Развиването на уменията за учене на различни деца изисква подход с висока адаптивност – експертът Лиса Уилсън за Fast ForWord!

Лиса Уилсън е специалист в образованието и в прилагането на иновативната програма Fast ForWord при деца в началното и средното училище за подобряване на тяхното ниво на четене, езиковите им умения, концентрацията, слуховата обработка и други когнитивни умения, както и умения от сферата на социално-емоционалното обучение. Програмата е създадена от невробиолози въз основа на изследванията в невронауката.

Оценките се подобряват значително

След въвеждането на Fast ForWord като интервенция при децата със затруднения в ученето, се постигат впечатляващи резултати, които потвърждават ефекта от прилагането на невронаучните открития чрез използването на тази софтуерна програма създадена специално за стимулиране развитието на когнитивните умения на децата. През първата година Лиса Уилсън включила Fast ForWord като част от учебния процес на децата от 3-ти клас. Техните оценки се подобрили толкова много, че средният успех на училището задминал средния успех на училищата в цялата област.

Лиса въодушевено споделя: „Никога в историята на училището „Сейнт Мери Периш“ не сме имали такъв академичен успех.“

Подобряването на успеха продължава и през втората година, когато второкласниците започват заниманията с Fast ForWord. В следващите години програмата бива прилагана във всички класове, включително при децата в гимназиален етап.

fast-forword

Лиса обяснява: „Ще ви кажа, че през всичките тези 14 години, в които съм работила с Fast ForWord в училището, се смениха учители, директори, учебни програми и интервенции, но заниманията с програмата си оставаха и средният академичен успех на училището остана висок през цялото време, като започнахме в началото от най-ниското стъпало – оценка D и се изкачихме до отличната оценка A.“

Fast ForWord за деца със затруднения в ученето

Една от впечатляващите истории за промяна е тази с ученика Кени Хилиърд, който изпитвал големи трудности с четенето. Когато бил в 9-ти клас, нивото му на четене било това на второкласник. Учителите му се притеснявали, че той няма да може дори да завърши училище. Отиването в колеж било немислимо.

През втората година от прилагането на Fast ForWord в училището, директорът по специално образование за региона говорил с Лиса за Кени Хилиърд. До този момент нито една интервенция не била проработила при него. Директорът се надявал, че Fast ForWord ще може да помогне.

След като Лиса започнала заниманията с Кени с програмата, неговото ниво на четене и уменията му за учене бързо запознали да се развиват. Лиса си спомня какво Кени й споделял по онова време: „Той ми казваше, че вижда промяна. Той дори ми каза: „Чувствам се различно. Разбирам нещата много по-добре“. Кени дотолкова се променил, че представата му за училището като „загуба на време“ се трансформирала в мотивация да учи и да се развива и започнал активно и уверено да участва в часовете. Той не само, че завършил училище, но и след това бил приет в колеж.

Fast ForWord за ученици със средно ниво на представяне в училище

Учениците, които нямат големи затруднения с ученето, но и резултатите им са посредствени, могат също да получат много ползи от използването на програмата, защото тя е с високо ниво на адаптивност, което означава, че определя задачите за даден ученик спрямо неговото ниво, така че всяко дете да се срещне с подходящите за него упражнения – предизвикателства, за да се подобрят когнитивните му умения.

Fast ForWord при учениците с изключителни резултати

Лиса използвала програмата и при децата с високи оценки. По този начин, тези деца получавали още по-голям стимул за развитие и не се налагало да се задържат на по-ниско ниво от това, на което били способни. Упражненията във Fast ForWord им осигурявали предизвикателство, което стандартните часове не можели да им осигурят. Индивидуалният и адаптивен подход на програмата дава възможност на всяко дете да развива уменията си по ефективен и интересен начин.

Можете да прочетете още за работата на Лиса Уилсън с Fast ForWord в първата част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: