Когнитивни дефицити в детството могат да доведат до ментални проблеми в по-късна възраст – ново изследване!

sad-isolated-boy

Децата, които страдат от когнитивни проблеми – дефицит на внимание, ниско ниво на функциониране на работната памет или липса на контрол на импулса, имат завишен риск от развитие на психически разстройства и ментални проблеми след години (депресия, психотични разстройства и Гранично личностно разстройство). Това показват резултатите от ново изследване. Проследяването на определени маркери в детството и прилагането на ранни интервенции могат да минимизират този риск.

Когнитивните дефицити са сред основните характеристики на менталните разстройства и са важни в изготвянето на дългосрочни прогнози.

Резултатите от изследването

Анализирането на данни от британско изследване на 13 988 участници (родени между април 1991 и декември 1992 година) показва, че има ключови връзки между когнитивни проблеми в детството и появата на психически разстройства по-късно в живота:

  • Дефицит на вниманието при осемгодишните деца може да бъде маркер за развиване на симптоми на Гранично личностно разстройство на 11-12 годишна възраст и депресия на 17-18 години.
  • Затруднения в развитието на контрол на импулса при осемгодишните деца било асоциирано с психотични симптоми на 17-18 годишна възраст
  • Дефицит в работната памет при десетгодишните бил свързан с хипомания на 22-23 годишна възраст.

Изследователите наблягат на факта, че изработването и прилагането на превантивни стратегии фокусирани върху разрешаване на когнитивните проблеми при децата ще намали значително риска от развиване на психически разстройства в по-късна възраст. Статистиката показва, че 75% от възрастните диагностицирани с ментални разстройства са имали симптоми и рискови фактори за развиването им още в детството.

Най-честите рисковите фактори са:

  • Нездрав психологически климат в семейството и в училище
  • Биологични особености на детето
  • Дисфункционална среда

Ефективни интервенции

Усилията трябва да бъдат насочени към откриване на конкретната причина за когнитивните проблеми при детето. Важно е да се осъществи сътрудничество между учителите, родителите и специалистите по ментално здраве, за да се постигне ефективна промяна в когнитивното и емоционално развитие на детето.

Интервенциите може да включват работа със семейството за подобряване на психологическия климат и изграждане на умения от сферата на емоционалната интелигентност, както и подпомагане на детето в развиването на когнитивните умения.

fast-forword

Специалисти в сферата на невронауката са създали иновативни методи за стимулиране на мозъка да създава невронни връзки и мрежи свързани с когнитивните функции. Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain са ефективни интервенции за разрешаване на проблеми с уменията за четене, писане, слухова обработка на информацията, концентрация, работна памет, усвояване на език и т.н. Тези методи могат да се използват от децата както в училище, така и у дома.

Източник: Neuroscience News

И още: