Моторните умения влияят на когнитивното развитие при преждевременно родените деца – кои са ефективните интервенции?

children-and-teacher-at-the-playground

Когато едно дете е родено преждевременно, е възможно в тийнейджърските години да има когнитивни и поведенчески проблеми. Изследване на Университета в Базел показва, че тренирането на моторните умения при преждевременно родените деца помага да се избегнат евентуални дефицити в бъдеще.

Децата, които са родени преди 37-мата седмица от бременността, остават под лекарско наблюдение, докато са малки. Обикновено когнитивните дефицити изчезват след няколко години. Обаче, децата, които се раждат по-рано от 32-рата гестационна седмица, може да имат когнитивни затруднения дори в тийнейджърска възраст.

Новото изследване е показало, че тези деца имат по-слаб контрол на импулса в сравнение с децата, които не са родени преждевременно. Това може да повлияе на представянето им в училище. Също така, това често води до поведенчески проблеми и повишен риск от пристрастяване.

Разликите в контрола на импулса могат да бъдат изцяло обяснени с по-ниското ниво на моторните умения при преждевременно родените деца.

Д-р Лудига, един от изследователите, пояснява:

„С други думи, преждевременно родените деца, които са показали много добре развити моторни умения, имат същото ниво на контрол на импулса като останалите деца.“

В изследването учените сравнили група от 54 деца на възраст 9-13 години родени доста преди термина с друга група деца, които не били преждевременно родени. При определен сигнал децата трябвало да натискат даден бутон колкото се може по-бързо. Учените инструктирали децата, че при подаване на различен сигнал, те не трябва да натискат бутона – тоест, те трябвало да потиснат импулса си за движение.

По време на експеримента, учените използвали електроенцефалограма, за да измерят параметрите на мозъчната активност на децата при обработване на различните стимули. Резултатите от изследването показали, че при преждевременно родените деца умението за потискане на импулса е на по-ниско ниво заради влошената способност за концентрация. Колкото по-голям е дефицитът в моторните умения, толкова по-ограничен е контролът на импулса при децата родени доста преди термина.

Следователно, учените стигат до извода, че таргетираното трениране на моторните умения може също така да подобри когнитивните умения на децата. В случаите, в които не се обърне навременно внимание на когнитивните дефицити и намаления контрол на импулса при тези деца, е много вероятно те да страдат от негативни последствия, поведенчески проблеми и затруднения в учебния процес.

При малките деца развитието на моторните и когнитивните умения са тясно свързани. Времевият прозорец от 9 до 13-годишна възраст е обещаващ период за намаляване на когнитивните дефицити при преждевременно родените деца, ако се приложат необходимите интервенции с помощта на специални физически упражнения и софтуерни програми създадени на базата на невропластичността.

fast-forword

Невроучени са разработили специални програми за развиване на когнитивните функции при деца и възрастни. Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain се използват като терапевтични интервенции при деца с дислексия, дефицит на вниманието и разстройство на слуховата обработка за подобряване на уменията за учене – четене, концентрация, работна памет, езикови умения, слухова обработка и др. Могат да се прилагат в училище и в домашна обстановка.

Източник: Neuroscience News

И още: