Координирана и ефективна комуникацията със специалистите – как родителите на децата с разстройство на уменията за учене да постигнат това?

teacher-coaching-student

Като родител на дете със затруднения в ученето, вероятно се срещате с повече специалисти в различни области от средностатистическия родител. Координирането и управлението на връзката с тези специалисти е често недооценявано предизвикателство.

Най-вероятно ви се е наложило да започнете в движение да изучавате интензивно информацията по въпросите с дислексия, разстройство на слуховата обработка или синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. И след това, когато училищната възраст е настъпила, към досегашните предизвикателства се е добавило и това да координирате срещите и занятията с различните специалисти. Една от трудностите произлиза от факта, че комуникацията между много от родителите и училищата не е достатъчно ефективна.

Има някои доказани практики, с които ще станете най-добрият съюзник на детето си, за да постига успехи в трудния му академичен път и да бъдете вие самите достатъчно информирани за случващото се в процеса на развитие на детето ви.

В зависимост от трудностите, които изпитва детето ви, то може да се нуждае от няколко медицински или немедицински лица (и от учителите в училище, разбира се): говорен терапевт, аудиолог, психолог, социален работник, треньор, тютор за справяне с домашната работа и т.н.

Създайте една обединяваща философия за работата на всички специалисти с детето

Професионалистите може да имат различни неща, върху които се фокусират – пречките и пропуските в обучителната среда, стратегиите за преподаване, откриване на корените на проблема, подпомагане справянето с ежедневните задачи и т.н. Но това, което е необходимо да се постигне е холистична, цялостна гледна точка за подходите в преподаването, оборудването и обучителните средства, които ще се използват и т.н. Ето какво още е важно да се има предвид:

  • Да се види учебната среда през очите на конкретното дете е отварящо очите преживяване. Това дава възможност затрудненията в ученето да бъдат третирани индивидуално, а не по стандартен за всички деца начин без отчитане на техните различия.
  • Като родители, вие имате голямо влияние върху усещането на детето за себе си и върху отношението на специалистите към работата им с детето. Необходимо е да подхранвате вярата си в прогреса на детето и да бъдете съдействащи и активни в комуникацията със специалистите.
  • Важно е постигане на координация и съвместимост между методите и решенията на специалистите – ако единият държи на това детето да изпълнява всички задачи дадени му за домашна работа, а друг специалист смята, че трябва да се фокусира върху изграждането на дадено умение дори и за сметка на някои задачи от домашната работа, тогава среща и обсъждане между различните специалисти е необходима, за да се вземе най-доброто решение на този етап.
  • Съществено е да се има предвид и изграждането на здрава самооценка у детето, да се набляга и на силните му страни и напредъка, за да може то да се чувства още по-мотивирано да полага усилия.
  • Когато специалистите взимат решение за стратегия и интервенция, може да се направи план, който включва условия с „ако“ – „започваме с този метод и стратегия и тогава, ако се случи/ако не се случи …, ще продължим с тях/ще ги сменим.“

Така се постига прозрачност и ефективност – всички специалисти действат като един екип и всеки от тях знае какво точно прави детето през времето, когато няма занимания с него.

girl-using-FoBrain-with-a-specialist
  • Изключително важно е да изберете специалисти, които са способни да изпитват емпатия към детето, мотивирани за постигане на напредък и се интересуват от новите открития в невронауката, а не залагат само на усвоените в миналото знания. Една от новите интервенции , която ефективно се прилага при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и други разстройства на уменията за учене, е използването на софтуерни програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Те са разработени от невроучени с цел стимулиране на мозъка да изгражда невронни връзки в зоните в мозъка, свързани с когнитивните умения – четене, работна памет, концентрация, учене на нов език и т.н.

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: