Двуезичието като естествена терапия за децата с разстройство от аутистичния спектър – научно изследване го доказва!

children-listening-to-a-story

Разстройствата от аутистичния спектър засягат едно на сто деца и увреждат способността за създаване на социални взаимодействия и разбиране на гледната точка, желанията и емоциите на другите. В психологията изграждането на умение за разпознаване на психичните състояния на друг човек се нарича развиване на „теория на ума“. Изключително важно е детето да успее да го изгради.

Обикновено двуезичните семейства, в които има дете с аутизъм, избягват да говорят на детето на повече от един език, за да не го затрудняват още повече в изграждането на умения за общуване. Изследванията, обаче, показват, че билингвалността (двуезичието) помага на децата с разстройство от аутистичния спектър частично да компенсират дефицитите в „теорията на ума“ и екзекутивните мозъчни функции, които са в основата на много от техните трудности. До тези изводи стигат изследователи от Университета в Женева, Университета в Тесали и Кеймбриджкия университет. Резултатите от изследването им са публикувани в журнала Autism Research.

Могат ли ползите от двуезичието да бъдат приложени към децата с аутизъм?

Изследванията върху билингвалността отдавна са показали, че децата без аутизъм, които използват няколко езика, имат по-добре развита „теория на ума“ (умения за разбиране на чуждите гледни точки, емоции, намерения и разбирания) и по-ефективни екзекутивни мозъчни функции в сравнение с децата използващи само един език.

Изследователката Стефани Дюрлеман пояснява:

„Двуезичието изглежда, че носи ползи именно за онези области, в които детето с аутизъм се затруднява. Ето защо, ние решихме да изследваме дали двуезичните аутистични деца също успяват да намалят затрудненията, които разтройството им създава.“

В изследването са взели участие 103 деца с аутизъм на възраст от 6 до 15 години, като 43 от тях били двуезични.

Елени Перистери, една от авторките на изследването, обяснява:

„За да наблюдаваме реалните ефекти на билингвалността върху социо-комуникативните умения на децата, групирахме участниците според възрастта им, пола и интензивността на тяхното аутистично разстройство.“

Участниците изпълнили разнообразни задачи за оценяване на нивото им на развитие на „теорията на ума“ и екзекутивните им мозъчни функции. Двуезичните бързо се отличили от останалите деца като отбелязали по-високи резултати при изпълнение на задачите – 76 % верни отговори при билингвалните участници в сравнение с 57% верни отговори при децата използващи само един език.

Оказва се, че усвояването на втори език е като гимнастика за мозъка, която подпомага и развитието на други когнитивни и социални умения.

Иновативни интервенции за подобряване на екзекутивните функции при деца с разстройство от аутистичния спектър

fast-forword

Невроучени са създали програми, които стимулират мозъка на децата да изгражда невронни връзки в областите, които отговарят за екзекутивните функции. Такива програми са Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Те служат като ефективни интервенции при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и разстройства от аутистичния спектър. Децата подобряват уменията си за четене, управление на вниманието, слухова обработка, логическо мислене, работна памет и т.н. Програмите се прилагат в домашна и училищна обстановка за трениране на ума и преодоляване на затруднения в ученето.

Източник: Neuroscience News

И още: