Малките ученици в онлайн класната стая – как да бъдат по-качествено ангажирани?

boy-studying-at-home

Като милиони учители в света, Кати Гарднър все още се настройва към онлайн работата. Тя споделя за едно от предизвикателствата в нейната работа – децата, чиито родители са прекалено заети да съдействат в учебния процес и които нямат по-големи братя и сестри, за да помагат на по-малките.

В тези случаи малките ученици остават по-пасивни участници в учебния процес, защото новият начин на учене им създава дискомфорт и не могат да усетят личната връзка с учителя. Ето защо Кати Гарднър набляга на факта, че учениците е важно да се почувстват „виждани“ в учебния процес и да усетят, че участието им е ценно и бива забелязано.

„Мисля, че е важно за тези, които изготвят някакъв проект или завършат учебна задача, да споделят работата си с целия клас. Така учениците се чувстват значими участници в учебния процес., казва Кати.

Някои учители успяват да намерят креативни начини да задържат вниманието на децата особено по време на дискусии на класа в платформи като Zoom. За малките ученици един добър вариант е съвместното четене на книга, като едно след друго децата четат параграфи от книгата и на следващия ден продължават с четенето на историята. Това наподобява гледането на епизоди от интересен сериал, в който децата чакат следващия епизод, за да разберат какво се случва по-нататък.

Учителите, които се свързват по телефона с родителите и питат как се чувства детето по време на учебния процес и какво споделя за новия начин на учене, също помагат много за по-активното ангажиране на децата и родителите и подобряването на ефективността на ученето.

Друго парче от пъзела? Взаимодействието между връстниците – създаването на среда, която наподобява социалната среда, каквато е училищната класна стая. Създаването на чат стаи в Zoom, където съучениците да могат да извършват групова работа. По-малките ученици могат да използват дигитални средства като Padlet, за да създават рисунки и да оставят коментари, в които да се опитват да познаят какво има изобразено на рисунката. Споделянето може да става с писмен текст, с аудио или картинки.

И все пак, няма да може изцяло да се замести човешкия контакт на живо. За най-малките деца е важно да имат игри с връстниците си, за да придобият емоционално-социални умения.

Кати Гарднър подчертава и необходимостта от баланс в желанието да се постигне максимална ефективност на онлайн взаимодействието. Родителите и учителите не бива да се поставят под прекален вътрешен натиск за постигане на резултати:

„Започнете с прости неща. Дори ако става дума само за изпяване на песничка в Zoom с малките ученици или задаване на въпроси към класа „Как се чувствате днес?“ и „Какво ще правите през деня след уроците?“.

Едно интересно упражнение за увеличаване на ангажираността на учениците и взаимодействието между тях е да се каже на едно от децата да нарисува дигитално цвете, след това друг ученик да добави птичка към рисунката, а после трето да добави още нещо. Така те си съдействат, за да създадат обща рисунка. Могат да събират тези общи рисунки в дигитален албум на класа.

boy-using-ForBrain

Важно е да се подпомогнат и децата с разстройства на уменията за учене да участват в учебния процес и да се развиват оптимално в новата онлайн класна стая. За да се постигне по-ефективно подобряване на уменията за четене, езикови умения, слухова обработка, запаметяване и концентрация, програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory са подходящи средства, които могат да се използват както в домашна обстановка, така и в училищна среда. Те се използват като интервенция при децата с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н., както и от деца, които имат нужда от интересен и забавен начин за усвояване на английски език и развиване на други когнитивни умения.

Източник: Ed Surge

И още: