„Очила за ушите“ – как новите технологии решават в дълбочина проблемите със слуховата обработка!

children-in-computer-class

Слуховата обработка се оказва от ключово значение за усвояването на четенето. Тя е нещо различно от чуването. Дори едно дете да има добре развит слух и да чува достатъчно силно звуците, възможно е да има проблем с разграничаването на някои звуци.

Тъй като четенето е тясно свързано с езиковите умения и с процеса на свързване на буквите и съответстващите им звуци, то объркването на някои звуци при слуховата обработка или забавената скорост на обработка води до затруднения с четенето и засилваща се фрустрация при децата, както и съпротива към учебния процес.

Два житейски примера

Били се затруднява с разграничаването на звуците, например на звуците /б/ и /д/. Джеси е друго дете с проблем със слуховата обработка, който се изявява в забавена скорост на обработката. Тя трудно разбира понякога речта на учителя, особено, когато той говори бързо, защото звуците, които тя чува се смесват един с друг. Ситуацията, в която тя се намира е подобна на тази, в която човек е учил чужд език и е отишъл на екскурзия в страната, в която говорят езика, който е учил, но местните говорят прекалено бързо и той не може да ги разбере, дори и да знае повечето от думите. Джеси преживява това всеки ден и затруднението с разграничението на звуците възпрепятства развиването на фонологичната й осъзнатост (способността да се разпознава строежа на думите и изграждащите ги звуци).

И за двамата, Били и Джеси, спънките в усвояването на езиковите умения и четенето още на тези ранни етапи ще направи развитието и на другите умения за учене доста по-трудно – гладкостта на четене, разбирането при четене, концентрацията и т.н. Получава се домино ефект като всичко започва с недобре развитата слухова обработка. Някои деца ще бъдат диагностицирани с разстройство на слуховата обработка, а при други деца може да не бъде идентифицирано това разстройство като коренът на всички останали затруднения с ученето.

За щастие, без значение от нивото на учениците, правилното обучение и интервенция може да подпомогне създаването и подсилването на онези невронни мрежи в мозъка, които са свързани с уменията за учене.

Акустично модифицирана реч

Как се тренира ухото, или по-точно мозъкът, да обработва звуците бързо и прецизно така, че четенето да става по-лесно?

Забавянето на скоростта на речта и наблягането на специфични звуци може да бъде много полезно за учениците, които страдат от разстройство на слуховата обработка. Това е важно и за изучаващите чужд език деца и възрастни, които се учат да разпознават специфичните звуци в чуждия език. Намалената скорост на речта и повторенията на определени звуци и комбинации от звуци позволява на учениците да развият прецизни фонологични умения, докато подобряват и умението си за разбиране на текста, който четат.

Технологиите могат много ефективно да приложат тези техники за подобряване на слуховата обработка. Акустично модифицираната реч е част от патентованата технология, която е в основата на софтуерната програма Fast ForWord и нейното предимство е, че може да разтяга тези звуци, които е невъзможно да бъдат разтегнати от хората при говорене, а децата с разстройство на слуховата обработка имат нужда да тренират мозъка си да разпознава звуците чрез упражнения, в които звуците са разтегнати (акустично модифицирани).

Очила за ушите?

Акустично модифицираната реч бива наричана „очила за ушите“. Разликата между очилата, които се използват за очите и тези „очила за ушите“ е, че обикновените очила не могат да поправят трайно късогледството или далекогледството, докато технологиите наречени „очила за ушите“ постепенно тренират мозъка да създаде нужните невронни мрежи за трайно преодоляване на проблемите със слуховата обработка.

fast-forword

Програмата Fast ForWord, създадена от невробиолози на базата на откритията за невропластичността, постепенно увеличава скоростта в упражненията за разпознаване на звуци, като темпото, с което се увеличава скоростта е персонализирано според прогреса на всеки отделен ученик. До края на програмата, детето ще е усвоило уменията за четене, които изискват бърза и прецизна слухова обработка.

Връзката между четенето и слуховата обработка би трябвало да бъде взета предвид, ако някое дете изпитва големи затруднения с четенето и да се проучи дали коренът на проблема не е именно слуховата обработка, а решението – „очила за ушите“.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: