Elements I за подрастващи при затруднения с четенето – майсторско овладяване на уменията!

boy-writing-in-a-notebook

Elements I е новият компонент на Fast ForWord, създаден специално за деца в средното училище, които все още имат затруднения с четенето – недостатъчно гладко четене или по-бавна скорост на четене.

В Elements I са заложени принципите на иновативния подход за майсторско овладяване на уменията, който се адаптира към различните нужди на учениците.

Създаден е въз основа на десетилетия изследвания на науката за четенето и откритията ма невронауката за мозъка на подрастващите. Elements I следва формула за учене, която помага на ученика, който изпитва затруднения да постигне бърз и дълготраен прогрес, което е особено важно, когато става въпрос за наваксване на пропуски в учебния процес.

Принципите, които са заложени в компонента на програмата Fast ForWord – Elements I:

Мотивация

Elements I мотивира и ангажира подрастващите, които е много по-вероятно да успеят да научат дадено умения след получаване на позитивна обратна връзка, тъй като в мозъка на порастващите се случва свръхобработване на сигналите свързани с „риск и награда“. Elements I осигурява:

 • незабавна, корективна обратна връзка
 • оптимално навременни награди за постижения
 • повишена увереност чрез ограничаване на възможността за фрустрация и неуспех

Адаптивност

Elements I посреща нуждите на всеки един ученик в областите, които имат нужда от подобрение като им осигурява:

 • персонализирано учене
 • темпо на ученето, което е подходящо за конкретния ученик

Социална безопасност

Това, което се има предвид под „социална безопасност“ е осигуряване на възможност за учене в среда, в която няма на осъждане от страна връстници, когато ученикът със затруднения прави грешки.

Същите зони в мозъка, които водят подрастващите към търсене на риск и награда, са и тези зони, които ги правят изключително чувствителни към осъждане от страна на връстниците. Ученето с помощта на Elements I позволява на учениците да:

 • не се чувстват осъждани от съучениците
 • да се чувстват свободни да задават въпроси и да получават помощ без това да се случва пред публика

Обучава на различни умения едновременно

Elements I е изключително ефективен инструмент за усвояване на умения, защото изгражда умения едновременно в следните области:

 • езикови умения
 • фундаментални умения за четене
 • умения за разбиране на съдържанието
 • когнитивни умения за учене

Тренира учениците да полагат усилия

Elements I е предназначен да тренира, а не да забавлява ума. Той ангажира успешно вниманието на ученика, но е също така упорита работа, която се отплаща. Elements I осигурява:

 • полагане на упорити и съзнателни усилия
 • упражнения с висока честота и нарастващо ниво на трудност
 • 5 пъти повече упражнения с въпроси и отговори в сравнение с други програми за интервенция при затруднения с четенето

Бързо разпознаване на думи и ефективност в разбирането на текст

От учениците в средното училище вече се очаква „да четат, за да учат“ и четенето е основен инструмент в учебния процес. Това изисква бързо разпознаване на думите и много добре развити умения за разбиране на текст. Elements I развива:

 • скоростта на обработка
 • уменията за декодиране
 • автоматичното разпознаване на думи
 • когнитивните умения за разбиране на информация
fast-forword

Elements I от програмата Fast ForWord е първата по рода си такава интервенция за подобряване на уменията за четене и учене, специално разработена за подрастващи и прилагаща принципите на новия и все по-популярен сред образователните експерти подход „майсторско овладяване на уменията“ – MASTERY.

Вижте първата част на статията тук.

Източник: Scientific Learning

И още: