Сътрудничеството между родителите на деца със затруднения в ученето и специалистите – кой е ключът към това?

mother-and-son-reading

За родителите на деца с някакъв вид разстройство засягащо уменията им за учене, едно от предизвикателствата е да изградят добра връзка със специалистите работещи с детето, за да бъде сътрудничеството максимално ползотворно.

Правилната нагласа към партньорството със специалистите е важна, за да работите в екип. Какво включва тази нагласа?

  • Проверяване дали всички участници (родители и специалисти) имат консенсус по отношение на целите на интервенциите и сътрудничеството
  • Яснота по отношение на ролите на всеки един от екипа
  • Прозрачност и отговорност по отношение на стратегиите и постигнатите резултати

Връзките в екипа са ключови

Ако откриете, че учителят на вашето дете вярва в потенциала му за подобряване на когнитивния капацитет и ако е отворен за даване и получаване на обратна връзка, ще имате по-добри шансове за създаване на успешна работа в екип.

Едно изследване от Великобритания установило, че родителите разчитат главно на учителите да ръководят тяхното партньорство със специалистите и екипната работа. Много от родителите изчаквали специалистите да проявят желание да говорят за развитието на детето и следващите стъпки и не били достатъчно активни в създаването на взаимно доверие.

Голяма част от родителите разчитали да научат информация от учителите и класния ръководител за напредъка на детето или изникнали проблеми вместо да разговарят със специалистите работещи с децата със специални нужди. Но често класният ръководител е затрупан с много задачи и не може винаги да даде навременна, точна и детайлна информация.

За да бъде ефективно партньорството между родителите и специалистите, връзката между тях трябва да е директна, а не да се разчита на посредничеството на учителите и класния ръководител.

Как могат да се подготвят родителите преди среща със специалистите?

  • Свършете си домашната работа – подгответе си списък с въпросите, които искате да зададете
  • Ако имате предложения за прилагането на метод или интервенция, за която сте чули, проучете информация за тази интервенция и съберете доказателства, че си заслужава да й се обърне внимание
  • Бъдете отворени към това, че специалистите също ще ви задават въпроси, за да проучат по-детайлно ситуацията на детето и бъдете точни и открити в отговорите си
  • Научете повече от специалиста за техния подход
  • Поговорете за следващите стъпки

Запишете отговорите на специалистите и това, за което сте се разбрали като екипна работа и сложете записките на място, което можете да носите навсякъде със себе си. Записвайте си и всички неща, които показват напредък при детето и това, което се е оказало най-ефективно и полезно за преодоляване на дадена трудност. Така ще имате подробно и точно описание на изминатия път, което ще помогне за определяне на следващите стъпки и за поддържане на вашата собствена мотивация, както и тази на детето.

Възможни спънки и решения

Една от най-честите спънки по пътя на прилагането на най-ефективните интервенции е това, че много училища все още не са достатъчно отворени към използването на иновативни средства и предпочитат да следват по-старите методи.

За децата с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и други разстройства на уменията за учене, невроучените са разработили специални програми за трениране на мозъка да създава невронни връзки в областите, които са свързани с когнитивните умения. Такива софтуерни програми са Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те помагат на децата да подобрят уменията за четене, слухова обработка, концентрация, работната памет, езиковите умения и т.н. В много училища по света те вече се прилагат като интервенция, но в други училища не са внедрени все още.

Родителите може да разговарят със специалистите и директора на училището за методите и средствата, които използват в работата с деца със затруднения в ученето. Ако училището има възможност да инвестира в иновативни програми като интервенция, това би дало на децата една нова възможност за ефективно преодоляване на когнитивните затруднения. От друга страна, тези програми са създадени за приложение както в училищна, така и в домашна среда. Децата могат да развиват изброените умения като използват програмите дори и ако специалистите не разполагат в училище с тези интервенции, както и по време на дистанционно обучение.

Можете да прочетете още по темата за сътрудничеството между родителите и специалистите в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: