Работната памет на децата – ефективни стратегии за подобряване!

boy-studying-at-home

Работната памет е една от ключовите ни когнитивни функции и изследванията показват, че тя е определяща за това колко добре се справя едно дете с четенето, решаването на задачи, ученето на език и други. Все повече проучвания се правят, за да се постигне яснота относно структурата и факторите влияещи на ефективността на работната памет. Това ще помогне на образователните експерти, на учителите и родителите да прилагат стратегии за подобряване на работната памет на децата, което ще се отрази положително на уменията им за учене.

Откритията за структурата на работаната памет

През 1986г. беше създаден модел за работната памет, в който участват няколко елемента. Единият от тях е централната система отговаряща за вниманието, контрол върху действията и решаването на проблеми, т.е. регулаторните функции, а другият елемент са две подизпълнителни системи, в които влизат фонологичните функции и визуално-пространствените.

Изследователите все още не са достигнали до консенсус за това как визуално-пространствената работна памет е организирана. С други думи, не могат да открият ясна връзка между визуално-пространствената работна памет и функцията декодиране при четене или гладкостта на четене. Когато учените постигнат яснота по отношение на структурата на работната памет, това ще помогне на децата със затруднения в математическите способности, например, защото изследванията показват, че тези затруднения се дължат на проблем или дефицит в работната памет.

Изследванията предполагат, че откритията свързани с работната памет могат да осигурят ключова информация за когнитивните функции на децата отвъд тестването на психологическите и образователни аспекти. Учените са направили изследвания с 300 деца от втори клас, които имат дислексия или разстройство на езиковите умения. Те изследвали с набор от тестове със задачи връзката между централните изпълнителски функции на мозъка, фонологичните функции, визуално-пространствените и работната памет.

Изследователите стигнали до извода, че работната памет може да бъде показател за това колко добре едно дете се приспособява и преодолява предизвикателствата свързани с дислексия.

Опции у дома за развиване на работната памет на децата

Има разнообразие от възможности за подпомагане на развитието на работната памет на децата. Родителите могат да ги прилагат у дома, а учителите в училище:

  • Окуражавайте детето да визуализира това, което са научили току-що от учебник или от лекцията на учител
  • Помолете детето да ви преподаде това, което е научило все едно е ваш учител
  • Играйте игри с карти свързани с трениране на паметта
  • Предложете на детето да практикува активно четене с помощта на маркер, с който да подчертава важни неща в текста или да си пише бележки с химикал отстрани в полето, както и да си формират въпроси наум, докато четат или да си четат на глас
  • Използвайте мултисензорни стратегии – рисуване на картинки свързани с тескт, който четат или четене по време на ходене
  • Окуражавайте детето да свързва новата информация с това, което вече знае
fast-forword

Прилагайте иновативни стратегии и средства за развиване на работната памет като например програмите Fast ForWord и Reading Assistant, които са създадени от невроучени с цел подпомагане на деца и възрастни да развиват когнитивните си функции. Те се използват и като ефективна интервенция при дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицити на вниманието или недостатъчно развита работна памет.

Източник: Gemm Learning

И още: