Слуховата обработка: какво общо има тя с усвояването на четенето?

Имали ли сте ученик или дете, което се нуждае от някакъв вид специални средства, подходи и приспособления в класната стая, за да се справя със задачите – например допълнително време за тестовете или учителите да намалят скоростта на говорене, за да може детето да ги разбира? Детето има нужда от тези неща, за да може да обработи информацията по-добре.

Скоростта на обработка на информацията е ключов фактор за това един ученик да стане гладко четящ и да разбира добре съдържанието на текста. Това, което може би не знаете е, че слуховата обработка е също толкова важна за умението за четене. Въпреки, че четенето е смятано за визуален режим на комуникация, то разчита в голяма степен на устните езикови умения.

Какво представлява слуховата обработка?

Слуховата обработка е начинът, по който мозъкът свързва звуците, които чува с определени значения. Слуховата обработка е различен процес от самото чуване. Може да чуваш звуци, които са достатъчно силни и ясни, но без слуховата обработка, те няма да носят никакво значение.

Бавното или бързото обработване на слуховата информация не зависи от интелигентността. Скоростта е просто функция от това колко ефикасно невронните връзки в мозъка изпращат и получават сигнали. Добрата новина е, че тази функция може да бъде тренирана.

Много вероятно е децата, които имат затруднения със слуховата обработка, да имат затруднения и с четенето.

Защо звуците са толкова важни за четенето?

За да разберете ролята на звуците и слуховата обработка за процеса на четене, нека очертаем някои ключови компоненти на езика и усвояването на четенето:

  • Разпознаване на символите отговарящи на звуците – това е способността да се разбира връзката между буквите и звуците.
  • Фонологична осъзнатост – способността да се осъзнава строежа на дадена дума и изграждащите я звуци и да се знае, че при дадени думи броят на буквите се различава от броя на звуците.
  • Процеса на свързване на дадена буква с нейния съответстващ звук и обратното, като например детето да знае, че буквата „б“ съответства на звук /б/.
  • Декодиране – действието, при което написаните думи биват изговаряни използвайки знанията и уменията от гореспоменатия процес.

Важно е да обърнем внимание на факта, че звукът е ключов за всички тези умения свързани с четенето.

Когато децата имат затруднения със слуховата обработка, това възпрепятства процеса на усвояване на четенето.

Учени в сферата на невронауката се занимават с намирането на решения за затрудненията на деца с дислексия и разстройство на слуховата обработка. Резултат от техните изследвания и усилия в тази посока са софтуерните програми Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. С помощта на тези програми децата тренират мозъка си да създава невронни връзки свързани именно с тези когнитивни умения, в които те имат дефицити. С използване на програмите в училище или у дома, учениците успяват ефективно да подобрят скоростта на слухова обработка и умението за четене с разбиране.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: