Социално-емоционалните умения – защо са основен фактор за академичен успех при тийнейджърите?

teenagers-doing-test

Тийнейджърите имат лоша репутация за това, че са емоционални и импулсивни. Оказва се, че мозъкът на подрастващите е отговорен за това.

Благодарение на невронауката и технологиите, които осигуряват буквално надникване в мозъка, ние познаваме вече неврологичната база за силната импулсивност при тийнейджърите, поведението на търсене на риск и свръхчувствителността към влиянието на връстниците.

Казано с други думи, развитието на „рационалния мозък“ при подрастващите или предфронталния кортекс все още не е на достатъчно високо ниво, че да балансира по ефективен начин „емоционалния мозък“ или лимбичната система. Това означава, че уменията свързани с изпълнителните функции на мозъка като контрол на импулса (инхибиторния контрол) и емоционалната регулация често губят в съревнованието с мощната сила на импулса за моментно удовлетворяване на желанията и търсенето на одобрение от връстниците.

Емоции като раздразнението и фрустрацията затрудняват допълнително работата на „рационалния мозък“ (предфронталния кортекс), което води до още повече затруднения в процеса на учене за учениците.

Това е и причината учениците в средното училище, които са дошли с някакви дефицити в ученето, четенето и други умения, да имат още по-голяма нужда от социално-емоционално учене, за да усвоят начини за регулиране на емоциите и това да им помогне в преодоляване на затрудненията в учебния процес.

Интервенция, която съчетава подобряване на когнитивните умения като четенето и концентрацията заедно с трениране на социално-емоционални умения би била най-подходящото решение за тези ученици. Такава интервенция е използването на новия компонент Elements I на програмата Fast ForWord.

Социално-емоционалното влияние на затрудненията с четенето върху подрастващите

teenagers-hanging-out

Когато учениците се затрудняват с четенето, тяхната самоувереност страда, защото те изостават от връстниците си. В някои случаи това води до социална и емоционална изолираност, а в други – до прояви на агресия.

Липсата на мотивация често става причина за отказване от всякакви усилия за наваксване на пропуснатото в учебния процес, което от своя страна води до намаляване на възможностите за професионална реализация в бъдеще.

Често учителите изпитват фрустрация от поведението, което е следствие на негативните емоции на учениците – демонстрация от страна на тийнейджърите на пренебрежение, липса на участие или грубо и неуважително отношение.

Най-добрият подход за преодоляване на социално-емоционалните пречки пред академичното представяне на учениците е изграждането на социално-емоционални умения. Както образователният експерт Ерик Дженсън казва в книгата си „Да преподаваш като имаш предвид мозъка“ (Teaching with the Brain in Mind):

“Няма разделение между ума и емоциите – емоциите, мисленето и ученето са тясно свързани.”

Ето 5 изключително важни за подрастващите социално-емоционални умения, които са застъпени в компонента Elements I на програмата Fast ForWord заедно с развиването на умения за четене:

Увереност

За съжаление, много деца, които не са развили добре умението за четене, имат липса на добра самооценка и погрешно смятат, че не са достатъчно умни. Всъщност, не става въпрос за дефицит в капацитета им за учене, а за намиране на начин да се отключи техния истински, безкраен потенциал. И когато учениците започнат да постигат подобрения в академичен план, тяхната увереност бързо се възстановява, което от своя страна води до още повече мотивация и по-добри резултати.

Тайната на прогреса е в съотношението 80:20 на успех към предизвикателство. Пропорцията показва поставяне на задачи пред учениците с трудност, която е не прекалено голяма, за да не се откажат, но и не е прекалено малка, за да не постигат напредък.

Учениците в средното училище, които редовно изостават зад съучениците си, не са свикнали с 80% успешност на справяне с поставени задачи. Когато им се случи да изживеят удовлетвореността от такъв процент на успешност, те започват да изпитват покачване на увереността и са мотивирани да продължат да правят усилия, вместо да се отказват пред предизвикателствата. Приливът на допамин, който се случва при постигане на успех е невробиологичната основа за засилената мотивация за развитие и подобрение.

fast-forword

Упражненията в Elements I, компонента на Fast ForWord за затрудняващи се с ученето подрастващи в средното училище, е създаден така, че да осигурява съотношението 80:20 успех към предизвикателство при използване на програмата от тийнейджърите. Наградите за добро справяне със задачите са оптимално времево позиционирани, така че учениците да бъдат ангажирани с процеса на учене.

Можете да видите останалите социално-емоционални умения, които Elements I развива във втората част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: