Слуховата обработка: какво общо има тя с усвояването на четенето?

Имали ли сте дете, което се нуждае от някакъв вид специални средства, подходи и приспособления в класната стая, за да се справя със задачите? Някой ученици имат нужда от допълнително време на тестовете или от това,учителите да говорят по-бавно, за да може детето да ги разбира и за да може да обработи информацията пълноценно.

Скоростта на обработка на информацията е ключов фактор за това един ученик да стане гладко четящ и да разбира добре съдържанието на текста. Това, което може би не знаете е, че слуховата обработка е също толкова важна за усвояването на умението за четене. Въпреки, че четенето е смятано за визуална форма на комуникация, то разчита в голяма степен на вербалните (говорните) езикови умения.

Какво представлява слуховата обработка?

Слуховата обработка е начинът, по който мозъкът свързва звуковете, които чува,като ги синтезира в съответните комбинации с определени значения. Слуховата обработка е различен процес от самото чуване. Може детето да чува звуковете достатъчно силно и ясно, но без слуховата обработка, те няма да носят никакво значение.

Бавното или бързото обработване на слуховата информация не зависи от интелигентността. Скоростта е функция зависеща от това,колко ефикасно невронните връзки в мозъка изпращат и получават сигнали. Добрата новина е, че тази функция може да бъде тренирана.

Много вероятно е децата, които имат затруднения с четенето, да имат затруднения и дефицити в слуховата обработка.

Защо звуковете са толкова важни за четенето?

За да разберете ролята на звуковете и слуховата обработка за процеса на четене, нека очертаем някои ключови компоненти на езика и усвояването на четенето:

  • Разпознаване на символите отговарящи на звуците – това е способността да разграничават символите и буквите от дадения език.
  • Фонологична осъзнатост – способността да се осъзнава звуковия строеж на дадена дума и синтезирано да бъдат възприети изграждащите я звукове.
  • Процеса на свързване на дадена буква с нейния съответстващ звук и обратното, като например детето да знае, че буквата „б“ съответства на звук /б/.
  • Декодиране – действието, при което четейки дадена дума,човек възприема звуковия и състав, свързва я с неиното значение и по този начин “декодика“ съобщението.

Важно е да обърнем внимание на факта, че звукът е основен градивен елемент в развитието на уменията за четене.

Когато децата имат затруднения със слуховата обработка, това възпрепятства процеса на усвояване на четенето.

Учени в сферата на невронауката се занимават с намирането на решения за затрудненията на деца с дислексия и разстройство на слуховата обработка. Резултат от техните изследвания и усилия в тази посока са софтуерните програми Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. С помощта на тези програми децата тренират мозъка си да създава невронни връзки,свързани именно с тези когнитивни умения, в които те имат дефицити. С използване на програмите в училище или у дома, учениците успяват ефективно да подобрят скоростта на слухова обработка и умението за четене с разбиране.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: