Четенето на художествена литература с ползи за езиковите умения и личностните качества – науката го доказва!

boy-reading-a-book-in-a-tent

Ново изследване публикувано в списание Reading and Writing („Четене и писане“) показва, че хората, които четат каквато и да е художествена литература, имат по-добри езикови умения от тези, които не четат.

Изследването е направено от Сандра Мартин-Чанг, професор по образованието към Факултета по Изкуства и Наука. Резултатите показали, че хората, които четат художествена литература за удоволствие се справят по-добре на езикови тестове в сравнение с тези, които четат специфична информация свързана единствено с работата им.  

За съжаление, четенето за удоволствие става все по-непопулярно сред младите хора. Авторката на изследването Сандра Мартин-Чанг подчертава важността на стимулирането на децата и подрастващите да четат книги, които са им забавни и интересни. Това значително ще подобри вербалните им умения.

Изследователката е радостна от факта, че проучването е открило големи ползи в четенето дори на масова литература, която критиците може да не смятат за значима, но със сигурност това занимание през свободното време има положително влияние върху когнитивното развитие на децата и възрастните.

Приятно занимание спомагащо за формиране на полезен навик

Сандра Мартин-Чанг използвала скала разработена от Мар и наречена „Индикатори за прогнозиране на четенето през свободното време“ (PoLR), за да проучи читателското поведение  (мотивационни фактори, пречки пред четенето, отношение на читателя и неговите интереси). След това изследователката проверила колко добре се справят читателите в изследването на езикови тестове.

Участниците били студенти, тъй като целта на Сандра Мартин-Чанг била да проучи читателското поведение на младите хора, тъй като те вече не са във възрастта, в която родителите имат влияние върху избора им на занимания през свободното време. Когато четат художествена литература, те го правят единствено за собствено удоволствие.

Една от целите на изследването била да се установи доколко влияе типа литература (художествена или нехудожествена) върху езиковите умения на читателите.

След анализиране на данните от изследването, Сандра Мартин-Чанг стигнала до заключението, че четенето за удоволствие, положителната нагласа към живота и задълбочеността на интересите на човека са фактори, които влияят значително върху езиковите му умения. Вторият извод от изследването бил, че художествената литература има по-голямо значение за развитието на езиковите умения в сравнение с нехудожествената.

Положителното влияние на четенето върху личността и качеството й на живот

Освен по-добрите езикови умения, ползите от четенето включват и развитието на положителни личностни качества и по-здравословен начин на живот.

Хората, които четат през целия си живот:

  • Имат по-добра способност за емпатия
  • Имат по-задълбочено разбиране на чувствата и поведението на другите
  • Имат по-малко предразсъдъци
  • По-често постигат висок социално-икономически статус
  • Живеят по-дълго
  • Живеят по-здравословно

Подхранване на любовта към четенето у децата

Учителите и родителите могат да подхранват любовта към четенето у децата като им позволяват да избират книги, които са им интересни и забавни, дори и ако на самите възрастни тези книги им изглеждат безинтересни.

За да може четенето да се превърне в удоволствие, децата е важно да усвоят това умение много добре в началното училище. За тези деца, които изпитват затруднения с четенето или са диагностицирани с дислексия, това е огромно предизвикателство.

fast-forword

Използването на програми като Fast ForWord и Reading Assistant e един от най-ефективните начини за преодоляването на тези трудности и за стимулиране на мозъка да изгражда невронните връзки и мрежи необходими за уменията на четене. Тези програми са създадени от невробиолози на основата на откритията за невропластичността. Те могат да се използват както в училищна, така и в домашна обстановка. С помощта на Fast ForWord и Reading Assistant се развиват и много други когнитивни умения – за по-добра концентрация и работна памет, слухова обработка, логическо мислене, изучаване на английски език и т.н.

Източник: Neuroscience News

И още: