейност.

Допаминът е невротрансмитер, който се освобождава в мозъка. Той допринася за усещането за удоволствие и удовлетвореност. Мъжете обикновено секретират повече допамин. Това е доказано от предишни изследвания, в които са участвали исландски студенти.

Новото изследване потвърждава по-ранните открития. Мъжете имат по-голяма нужда да изпитват страст към дадена дейност, за да напредват в нея. Новото откритие от последното изследване е връзката на страстта с допаминовите нива и постигането на цели в дадена сфера.

Жените, от друга страна, повече залагат на самодисциплината и са по-съвестни по отношение на полагането на усилия с цел напредване. Оказва се, че при тях страстта не е толкова значим фактор за развитие в дадена сфера в сравнение с мъжете.

По отношение на желанието за развитие и растеж, учените не са открили разлика между половете.

В миналото допаминовата система е била свързана с много различни разстройства – Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, мании и др. Сегашното изследване намира връзка между допаминовите нива и определено поведение при хора с разстройство от аутистичния спектър.

Някои деца с аутизъм могат да станат силно заинтересовани от определени теми, което изглежда необичайно и дори странно за повечето хора, които се грижат за тези деца. Допаминът може да играе основна роля за тази особеност.

Професор Сигмунсон обяснява:

„Някои хора с аутизъм могат да се фокусират изключително силно върху определени теми, поне за известно време. Изследвания в областта на невронауката са показали хиперактивност в допаминовата система при хора с аутизъм, а е известен факт, че 4 от 5 деца с разстройство от аутистичния спектър са момчета. Връзката между страстта, допаминовите нива и способността за фокусиране при мъжете може да даде обяснение за това поведение при някои деца с аутизъм.“

fast-forword

Предишни изследвания на невроучени с цел откриване на начини за подобряване на когнитивните функции при деца с разстройства засягащи уменията за учене са довели до разработване на специални софтуерни програми. С тяхна помощ се стимулира мозъка на деца и възрастни да изгражда невронни връзки и мрежи в зоните отговарящи за когнитивните умения. Такива иновативни интервенции са програмите Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те се прилагат за развитие на уменията за четене, концентрация, работна памет, слухова обработка на информацията, езикови умения и др. при деца с дислексия, Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, разстройство на слуховата обработка и разстройства от аутистичния спектър.

Източник: Neuroscience News

И още: