Децата с таланти и с разстройство на уменията за учене – ефективни начини за постигне на пълния им потенциал!

children-doing-art-project

Организацията Дейвидсън, която е ангажирана с проучване и работа с надарени деца е открила, че сред децата с разстройства на уменията за учене около 6% са надарени деца с изключителни умения в дадена област – математика, изкуство, свирене на музикален инструмент и т.н. Те имат нужда от специален подход, за да развият максимално своя потенциал и да преодолеят фрустрацията, която идва от факта, че се справят изключително добре и без усилия в дадено нещо и същевременно изпитват големи затруднения с други предмети.

Много често тези деца имат дислексия, разстройство на слуховата обработка, разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, или разстройство от аутистичния спектър и т.н. Ако бъдат поставени да се обучават по стандартната програма за деца със специални нужди, може да чувстват, че нямат достатъчно предизвикателства в обучението, че не използват талантите, с които са надарени.

Според Института за Изследване на Детския Ум (Child Mind Institute), често тези деца страдат и от тревожност, депресия, ниско самочувствие и недобро ниво на емоционална регулация. Ситуацията се влошава в случаите, в които детето не бива разбрано от родителите и учителите, неговите затруднения не са разпознати и бива обвинявано, че не се старае достатъчно. Тогава е възможно да има и поведенчески прояви, които са израз на натрупаните негативни емоции.

Кои са възможните знаци, че детето е едновременно надарено и с разстройство на уменията за учене?

Комбинация от повишена фрустрация, моменти, в които се представя по изключителен начин при взимане на участие в клас и в същото време затруднения с основни умения като четенето или посредствени резултати на стандартизираните тестове.

Други възможни знаци са:

 • Проблеми с вниманието
 • Трудности с определен предмет
 • Чести отсъствия от училище
 • Пропуски в домашните
 • Нервно напрежение в клас изразяващо се в постоянно движение, неспособност да стои на едно място и повтарящи се жестове
 • Трудно справяне с промени и преходи
 • Проблеми в социалните контакти
 • Емоционални избухвания
 • Проблеми с дисциплината
 • Самонараняване

Подкрепа и помощ за надарените деца с разстройство в уменията за учене

Насочване към подобряване на когнитивните умения, които са били недостатъчно развити е важна стъпка в този процес. Ако детето има затруднения с четенето, слуховата обработка или концентрацията, тогава стимулиране на мозъка да създава невронни връзки в областите отговорни за тези умения е добро решение.

ForBrain-training

Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain са създадени на база изследвания на невронауката с точно тази цел. Те тренират мозъка и подпомагат създаването на нови невронни мрежи. Децата могат да ги използват за 30 минути на ден 5 дни в седмицата. Напредъкът, който постигат в рамките на 6 месеца използване на програмите обикновено се постига за 2 години, ако децата не разполагат с тази научно-базирана подкрепа за подобряване на когнитивните умения. Колкото по-бързо постигат напредък, толкова по-уверени в себе си се чувстват и тревожността им намалява.

Други начини за подпомагане на надарените деца с разстройство на уменията за учене:

 • Осигурявайте им достатъчно възможности в учебния процес и в живота да изявяват силните си страни и да развиват интересите си
 • Не се фокусирайте единствено върху проблемите им в ученето или емоционалните им дефицити
 • Не ги претоварвайте с прекалено много учебни задачи
 • Наблюдавайте и оценявайте как се подхожда към специфичните нужди на децата в училище
 • Осигурявайте им разнообразие от преживявания, за да могат да откриват повече аспекти на самите себе си
 • Давайте им достатъчно време да си съберат мислите, когато се чувстват тревожни, за да могат да откликнат на инструкциите и въпросите по-спокойно и обмислено.

Можете да прочетете още инфирмация по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: