Умението за четене влияе на математическите умения – научно изследване доказа връзката между тях!

boy-doing-math-tasks

Изследователи от Университета в Бъфалоу проучвали мозъчните дейности по време на учене, четене и математически дейности. Неочакваното откритие било, че зоните в мозъка отговорни за четенето също са активни и по време на дейности, които нямат общо с четенето, като умножението, например.

Въпреки, че досега се е гледало на грамотността и математиката като на съвсем различни области (подобно на различията между изкуството и науката), откритието показва, че четенето, писането и аритметиката може да се припокриват по начини, за които не сме предполагали преди.

Един от изследователите, д-р Кристофър МакНорган, споделя:

Тези открития ме изумиха. Те са доказателство за стойността и значимостта на грамотността като показват как умението за четене достига отвъд това, за което знаехме, че служи и всъщност се оказва, че има значение и за други дейности и задачи. Четенето е всичко и това не е просто вдъхновяващ слоган. Това е вече извод, до който сме стигнали след научни изследвания.“

Мозъкът динамично променя функционалната си свързаност според извършваната дейност. Например, представете си, че четете списък със специалитетите на ресторант, който е залепен на дъска на две крачки от вас. Визуалният кортекс работи всеки път, когато гледате дадено нещо, но в този случай вие и четете, затова визуалният кортекс работи съвместно (а можем да кажем също, че е свързан по невронен път) с аудиалния кортекс, поне за този момент. Представете си, че в този момент листът със списъка се отлепва от дъската и вие извършвате движение, за да хванете листа във въздуха. Когато се пресегнете да уловите падащия лист, функционалната свързаност в мозъка ви се променя. Сега визуалният кортекс работи с предмоторния кортекс, за да направлява движението на ръката.

Д-р МакНорган изследвал функционалното свързване на невроните в невронните мрежи по време на четене и по време на решаване на математически задачи с умножение. Оказало се, че функционалната свързаност и при двете дейности е една и съща. Така той можел да установи с 94% точност в кои случаи детето има дислексия независимо от това дали използва данни от изследване с fMRI на мозъка му по време на четене или по време на решаване на математическа задача за умножение.

Д-р МакНорган подчертава един от изводите от изследването:

Уменията за четене на едно дете ще влияят на това как се справя със задачи в други области. Резултатите от изследването обясняват защо деца със затруднения в четенето, имат и затруднения с математиката. Необходимо е да се наблегне на усвояването на четенето на много добро ниво и да се работи за подобряването на това умение, защото от него зависи и справянето с други дейности“

fast-forword

Невроучени вече са разработили софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които подпомагат развиването на когнитивни умения като четене, смятане, концентрация, слухова обработка, работна памет, езикови умения и др. Те се прилагат и като интервенция при дислексия, разстройство на слуховата обработка и други разстройства засягащи уменията за учене. Децата могат да правят упражненията под формата на игра както в училищна обстановка, така и у дома.

Източник: Neuroscience News

И още: