Подход за майсторско овладяване на умения – интервенцията Elements I!

teenager-studying

Какво може да се направи, за да се помогне на учениците да се справят по-добре с усвояването на материала както наживо в училище, така и в ситуация на дистанционно обучение? Една обещаваща идея е учене базирано на майсторско овладяване на умения.

Този подход е алтернативна педагогика, която дава нужното време и възможности на всеки ученик да овладее определени умения, които да му помогнат да постигне образователните цели. Той набира все повече популярност сред образователните експерти през последните години.

Като бивш учител по английски език, аз виждам ефекта на подхода на базираното на майсторско овладяване на умения обучение. Една от разликите между него и традиционното обучение е това, че преди време оценявах есетата по стандартния начин – преглеждах и слагах оценка само на последния вариант на писмената работа на детето. След това започнах да обръщам внимание на черновите и вместо да поставям оценка само на последния вариант, започнах да оценявам и черновите по отношение на усилията, които са направени за редактиране и подобрение на написаното. Какъв беше резултатът от промяната на подхода? Учениците започнаха да научават много повече и да се стараят много повече от преди. И в крайна сметка, всичките ми ученици постигнаха майсторско овладяване на материала.

Но за някои академични предмети и учебни цели, подходът на майсторско овладяване на уменията за учене се прилага много по-успешно с помощта на технологиите. Това важи особено много в случаите, в които деца, които са вече в средното училище, все още се затрудняват с когнитивните умения като четенето.

fast-forword

Elements I, новият компонент на програмата Fast ForWord, е разработен специално за подобряване на умението за четене и усвояване на език при по-големи деца, които вече са в средното училище. Ще бъде активиран като част от програмата Fast ForWord от 20-ти август 2020. В него са заложени принципите на подхода на майсторското овладяване на уменията и е мощен инструмент за постигане на напредък в академично отношение.

Какво точно включва подходът на майсторското овладяване на уменията?

Подпомага задълбоченото усвояване на знания и умения при децата преди да се премине към преподаване на нов материал. Познат е също под наименованията „базирано на компетентността учене“ и бива смятан за „трансформиращата образователна иновация на нашето време“. Стратегиите могат да бъдат адаптирани според класа и според учебния предмет, но най-често включват дискусии в малки групи, онлайн учене, работа по възложени казуси и задачи.

В сравнение с традиционния подход, тук парадигмата е различна. При традиционната педагогика, учениците учат един и същи материал за едно и също време и колективно преминават към нов материал, дори ако някои ученици не са разбрали и усвоили предишния.

Подходът на майсторско овладяване на уменията за учене се основава на принципа, че всеки ученик може да постигне отлично овладяване на уменията за учене и би трябвало да му бъде даден шанс да реализира пълния си потенциал.

Защо подходът на майсторско овладяване на уменията за учене е по-необходим от всякога?

Има вероятност образователният процес в бъдеще да е хибриден и да включва както обучение на живо в класната стая, така и дистанционно обучение. Технологиите ще играят важна роля. Положителните страни на това са, че образователният софтуер дава възможност на децата да имат независима учебна среда и да получат ползите от подхода на майсторско овладяване на уменията за учене.

Често се случва, когато деца, които имат някакво разстройство засягащо уменията за учене, работят със специалисти, да не могат да достигнат до пълния си потенциал въпреки помощта на тези специалисти. Причината е, че използваните интервенции в традиционните подходи не влияят върху основната причина за затрудненията. Иновативните интервенции се стремят да открият първопричината и да влияят на невронно ниво, така че да се изградят нови невронни връзки свързани с уменията за учене.

Компонентът Elements I на Fast ForWord е инструмент предназначен да направи учебното време в клас максимално полезно за децата, като им помогне да се справят със затрудненията с четенето и подобри уменията им за учене.

Вижте повече за новия подход във втората част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: