Добри математически умения – в основата е тренирането на визуалната работна памет и логическите разсъждения!

boy-doing-math-tasks

Децата, които тренират визуалната си работна памет и логическото мислене с упражнения за развиване на когнитивните умения, подобряват значително математическите си умения. До този извод са стигнали изследователи от Институт „Каролинска“ в Швеция. Оказва се, тренирането на пространственото мислене също има значение за математическите умения, но в по-малка степен от изпълняването на задачи свързани с използване на визуалната работна памет и логически разсъждения.

Професор Торкел Клингберг, един от авторите на изследването и член на Департамента по невронаука към Институт „Каролинска“, пояснява:

Чрез това голямо изследване открихме, че когато става въпрос за подобряване на математическите умения на децата, определен вид когнитивно трениране играе много важна роля. Това е важно откритие, защото дава убедителни доказателства, че когнитивните упражнения създават преносими умения, т.е. нещата, които един ученик усвоява по време на изпълняването на когнитивните упражнения, може да пренесе и в математическата сфера и това му помага да се справя много по-лесно с математическите задачи.“

Досега се смяташе, че развиването на пространственото мислене е тясно свързано с доброто представяне в науката, технологите и математиката. В резултат на това, някои работодатели дори въвеждат тестове за оценяване на пространствените умения на кандидатите за работа. Това изследване, обаче, показа, че що се отнася до подобряване на представянето по математика, развиването на пространствените умения идва на трето място по значимост след упражненията за използване на логически разсъждения и задачите за трениране на визуалната работна памет.

В изследването са взели участие 17 000 шведски деца на възраст между 6 и 8 години. Те са изпълнявали когнитивни зачачи чрез приложение за 20-30 минути на ден в продължение на седем седмици. Математическите умения на децата са тествани в първата, петата и седмата седмица от курса за когнитивно трениране.

Всички деца са показали значително подобрение, но индивидуалните характеристики на децата също са оказали влияние върху степента, в която когнитивните упражнения са имали положителен ефект. При някои деца напредъкът е бил три пъти по-голям в сравнение с напредъка на други ученици.

fast-forword

В световен план вече се прилагат иновативни програми за развиване на когнитивните умения, които имат значителен положителен ефект върху уменията за учене, четене, усвояване на език, математически умения, слухова обработка, концентрация и др. Такива софтуерни програми са Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те се използват от децата в училище и в домашна обстановка. Програмите са създадени от специалисти в областта на невронауката на базата на откритията за невропластичността на мозъка.

Източник: Neuroscience News

И още: