Честото хъркане при децата – значителни промени в мозъчните структури и проблеми с ученето и концентрацията!

attention-deficit-in-children

Изследване на деца, при които хъркането е редовен проблем, показа, че има връзка между влошеното дишане по време на сън и определени структурни промени в мозъка им. От своя страна тези промени водят до поведенчески проблеми, липса на фокус, хиперактивност и затруднения с ученето. До тези изводи са стигнали изследователи от Медицинския Университет в Мериленд.

Учените са направили изследване с ядрено-магнитен резонанс на повече от 10 000 деца на възраст 9-10 години. Това е най-голямото и най-дълготрайно проучване на мозъчното развитие и детското здраве в САЩ.

Какви са последствията от хъркането и нарушеното дишане по време на сън?

Изследователите открили, че децата, които хъркат редовно (три или повече пъти на седмица), е по-вероятно да имат по-тънко сиво вещество в няколко зони във фронталните лобове на мозъка. Тези зони отговарят за когнитивните функции от по-висш порядък като контрол на импулса и логическото мислене.

Когато сивото вещество е по-тънко в тези мозъчни региони заради нарушения в дишането по време на сън, възникват поведенчески проблеми у децата. Колкото по-сериозен е проблемът със съня, както в случая на сънната апнея, толкова по-големи са последствията по отношение на поведението и когнитивните функции.

Най-често проблемите се изразяват в:

  • Нарушена способност за фокусиране
  • Затрудения в ученето
  • Импулсивно поведение

Погрешно поставяне на диагноза

Един от водещите автори на изследването, д-р Амал Исая, професор по Хирургия на главата и врата и Педиатрия, споделя:

„Това е най-голямото изследване до момента проучващо връзката между хъркането и абнормалните промени в мозъка. Тези промени са подобни на това, което се вижда при деца диагностицирани със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Значителен процент от децата, които имат проблеми с нарушено дишане по време на сън, погрешно биват диагностицирани със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и биват лекувани със стимуланти.“

Ефективни и навременни решения

Д-р Исая съветва родителите с дете, което хърка повече от два пъти седмично, да го заведат да бъде изследвано за нарушение на дишането по време на сън. Той също така изказва вяра в навременното правилно третиране на проблема:

„Знаем, че мозъкът има способността да се регенерира, така че навременното разпознаване и лечение на проблема с нарушеното дишане по време на сън е от голямо значение.“

fast-forword

Освен изследване на първопричината за влошените когнитивни функции и третиране на проблемите с дишането по време на сън, друга важна интервенция за подобряване на способността на децата да се фокусират, да мислят логично и да учат ефективно, е използването на иновативни програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те са разработени от специалисти в областта на невронауката с цел стимулиране на мозъка на деца и възрастни да изгражда невронни връзки и мрежи в мозъчните региони, които отговарят за когнитивните функции – концентрация, работна памет, слухова обработка, четене, усвояване на език, логическо мислене и т.н. Тези програми могат да се използват от децата както в училище, така и в домашна обстановка.

Източник: Neuroscience News

И още: