Усвояване на чужд език като възрастен – кои са двата основни принципа, лесните аспекти и трудностите?

Според много хора, започването на изучаване на чужд език като възрастен човек е доста по-трудно(или почти невъзможно) в сравнение с изучаването на език започнало още в предучилищна или начална училищна възраст. Къде е истината според науката?

Невронауката доказа, че мозъкът е пластичен и създава нови невронни връзки през целия живот в зависимост от заниманията и преживяванията на човека. По отношение на ученето на нов език се оказва, че някои аспекти са по-трудни за усвояване след детска възраст, но други са по-лесни.

Кои неща са по-трудни за усвояване при изучаване на чужд език от възрастните?

Акцентът или произношението е най-трудният за усвояване аспект на езика след детството. До 6-месечна възраст бебетата вече са станали експерти в това да различават звуците на езика, който ги заобикаля от тези звуци, които не носят значение. След 10-годишна възраст става по-трудно да започнеш да учиш език без да имаш акцент идващ от родния език, въпреки че интензивното обучение и някои иновативни методи могат със сигурност да помогнат.

fast-forword

Иновативен метод за изучаване на английски език е програмата Fast ForWord, която е разработена от невроучени за стимулиране на мозъка на деца и възрастни да създава нови невронни връзки в областите свързани с когнитивни умения – езикови умения, слухова обработка, четене с разбиране, работна памет, запаметяване и концентрация. Програмата се използва от хора на всякаква възраст както за изучаване на английски език, така и за преодоляване на трудностите с четенето и другите когнитивни умения при дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Кои аспекти на езика се научават лесно и след детството?

  • Словоредът в един език се усвоява лесно в зависимост не от възрастта на учащия, а на степента на подобие между родния му език и чуждия език. Езиците, при които словоредът е почти еднакъв или много близък създават предпоставка за по-лесно научаване на чуждия език.
  • При някои езици съществителните имена получават окончания според ролята им в изречението, а при други езици такива окончания няма. Ако родният език и чуждият език се различават по този признак, тогава за учащият ще бъде значително по-трудно да усвои новия език.
  • По отношение на речниковия запас и научаването на нови думи, може да се каже, че децата на възраст между 2 и 5 години по-бързо научават нови думи, но и мозъкът на възрастните могат успешно да научават голямо количество думи, в зависимост от няколко фактора – времето, което инвестират в учене, както и нивото на тренираност на работната памет и концентрацията. Упражненията в програмата Fast ForWord са създадени така, че да подпомогнат тренирането на именно тези функции на мозъка – концентрация и работна памет и затова оптимизират скоростта на усвояване на чуждия език.

Два от основните принципи за ефективно учене на език

Ученето и затвърждаването на думи и граматика изискват две неща: интензивен фокус по време на самото учене и осигуряване на добра почивка и сън за затвърждаване на научения материал. Ако човек не е достатъчно фокусиран по време на учебния процес и не е усвоил умението да управлява вниманието си, ще му бъде трудно да научи новия материал без значение от възрастта му. За да може да си осигури такъв интензивен фокус, е необходима качествена почивка, която да се взима навреме, в която човек дава възможност на мозъка да си почине от усилието да се концентрира върху нови неща, но същевременно се случва и затвърждаване на наученото в мозъка, докато детето или възрастния си почива или спи.

Източник: My BrainWare

И още: