Работната памет е важна за концентрацията и справянето с логически задачи – ефективни начини за нейното развиване!

Повечето деца не получават подходяща практика за трениране на паметта. Дълготрайната памет се подобрява с тестове – запаметяване на различни неща наизуст и след това тестване, но всъщност работната памет е тази, която влияе на IQ- то и на способността за учене. А това означава, че именно работната памет е изключително важна.

Работната памет е задържането на малко количество информация във форма достъпна за използване за извършване на мисловни задачи. Тя има роля при планирането, разбирането на нова информация, решаването на проблеми и аргументирането.

Ако можете да задържате, интерпретирате и сравнявате повече информация в ума си наведнъж, е логично, че ще можете да мислите в дълбочина и да взимате най-доброто възможно решение.

Ако едно дете е способно да задържа повече информация в ума си, то ще може да се концентрира по-добре в часовете, да разбира материала и да изпитва повече интерес към четенето на книги.

Мозъкът на Айнщайн – вредна ли е добрата дългосрочна памет?

Айнщайн е известен с това, че е имал много лоша дългосрочна памет и според някои учени, може би това е работело в негова полза. Част от брилянтността му се е дължала вероятно на факта, че умът му не е бил задръстен с ненужна информация запаметена в паметта му.

Обаче, по-важният фактор в историята на Айнщайн е неговата работна памет. Смята се, че той е можел да борави изключително добре с всички елементи на неговата Теория на относителността като е разчитал на работната си памет да задържа цялата тази информация, за да я обработва и използва.

Практика за работната памет?

За съжаление, в учебните програми в училищата няма специално разработени упражнения за развиване на работната памет въпреки, че се знае колко важна роля играе тя за концентрацията и ефективното справяне с логически задачи. Едно на всеки 10 деца има недостатъчно развита работна памет, което е причина за затруднения с ученето и това може да се разреши само с добре разработена интервенция.

Тъй като работната памет е фундаментално умение, децата с неразвита работна памет често биват диагностицирани с разстройство на слуховата обработка, дислексия, диспраксия и Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

Това не е изненадващо. Децата, които имат забавяне в слуховата обработка, обикновено имат и възпрепятстване на функционирането на работната памет. Ако думите и звуците, които чуват са неясни, те не могат да бъдат задържани в работната памет.

Краткотрайна и дълготрайна памет

Краткотрайната памет е дефинирана по този начин в уебсайта The Human Memory:

“Краткотрайната памет служи като бележник за записки, в които временно се съхранява информация, която е необходима за обработване и използване. Може да се определи като „лепящите листчета за временни записки на мозъка“. Краткотрайната памет е статична – това е начин да се задържа в ума и припомня малко количество информация (типично около 7 отделни неща или по-малко) в активна форма, готова и достъпна за използване в рамките на 10-15 секунди до минута.”

Работната памет е била назовавана „краткотрайна памет“ и дори двата термина биват използвани като синоними. Обаче, работната памет не е свързана само с компонента краткотрайна памет, но и с други изпълнителни функции на мозъка.

Интервенция за развиване на работната памет и други когнитивни умения

Децата с неразвита работна памет обикновено могат да задържат едновременно в ума си доста по-малко парчета информация (често само 2 неща). Те имат нужда от специална интервенция, която да им помогне да подобрят както работната памет, така и слуховата обработка, четенето и концентрацията.

Такава интервенция е разработена от невроучени, за да създаде възможност на мозъка на децата да изгражда нови невронни връзки в областите свързани с когнитивните умения. Програмите Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain са забавен и ефективен начин да се развие работната памет, четенето, концентрацията и другите когнтивни умения на деца и възрастни. Може да се прилагат както у дома, така и в училище от деца със затруднения в ученето, но и от деца, които искат да научат английски език по забавен начин, да развият още по-добре логическото си мислене, умението за четене с разбиране и т.н.

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: