Лекарство за Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност е възможно да има ефект и върху потомството!

Логопед 15

Изследователи от Университета в Торонто и Държавния Университет във Флорида открили, че моделите на поведение, които се повлияват от активната съставка MPH в стимуланти като Ritalin и Concerta (използвани за лечение на Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност), могат да се предават на следващите няколко поколения.

Учените използвали определен вид риби в изследването и установили, че предаването на промените в поведението на следващи поколения се случват само при мъжките екземпляри, на които била дадена съставката MPH, но не и при женските.

Какво представлявало самото изследване?

На едномесечни риби от вида гупа била давана MPH чрез поставяне на съставката във водата, в която те живеели. Това продължило през цялото време, докато рибите преминат през периода на съзряване и станат възрастни екземпляри. След това учените сравнявали тяхното поведение с това на контролна група (риби, които не са живели във вода третирана със съставката на лекарството Ritalin). Когато двете групи риби били поставени в нова среда, тези, които са поемали MPH чрез водата, били много по-непредпазливи отколкото рибите от контролната група.

Мъжките риби, третирани с Ritalin, показали много по-ниска способност за инхибиторен контрол отколкото се очаквало за обичайното поведение на тези риби в нова среда. Обикновено, рибите гупа реагират със „замръзване” в непозната територия, за да имат време да оценят нивото на безопасност на средата и да се огледат за хищници.

В следващия етап от изследването, учените произвели три поколения от тези мъжки риби, които били третирани с Ritalin, за да могат да изследват евентуален ефект на лекарството върху потомството. Оказало се, че поведението на следващите три поколения било много подобно на мъжките риби третирани с Ritalin. Това дало основание на изследователите да смятат, че съставката в Ritalin има потенциала да причинява промени, които персистират в няколко следващи поколения.

Учените поясняват, че най-вероятно поведенческите промени се предават чрез негенетични модификации на семенната течност на мъжките риби в резултат от третирането с лекарството. Не е възможно измененията в поведението на потомството да са заучен модел от рибите-бащи, тъй като мъжките екземпляри на рибите гупа не участват в отглеждането на новото поколение.

Съществуват и изследвания с гризачи третирани с Ritalin, които потвърждават предаването на ефектите на лекарството на следващите поколения.

Изследователят Де Серано споделя:

„Бях изненадан да науча, че няма изследвания, които проучват дали популярно лекарство като Ritalin, което често се предписва на момчета със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, всъщност засяга и потомството на тези момчета.“

Ниските нива на предпазливост и способност за инхибиторен контрол се свързват с по-рисково поведение на хората в нова среда – като употребата на наркотици.

Учените все пак поясняват, че са необходими още изследвания, за да се установи механизма, по който се случват тези изменения в поведението на следващите поколения. За целта е нужно да се извършат дългосрочни проучвания на момчета, които са взимали Ritalin и дали тяхното поколение е засегнато от ефекта на лекарството.

Ефективни интервенции базирани на невронауката

fast-forword

Невробиолози са създали специални софтуерни програми, които подпомагат деца и възрастни в преодоляването на когнитивни затруднения и дефицити. Такива програми са Fast ForWord и Reading Assistant. Те стимулират мозъка да изгражда невронни връзки в областите, които отговарят за когнитивните функции – концентрация, работна памет, четене, слухова обработка и др. Използват се в училищна и домашна обстановка като интервенция при разстройства засягащи уменията за учене.

Източник: Neuroscience News

И още: