По-добра способност за себеуправление и себеоценка при тийнейджърите с помощта на Elements I!

teenagers-with-schoolbags

Научните изследвания на особеностите на мозъка на тийнейджърите показва защо те са по-импулсивни и свръхчувствителни към влиянието на връстниците. „Рационалният“ мозък все още е в процес на развитие и това означава недостатъчен контрол на импулса и неефективно управление на емоциите. Тези особености играят роля в учебния процес и затрудняват усвояването на умения особено при учениците, които са влезли в средното училище с недобре усвоена гладкост на четенето, дефицит в концентрацията и в слуховата обработка.

fast-forword

Невроучените, които разработват иновативни начини за подпомагане на развитието на когнитивните умения у деца и възрастни, са създали програми като Fast ForWord за подобряване на четенето с разбиране, слуховата обработка, концентрацията, усвояването на английски език, запаметяването и т.н.

Най-новият компонент на програмата Elements I е специално създаден за подрастващите в средното училище и се базира на откритията за спецификите на тийнейджърския мозък. Поради особено голямото влияние на емоциите върху всички други процеси в мозъка, учените са заложили и трениране на социално-емоционалните умения в програмата, заедно с развиването на когнитивните умения като четене, концентрация и т.н.

Ето някои от ползите на Elements I за тийнейджърите в сферата на социално-емоционалната интелигентност:

Развиване на здрава себеоценка

Използването на програмата повишава увереността на учениците в тяхната способност да се учат и подпомага изграждането на нова представа на подрастващите за себе си. Вместо да мислят „Не мога да направя това“, те създават нагласа за „Ще ставам все по-добър в това, мога да го направя.“

Един компонент на здравата себеоценка е нагласата за растеж – вярата, че усилията водят до подобряване на когнитивните (умствените) функции и по-висока интелигентност и изтриване на старата представа, че това „да си умен“ зависи от вродена способност за учене. Валидността на това вярване се потвърждава от откритията за невропластичността. Това е способността на мозъка да създава нови невронни връзки и да се преструктурира в зависимост от дейностите и преживяванията на даден човек.

teacher-and-student-in-front-of-a-laptop

Подрастващите ще имат огромна полза от тази нагласа за растеж. Учителите могат да подпомогнат изграждането й, като прилагат следния принцип: ако ученик каже, че не може да направи нещо, учителят уточнява и напомня „Не можеш да го направиш все още. Но ще можеш.“ Учителите би трябвало да избягват да казват: „Това е лесно“, а вместо това е по-добре да признават, че в началото всичко е трудно. Когато ученик иска да се откаже, учителите е важно да го окуражат да продължи с усилията: „Ще ти покажа друг начин, по който да продължиш напред.“

Един от невроучените, който изясни ролята на невропластичността в процеса на учене е Майкъл Мерзених. Той е един от създателите на програмата Fast ForWord, която се базира на откритията за невропластичността и тренира мозъка да подобрява четенето, когнитивните и социално-емоционалните умения едновременно.

Себеуправление

Себеуправлението е способността да се регулират действията, мислите и емоциите за постигане на здраво личностно развитие на човека. Учениците, които са развили способността си за себеуправление, се справят успешно с учебните задачи и други житейски ситуации.

Подрастващите копнеят за независимост и автономност и обучителите могат да им помогнат да развият способността за себеуправление, за да реализират оптимално своя потенциал. Себеуправлението включва умения за фокусиране върху задачата, която в момента е важна, поставяне на цели, планиране и управление на времето.

Някои от упражненията в компонента Elements I са специално създадени за развиване на умението за управление на вниманието и изграждане на когнитивния капацитет да се фокусират върху дадена задача.

Например, SonoLab е упражнение, което изисква учениците да обръщат внимание на серия от звуци и да кликват върху таргет графика, когато звукът съвсем леко се промени. Това тренира мозъка да не се отнася на друго място.

Учениците също така развиват способността си за себеуправление чрез виждането на „Today’s Report” – доклада за всяка една направена сесия. Това култивира в тях способността да бъдат отговорни чрез проследяване на своя прогрес във времето. Като виждат колко добре са се справили със задачите във всяка една сесия, учениците развиват навици свързани с постигане на целите и подобряват способността си за себеуправление.

Можете да прочетете още в първата част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: