Дислексия и разстройство на слуховата обработка – вижте истинските истории на успех на Джорджия и Елисия!

girl-reading-and-smiling

В много случаи, на родителите, които имат дете с разстройство засягащо уменията за учене, се казва, че то няма да има прогрес. Реалността показва, че уменията за учене се подобряват значително при подходящите условия и интервенция.

Мозъкът е пластичен и има способността да се адаптира и променя във времето в зависимост от дейностите, с които се занимаваме. Науката доказа потенциала за развитие на мозъка и учените постоянно разработват начини, които да подпомогнат децата и възрастните в подобряването на когнитивните умения.

Историята на Джорджия

Джорджия имала затруднения със запомнянето на информация още от ранна детска възраст. Четенето също се оказало голяма борба за нея, а ограниченият речников запас правел устната комуникация много трудна. В училище били направени тестове за диагностициране на проблема и било установено забавяне в развитието на езиковите умения, както и дефицити в развитието на фините моторни умения. Липсата на подходяща подкрепа и интервенция след това довели до задълбочаване на проблемите и както майката на Джорджия споделя: „Училищната система пречупи още повече дъщеря ми.“

Майката започва сама да проучва начини за интервенция и преодоляване на трудностите. Записали детето в частно училище, но се оказало, че „обещанията са прекалено големи, а изпълнението е много под обещаното.“

След препоръка от едно друго училище да направят диагностика от страна на аудиолог, Джорджия бива диагностицирана с Разстройство на слуховата обработка.

fast-forword

След още проучване на възможните решения, родителите на Джорджия откриват програмата Fast ForWord. Десетгодишното момиче започва да прави упражненията от програмата, които в началото са голямо предизвикателство за нея. Въпреки многото трудности през първия месец, Джорджия не се отказва до голяма степен и заради подкрепата и окуражаването от страна на родителите си.

След 3 месеца занимания с програмата, Джорджия започва да чете и да разбира пътните знаци за първи път в живота си. На шестия месец от започването на упражненията във Fast ForWord, детето чете цели глави от книги, успява да се фокусира за по-дълго време и запомня това, което е научила. До навършването на 11 години, Джорджия разговаря спокойно с връстниците си и общува уверено с персонала на ресторанти и магазини – нещо, което било немислимо за нея преди това. Майката на Джорджия споделя: „Сега тя е по-самоуверена. Вече вярва, че е умна и че може да учи.“

Елисия

Елисия има дислексия и трудности със съсредоточаването. Има проблем с разпознаването на някои звуци и със слуховата обработка. Опитите на детето да разбира материала в училище често я карали да се чувства изтощена и когато се прибирала вкъщи, нямала енергия за домашните работи. Липсата на подобрение в умението за четене постепенно започнало да влияе на цялостното й отношение към училището.

Дядото на Елисия случайно попада на информация за възможно решение и го споделя с майката на Елисия. Момичето е във втори клас, когато започва заниманията с програмата Fast ForWord. И тя като Джорджия, в началото не била много отворена към тази нова възможност и я смятала за допълнителна домашна работа. Да се фокусира върху упражненията било предизвикателство, но постепенно те станали част от ежедневната й рутина. В рамките на месец, умението за четене с разбиране и гладкостта на четене започнали да се подобряват. Интересът й към училището и увереността й също се увеличили.

След време, Елисия започнала да чете за удоволствие и се справяла много добре на тестовете за правопис. Оценките й се подобрили. След започването на заниманията с Fast ForWord, Елисия за първи път получила петица в училище и била много щастлива от своето постижение.

Източник: Gemm Learning

И още: