Музиката като терапевтично средство – как се използва за грижа за менталното здраве на деца и възрастни!

girl-listening-to-music

Музиката е била част от човечеството откакто то съществува. Археолозите са открили сравнително сложни музикални инструменти от кости на повече от 40 000 години. Не е учудващо тогава, че музиката е толкова фундаментална за човешкото развитие и психологическото ни здраве.

Няма съмение, че 2020 г. с нейните предизвикателства се е отразила на менталното здраве на деца и възрастни. Музиката е едно от средствата, които може да използваме за лечебен ефект върху психиката ни.

Музикалната терапия е поле от медицината, в което музиката се използва за лечение на различни състояния по същия начин, по който физиотерапевт използва методите от своята сфера, за да лекува пациенти.

Техниките от музикалната терапия варират в голяма степен.  Без значение от предпочитанията на даден човек към конкретен жанр музика, има дейности, които действат терапевтично за нервната система.

Ето 4 начина, по които да използвате музиката като лечебно средство за справяне с ефектите на стреса:

Бъдете креативни с музиката

Не е нужно да сте обучени как да свирите на музикален инструмент или да сте взимали уроци по пеене, а да имате творчески и спонтанен подход към музиката. Можете да си правите караоке партита с децата или да си пеете под душа, да си тананикате или пеете в колата. Всички тези дейности стимулират вагусовия нерв и по този начин допринасят за постигането на състояние на релаксация.

Използвайте музиката като начин за свързване с хората

Комбинирането на социална активност със слушането на музика има още по-силен терапевтичен ефект. Дори и да не можете да се срещате с приятели на живо и да слушате музика, можете да си устройвате онлайн срещи, в които се редувате да си пускате любими парчета и си пеете.

Подобрявайте настроението си с музика

Музиката често е свързана и с нашите най-дълбоки и устойчиви емоционални спомени. Ако се чувствате в лошо настроение, спомнете си за музиката, която сте слушали, когато сте били щастливи. Когато слушате тази музика, ще изпитате отново хубавата емоция.

Движете се на музика

В много култури музиката и танците са тясно свързани дотолкова, че едното не изглежда завършено без другото. Танцувайте си сами или със семейството. Изградете навик у децата да използват музиката и танците като средство за справяне със стреса, управление на емоциите, свързване с тялото си, релаксация или повишаване на нивото на енергията.

Съвременни средства за трениране на мозъка

Музиката, танците и пеенето са научно доказан начин за грижа за менталното здраве. Когато децата усвоят здрави начини за управление и регулиране на емоциите, те са по-способни да се концентрират и да се справят с ученето и със задачите в училище. От съвременните иновативни средства за подпомагане развитието на когнитивните умения на децата ефективно се прилагат програмите Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain.

Те стимулират създаването на невронни връзки в мозъка, които отговарят за когнитивните функции на мозъка свързани с четене, концентрация, слухова обработка, езикови умения и т.н. Използват се също така и като интервенция при дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и други разстройства засягащи уменията за учене на децата.

Източник: Neuroscience News

И още: